Výzkum trhu

Agentura Simar zveřejnila studii o obratu výzkumného trhu

Rok 2014 byl podle předpokladů dalším rokem stabilního obratu pro výzkum trhu a veřejného mínění. Sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR odhaduje celkový obrat trhu 2 373 mil. Kč.

Jediným zaznamenatelným pohybem je jistý pokles zájmu o kvalitativní výzkum a pokračující rozvoj online metod. Podle všeho i aplikace metod podléhá do jisté míry módě a požadavkům zadavatelů na menší a levnější výzkumné projekty.

simar1

Zdroj: Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, 2014, obraty v milionech Kč.

2015: na trhu převažuje optimismus
45% z oslovených agentur očekává mírné, nebo dokonce větší navýšení trhu, dalších 41% odhaduje setrvalý stav a pouhých 14% trhu očekává mírný, nebo výraznější pokles. Po několika letech přešlapování namístě to vypadá, že výzkumný obor má nakročeno k mírnému růstu.
Rok 2015 má svá klíčová témata, uveďme proto tři, ve kterých se to právě teď „hýbe“.

1. Tereza Šimečková, MEDIARESEARCH, se těší na nové výzkumné úkoly objevující se v souvislosti se změnou mediálního chování české populace
Rok 2015 bude rokem diskusí o podobách mediálních výzkumů i o cross-platformním a cross-mediálním výzkumu. Zajímavých výzkumných řešení, která mohou klientům přinést chybějící informace, máme mnoho. Předpokládám ale, že za rok bude mít trh více jasno o svých potřebách – primární klienti mediálních výzkumů (zejména média a mediální agentury) budou vědět, jaké části stávajících mediálních výzkumů jsou pro ně klíčové, jaké jsou „pouze“ doplňkové, které klíčové informace jim chybí a které informace se nevyplatí zkoumat.

2. Luboš Rezler, Millward Brown, cítí oživení, nové otázky a příležitosti
Po období krize se kategorie „vzpamatovala“ a marketingový výzkum rozhodně nepatří k mrtvým odvětvím. Informace budou potřeba stále, ale jediným rozdílem bude rychlost a cena/zdroj jejich pořízení. Zajímavé bude další směřování vývoje online komunikace a automatizovaných marketingových kampaní, kde chybí propracovanější koncepty měření efektivity na všech stranách. Výzkum se mění, má nové teritorium a je třeba nových dovedností.

3. Karel Vopička, Ultex, nekompromisně popisuje problematiku trhu s tzv. „takydaty“.
„Cena je posvátná kráva! Jí se obětuje i za cenu nezájmu o metodiku výzkumů, reprezentativitu výběrových vzorků, atd. Jde prostě jen o to mít nějaká čísla za co nejméně peněz.“

Pořadí agentur podle obratu: Ipsos opět vede
Agentura Ipsos se se svým spíše stabilním obratem po roční pauze vrátila na špičku tabulky a vystřídal tak loňského vítěze Nielsen. Skokanem roku je však agentura Millward Brown, která se se svým obratem v letošním roce vyšvihla na třetí příčku.

simar2

Zdroj: Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, 2014, obraty v milionech Kč,, členské agentury SIMAR vyznačeny tučně.

Čtěte také