Marketing

App marketing v praxi využitelný každým spotřebitelem

Chytré mobilní aplikace nevznikly až v roce 2008, jak uvádí mylně celá řada autorů ale již v roce 1889, tedy rok po té, co si americký vynálezce Elisha Gray nechal patentovat přístroj teleautograf (analogový předchůdce faxů). První chytrá mobilní aplikace uměla zaznamenat jednoduché kresby jako např. reklamy a reklamní komunikaci a tyto přenášet s názory lidí na jakoukoliv vzdálenost. Jejich chytrost spočívala v tom, že autor mohl v čase kdykoliv měnit kresbu a text podle cílové a spotřebitelské skupiny.

Vývoj pak šel drtivými kroky rychle vpřed a chytré mobilní aplikace v roce 1957 začaly používat přístroj stryalator, v roce 1964 Rand Tablet, v roce 1972 Xerox dynabook atd. Do celosvětového vývoje chytrých aplikací přispěla v roce 1968 i ČR, kdy firma Grid Systems přichází se zařízením GRIDPadem bez klávesnice a kdy dotykem lze komunikovat s využitím systému MS-DOS s počítačem a data přenášet kamkoliv po světě. Tehdejší krátké počítačové aplikační programy pracovníci začali slengově označovat ve firmě jako „appky“ nebo „ chytré appky“ či „chytráky“. Následně v roce 1992 přichází IBM s Think Padem, v roce 1983 Apple s Message Newton Padem, v roce 1987 je prezentován Palm Pilot, v roce 2001 přichází Microsoft s Tablet PC, v roce 2005 Nokia 770 Internet tablet , v roce 2010 Apple s legendárním iPadem atd.

Chytré aplikace a chytré mobilní aplikace postupně z krátkých aplikačních počítačových programů se stávají nadstavbovými počítačovými aplikačními programy v různých programovacích jazycích. Podle statistiky OECD z roku 2014 např. v iOS systému v roce 2008 existovalo 3 tisíce známých aplikací na celém světě, v roce 2009 již 110 tisíc, v roce 2010 téměř 215 tisíc aplikací, v roce 2011 již 432 tisíc appek. K roku 2012 bylo evidováno již 782 tisíc aplikací, v roce 2013 cca 827 tisíc appek a v roce 2014 téměř 943 tisíc chytrých mobilních aplikací. Podle studie Euroapp Study EU-28 z roku 2014, má každý Evropan průměrně ve svém IT zařízení stažených 26 appek a 58% lidí v ČR s appkami pracuje denně. Chytré mobilní aplikace vytvářejí celé nové odvětví ekonomiky tzv. app economy a dávají práci po celém světě obrovskému množství lidí.

Chytré mobilní aplikace jsou dalším krokem, který začal chytrými aplikačními programy pro dotykové obrazovky, pokračoval přes chytré vizitky dále přes bannery, chytré webové stránky a přes chytré mikrowebsite až k dnešním appkám a následně k jejich paketům a uživatelským widgetům.

Měl jsem tu možnost již v roce 2008 se podílet na formátování a vývoji tzv. drátěného modelu chytré mobilní aplikace pro Fiat a Ferrari v rámci italského výzkumného programu s tím, že jsem měl možnost do aplikace zavést marketingové pohledy, metodologii a výstupy pro spotřebitelskou praxi. V letech 2010 až 2013 jsem měl možnost pracovat ve výzkumném mezinárodním japonsko – italsko – česko – španělském týmu, který definoval 5 stupňů a generací chytrosti mobilních aplikací a jako jednu z nich určil nízkonákladovost a vícevrstevnatost.

Výstupem byla monografie Nízkonákladová marketingová vícevrstevnatá komunikace vydaná nakl. Adart
( recenze vyšla na Marketingových novinách.cz). V roce 2012 pak tento tým si uvědomil, že chytré mobilní aplikace, kterých již bylo na světě 782 000 je třeba spojovat pro uživatele do widgetů a paketů tak, aby vytvářely soubory využitelné pro konkrétní uživatele. V roce 2013 a 2014 jsem např. na marketingových novinách popisoval např. pakety vytvořené cíleně pro studenty VŠ a jejich efektivní učení a jejich ověření v praxi nebo paket s názvem „Nákupy“ pro občany Prahy 10. V těchto souborech a paketech se začínají cíleně uplatňovat marketingová uživatelská pravidla a tak v roce 2013 vznikl pojem app marketing © jako nový trend marketingu pracující s chytrými mobilními aplikacemi využívající Algayerovy cílové skupiny a uživatelské skupiny i Reidlovy generační skupiny např. generace X,Y,Z, 15+, 18+, 55+ aj.

applikace_casopis

App marketing je tak o tom, vytvořit ze současné množiny appek v celém světě optimalizovanou skupinu appek, které může např. využívat efektivně a přitom velmi levně senior z kategorie 55+ pro své životní aktivity, potřeby, požadavky, plnění svých přání a tužeb. Výzkumy v této oblasti, které spolu se svými studenty realizuji od roku 2010 na Universitě of Vicenze ukázaly nutnost vystavět pro každou uživatelskou skupinu marketingově hodnotovou pyramidu se strukturalizací potřeb, požadavků, přání a tužeb a to nejen z hlediska hodnot ale také četností a důležitosti pro život.

Cílové skupiny tak získávají svou pyramidu významnosti hodnot s využitím sinus sociovize, transformované do hodnotových sinus tříd nebo hodnotových vnímaných výstupů uživatelem. Pro jednotlivé vrstvy pyramidy jsou pak v katalogu chytrých mobilních applikací hledány ty, které v příslušné jazykové mutaci umožní uživatelům ověřitelně a doložitelně dotazníkovým šetřením a jinými výzkumnými metodami zlepšit jejich kvalitu života od nakupování, přes monitoring zdravotního stavu, učení se novému, reakce na počasí, sport, zábavu, služby aj.

Jestliže drtivá většina appek byla marketingově připravena firmami s tím, aby firmy s příjemcem lépe hravou a zážitkově příběhovou formou nízkonákladově komunikovaly a přesvědčovaly jej, že má to a to koupit, pak trend app marketingu ©je o tom, využít již vytvořených nástrojů – chytrých mobilních aplikací strukturovaných do hodnotové pyramidy app widgetu pro to, aby lidé inverzním marketingem spotřebitele dokázali pro sebe a zvýšení kvality svého života tyto nástroje používat. Tento trend je nový a byl použit například v autorově výuce na VŠEM pod grantem EU např. při hledání inovace app marketingu © pro ochucená piva, kde výuka se realizovala v přítomnosti expertů Gambrinusu, VŠEM a reklamní agentury Ogilvy, čokolády, sušenky, horská kola aj. Podobně je tento trend využíván autorem v marketingových kurzech v Kjotu o inovacích pro japonské, indické, čínské a italské průmyslníky.

App marketing je trendem, kde každý člověk může vytvářet pro sebe nebo cílovou skupinu paket individualizaci chytrých mobilních aplikací s cílem zefektivnit, zrychlit, zlepšit, usnadnit aj….V podstatě jde o tvorbu app group typů v rámci IT marketingové etologie. Zdrojové informace může každý najít např. v časopise Applikace vycházející zdarma již druhým rokem čtvrtletně ve spolupráci s T-mobile – všechna čísla jsou na www.applikace.cz . Každou sobotu dopoledne běží na Prima COOL pořad (doposud 17 dílů), kde již bylo představeno 464 applikací. Nejlepší appky roku 2014 jsou uvedeny na http://www.mobilmania.cz/clanky/apple-a-google-best-of-2014-tyhle-appky-tahly/sc-3-a-1329274/default.aspx). Novinky v applikacích zájemce najde na http://www.applikace.cz/novinky atd.

Například pro proběhlé Vánoce byl s předstihem připraven autorským kolektivem s využitím app marketingu Lifehack ( = super novinka) s názvem „Happy Christiams“ zaměřená na stravovací pyramidu spotřebitele o vánočních svátcích, která zahrnovala v pyramidě významnosti vrstvy: (1) nakupování, (2) stravování, (3) pití, (4) řešení problémů při stravování a pití, (5) zdravé stravování a zážitkový výdej energie.

Spotřebitel byl přitom strukturován marketingově do eko archeotypů: (a) děti 7-15+, (2) tenageři. (3) generace x, (4) generace y, (5) generace z, (6) generace 55+. K tomu lze využít i dalších nástrojů jako např. aplikaci kelímku Vessyl, který Vám řekne všechno o nápoji, který chcete pít nebo zařízením SCIO, které umí poznat jaké konkrétní naskenované látky máte v pití nebo potravě, Během 14 dní kdy byla dána tato pyramida appek zdarma k dispozici a za uvedenou dobu si jí stáhlo 137 tisíc uživatelů. Samozřejmostí je také testování appkou „ alkohol kalkulačka“ na alkohol a výpočet, kdy můžete sednout za volant atd. To vše logicky je propojeno na Foursquare tak, abyste mohli své názory pozitivní či negativní dávat k lokalizovaným místům nákupů, prodejů a konzumace a mohli doporučovat či předávat zkušenosti druhým.

Tím, že T-mobile dokončilo síť rychlého internetu mohou po ní aplikace běhat na plné pecky s maximalizací rychlosti a uživatelé app marketingových widgetů a paketů appek mohou nabízet až 4x vyšší rychlost interakce uživatel uživatelské rozhraní. App marketing byl v roce 2014 úspěšně prezentován také na veletrhu mobilních technologií MWC 2014 v Barceloně a samozřejmě nechybí ani od 6.1.2015 v Las Vegas.

Čtěte také