Marketing

Appmarketing chytrých mobilních aplikací cílený na motoristy v zimním období

Pojem appmarketing zavedl již v roce 2006 můj otec pro marketing, který a) využívá chytré mobilní aplikace a jejich sestavy, jimž se říká widgety. Tento typ marketingu byl a je určen pro nabídku a prodej zboží i služeb cíleným skupinám.

V Marketingových novinách se v roce 2013 psalo o widgetu, tedy souboru marketingových chytrých mobilních aplikací pro prodeje občanům Prahy 10 nebo o widgetu určeném pro vysokoškoláky, aby měli vše pohromadě pro své studium a život nebo o widgetu pro maminky, vypravující děti do mateřské školky. Appmarketing je b) ale i pojem zavedený také pro marketingovou nabídku jednotlivých mobilních aplikací třeba OC Letňany lidem a jejich rozšíření do podvědomí lidí třeba jde o aplikace První pomoc nebo Záchranka.

Obecně na téma marketing a chytré mobilní aplikace vyšla v roce 2017 knížka s názvem Chytré mobilní aplikace a marketing, která tyto aplikace v rámci e- economy, app- economy, i-economy a tzv. d-economy začleňuje do systému e-marketingu, který je někdy označován také jako marketing 5.2 v éře výroby 4.2 a vyšší.

V roce 2016 tým autora provedl zpracování marketingového hodnotového mixu 6V celkem pro 12 chytrých mobilních aplikací v českém prostředí v rámci marketingových aplikací tak, aby byly využitelné v marketingu v konkrétních situacích třeba pro řidiče v zimě aj. To vše s důrazem na persvazi, tedy přesvědčení zákazníků informacemi a příběhy třeba řidičů v zimě, že jsou pro ně chytré mobilní aplikace využitelné a hodnotově přínosné. Na persvazi navázala také sledovaná kaptologie, tedy přesvědčovaní třeba dalších řidičů v zimě s využitím content marketingu a internetu včetně sociálních sítích o tom, jakou hodnotu představují vybrané chytré mobilní aplikace pro člověka, pokud si je stáhne do svého komunikačního zařízení a na desktop.

Koncem ledna 2018, kdy v celé Evropě řádila sněhová kalamita a téměř všechny dálnice nebyly sjízdné a některé, třeba D1 u Větrného Jeníkova až 19 hodin po řetězových haváriích, se v plné nahotě ukázalo, jak významné jsou chytré mobilní aplikace pro člověka, třeba řidiče v zimním období. V rámci hodnotové kultury populace řidičů v daném regionu (=Value Culture) se ukázalo, jak výhodné bylo mít v mobilu každého řidiče aplikaci Záchranka nebo První pomoc, Počasí a nebo Sjízdnost komunikací. Ten, kdo tyto aplikace neměl, byl často na mnoho hodin odříznut doslova od světa informací a neměl informace, které by využil, použil a mohl se jimi řídit. Vždyť stát 19 hodin v koloně aut zasypaných sněhem s řetězovými haváriemi kolem nebyl med. Sám jsem to zažil a byl jsem rád, že jsem tyto aplikace měl k dispozici.

Chytré mobilní aplikace totiž představují marketingové hodnoty

  • Hodnota funkční – aplikace plní všechny funkce, které uživatel např. řidič v zimním období očekává,
  • Hodnota kvality – aplikace plní a přeplňuje standardy kvality, tedy je bezporuchová, rychlá, účinná, účelná a efektivní a řidiči v zimě dává nadstandardní informace než třeba rádio a jeho Zelená vlna,
  • Hodnota nákladová – aplikace je distribuovaná zdarma nebo jako nízkonákladová,
  • Hodnota informační – aplikace má intuitivní co nejjednodušší ovládání,
  • Hodnota užitková – aplikace přináší maximální užitek uživatelům a řidičům třeba v zimním období,
  • Hodnota otevřenosti – aplikace je na vstupu i výstupu otevřená, takže jí lze jako stavebnicové puzzle integrovat do widgetů a výstupy sdílet do dalších potenciálních aplikací,
  • Hodnota emocionální – kdy aplikace pozitivně působí na uživatele a zvyšuje jejich celkovou emocionální kulturu a spokojenost.

Prostě chytrá mobilní aplikace cestou jejího appmarketingu by měla přinášet komplexní užitek, kustomizaci produktové hodnoty, rychlost, zajímavý image a design, adaptabilitu a pružnost, agilnost a inovativnost, bezchybnost a spolehlivost a servisní akčnost. Řidiči vysoce marketingově ocenily v zimním období třeba ty aplikace, které se řídily zásadou 3U Value (Using, Extent of Utility, Usability), na základě které si lidé v pozici chytrých zákazníků a uživatelů volí a stahují chytré mobilní aplikace do svého mobilu. Využitelnost (=Using ) chytré mobilní aplikace jako hodnota představuje zájmy, potřeby a požadavky uživatele mobilního telefonu, podle kterých si je stahuje a engagement využití. Utilty chytré mobilní aplikace reprezentují loajalitu konkrétní aplikaci jako vnímanou hodnotu uživatelem. Uživatelská přívětivost jako hodnota pak respektuje veškerý uživatelský přínos, uživatelské emoce a uživatelský komfort chytré mobilní aplikace. Všechny výše uvedené hodnoty vnímané jako klíčové hodnoty( Key Value) někdy označované také termínem rozhodující hodnoty (= Core Value), jsou právě ty hodnoty na kterých staví appmarketing nabídky chytrých mobilních aplikací pro třeba řidiče v zimním období.

Uvedené zimním situace na českých dálnicích mě vedly k tomu, že jsem sem pokusil ve spolupráci s Autoklubem, Výzkumným ústavem dopravního inženýrství a profesními skupinami řidičů sestavit soubor, tedy widget s názvem Řidič – zima. Tento widget obsahuje celkem 14 chytrých mobilních aplikací, které prostě a jednoduše řidiči dávají 6V a 3U a zajišťuji jeho přežití v zimních podmínkách třeba v 19 hodinové koloně zasypání sněhem na dálnici. Když jsem tento widget ukazoval svým americkým kolegům na veletrhu CES v Las Vegas v USA, byli nadšeni, protože ve stejné době bylo v kalamitě sněhové celé západní pobřeží USA. Ohlas byl tak velký, že přímo na veletrhu jsme vybrali anglické verze aplikaci podobné českým a jako inovaci jí ukázali lidem i firmám. Toho využila satelitní TV a ještě večer nabídla návod, kde a jak si řidiči mohou tento widget stáhnout do svých chytrých mobilních telefonů. A tak se appmarketing globalizoval do světa řidičů v zimním období.

Sociální sítě s app-commercí a w-commercí budou vždy využívat vytváření vztahů se zákazníky v režimu ITV2CRM (Information Technology Value Customers+Consumers Re-ationships management) ať třeba jsou těmito zákazníky řidiči v zimním období. V podstatě se tak vytváří nový typ marketingové inteligence s využitím appmarketingu tedy Business Marketing 5.2 Inteligence.

Na Mobile World Congress např. firma Samsung slovy Senior víceprezidenta J. Denison tvrdila: „ Evoluční inovace v rámci marketingové inteligence 5.2 musí přinášet užitek všem lidem a celé společnosti“ ne tedy jen těm, kteří mají na to, aby si koupili Galaxy M8, náš nový biometrický telefon, kde budete mít všechny data o sobě např. jako řidiči a stejně tak widgety pro přežití v kolonách pod sněhem…. Manažeři a designeři firmy Samsung totiž pochopili v plné nahotě v době, kdy v české koloně na vlastní kůži čekali 19 hodin na vysvobození z „ bílého pekla ve střední Evropě“, že je to prostě nutnost a marketingový 6V a 3U trend. Pekelná zkušenost z čekání na dálnici v koloně je utvrdila v tom, proč je biometrický telefon nutný jako výbava řidiče v zimních podmínkách a proč by v něm měly být jako bonus před instalovány zdarma jako konkurenční výhoda třeba v českém prodeji widgety Řidič – zima aj. Vždyť právě toto je přidanou marketingovou hodnotou, na kterých pak může stavět marketingová kampaň a story (příběhová) kampaň prodeje biometrických telefonů opírající se o emoce a zážitky z 19 hodinového čekání v zasypané koloně sněhem na české D1. Předinstalovaný widget se tak stává konkurenční výhodou a marketingovým argumentem, na kterém hodnotově staví marketingový minimalismus zdůrazňující tento efekt jako užitek nabízený zdarma výrobcem v ceně biometrického telefonu, kde má navíc řidič uložena všechna data o sobě pro případ nenadálých situací.

Čtěte také