Výzkum trhu

ATO letos měří i internetovou sledovanost

V lednu 2018 byl úspěšně zahájen nový Projekt crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu (PCEM) na období 2018–2022, který pro Asociaci televizních organizací zpracovává výzkumná agentura Nielsen Admosphere.

Největší novinkou je měření sledovanosti pořadů a videoreklamy na internetu.
Projekt navazuje v oblasti měření sledovanosti televizního vysílání na televizorech na projekt z let 2013–2017. Peoplemetrový panel byl od letoška navýšen z 1 850 na 1 900 domácností a roční vzorek Kontinuálního výzkumu z 9 na 12 tisíc dotázaných domácností.
Hlavní novinkou je však nová digitální část „PEM D“, která rozšiřuje projekt o měření konzumace obsahu šířeného pomocí internetu na digitální zařízení typu počítače, tablety, mobilní telefony, a také na chytré televizory prostřednictvím platformy HbbTV.
Technologie měření je založena na instalaci měřicích kódů do různých digitálních platforem, tedy do videopřehrávačů webových portálů nebo mobilních či HbbTV aplikací zapojených televizních subjektů. Technologie také měří konzumaci tzv. statického obsahu, včetně HbbTV. Data digitálního rozšíření projektu lze analyzovat samostatně v různé míře detailu, či díky tzv. harmonizaci dat je možné analyzovat data digitální sledovanosti společně s peoplemetrovými daty, a to v jedné analýze uživatelského software s rozdělením na sledovanost živou a odloženou.

„Nový projekt reaguje na probíhající změny ve způsobu sledování televizního vysílání, přičemž kontinuita výzkumu zůstává zachována. V mezinárodním srovnání se projekt ATO řadí ke špičkovým televizním výzkumům,“ uvedla k novému měření jednatelka ATO Vlasta Roškotová.

Z naměřené internetové sledovanosti videoobsahu za měsíc únor 2018 připadá 78 % na počítače, 9 % na mobilní telefony, 7 % na televizory (z většiny pomocí platformy HbbTV) a pouze 5 % na tablety.

Čtěte také