Daniel Rumpík

Autor se narodil v roce 1978. V roce 2002 absolvoval FF UP (žurnalistika), v roce 2005 pak FMK UTB (marketingová a komunikační studia). V současnosti má už více než sedmiletou praxi v médiích a pracuje jako programový ředitel Rádia OK.

E-mail:rumpik@radio-ok.cz

Marketing
Management
Management
Komunikace