Jiří Boháček

Mgr. Jiří Boháček, Ph.D.
Absolvent katedry sociologie FF UK Praha, zaměření na strategický marketing, marketingový výzkum, sociologické teorie a textovou lingvistiku. V roce 1998 absolvoval doktorandské studium na katedře sociologie FF UK Praha. Od roku 2011 lektor a garant předmětů strategický marketing a mezinárodní marketing na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s (www.vsem.cz).

Je autor nebo spoluautor 2 monografií:
2012 - Strategický marketing / VŠEM
Moderní pojetí inovací a jejich typologií pro praxi

e-mail: bohacek@iol.cz

Marketing

Je loajalita mrtvá ?

Čtvrtý ročník konference o zákaznické loajalitě, věrnostních programech a metodách měření Loyalty Over Gold
se konal 6. listopadu 2013 v pražském City Green Court. Sešlo se na něm více než 70 motivovaných a zvídavých marketérů, kterým půldenní formát nabízel dostatečnou možnost výměny zkušeností a best /worst practices z oborů od hospitality či bankovnictví po maloobchod s různými frekvencemi i složením nákupů a transakcí. Celý příspěvek →

Marketing
Marketing
Marketing