Management Press

Nakladatelství Management Press bylo založeno v roce 1992 a je předním českým nakladatelstvím odborné literatury pro manažery, podnikatele, ekonomy, obchodníky, finančníky, poradce v řízení a podnikání, podnikové právníky a personalisty, pro učitele a studenty těchto specializací.

Více informací naleznete na webových stránkách www.mgmtpress.cz.

Knihy
Knihy
Knihy
Knihy
Knihy
Knihy
Knihy

Peníze a zlato

Kniha Peníze a zlato předního českého odborníka v oboru peněžní ekonomie a bankovnictví Zbyňka Revendy představuje zásadní příspěvek do diskuse o centrálních bankách a nadměrné emisi peněz jako možných hlavních Celý příspěvek →

Knihy
Knihy
Knihy
Knihy
Knihy
Knihy
Knihy