Miloš Toman

Ing. Miloš Toman je poradcem a lektorem v oborech marketingu, managementu a komunikace. Je autorem knih Intuitivní marketing, Intuitivní reklama, Řízení změn a Jak zvládnout maloobchod. Dále pak více jak stovky odborných článků publikovaných v Hospodářských novinách, Moderním řízení, Ekonomu, Fresh marketingu, Zisku, Výběru, progressLetteru, Brands & Stories, Hoteliéru, Marketingových novinách a dalších. Je členem nebo spolupracovníkem redakčních rad několika časopisů, přednáší na konferencích a radí významným firmám. Jeho biografie je zařazena v encyklopedii Who is...(v České republice).

Více informací na www.intuitivnimarketing.cz
E-mail: toman@intuitivnimarketing.cz

Knihy
Marketing

Použitelný marketing

Už v polovině roku 2003, jakmile bylo jisté, že do Evropské unie vstoupíme, začala se ozývat varování z úst zahraničních i tuzemských odborníků, podle kterých je Česká republika zemí marketingem nepříliš dotčenou a tato podnikatelská koncepce je zde zatím bílou vránou. Celý příspěvek →

Komunikace

Komunikace jako kontrola

Účinek vaší péče o zákazníka je samozřejmě třeba kontrolovat. Bez zpětné vazby nejste schopni posoudit, zda na zákazníka působí a má tedy vůbec nějaký smysl. Nejdůležitějším nástrojem je samozřejmě komunikace. Celý příspěvek →

Komunikace

K čemu je nám komunikace

Komunikace je předávání myšlenek. Člověk, který nekomunikuje, tedy buď žádné myšlenky nemá, nebo je nechce s nikým sdílet. Manažer si ovšem nemůže dovolit ani jedno, ani druhé. Bez myšlenek se zřejmě vedoucím nikdy nestane a protože Celý příspěvek →

Marketing

Dodavatel – husa k oškubání?

Eliyahu M. Goldratt se v jedné části své „Noční diskuse o teorii omezení“ (viz www.goldratt.cz) zamýšlí nad problémem vztahu dodavatele a odběratele asi takto: Chce-li odběratel ušetřit a zlepšit dodávky, zredukuje počet dodavatelů Celý příspěvek →

Výzkum trhu
Marketing

Marketingová eroze

Marketing je koncepce poměrně mladá a zcela jistě nemá věk na to, aby se začala rozpadávat a drolit. Přesto můžeme tyto jevy, připomínající erozi, v současné době poměrně často pozorovat. Projevují se především nárůstem a prosazováním „specializovaných“ oborů. Celý příspěvek →

Marketing

Odpověď není v bankomatech

Nemohu se zbavit dojmu, že ačkoliv se marketing vyvíjí, je stále jako odpověď na mnohé problémy dnešního podnikání stereotypně používán recept „nahraď živé pracovníky strojem!“ V poslední době takovou transformací procházejí i banky, které operují na tuzemském trhu. Celý příspěvek →

Komunikace

Přívětivá reklama

Dale Carnegie nabádal v době, kdy se reklama rychle rozvíjela, abychom používali své myšlenky překvapivými způsoby. Dnes je bohužel reklamní praxe poněkud jiná – překvapivost formy často zastírá, že uvnitř žádná nová myšlenka není. Celý příspěvek →

Komunikace

Dovednost komunikovat

Ve slovníku se můžeme dozvědět, že komunikace je sdělování, výměna informací mezi jedinci, systémy, uvnitř skupin, společenstev nebo populací, zprostředkovaná souborem kódů (znaků, signálů) sdílených odesílatelem i příjemcem. Celý příspěvek →

Komunikace

Marketingová komunikace (2.)

Vyváženost marketingové komunikace je právě ve vyrovnaném poměru mezi tím, co zákazníkovi sděluje firma, a co firmě naopak sděluje zákazník. Běžná komunikace na trhu vyvážená není, protože převažuje nejen kvantita sdělení Celý příspěvek →

Komunikace

Marketingová komunikace (1.)

Marketingová komunikace je základem a nejdůležitějším faktorem fungování marketingu. Je-li totiž „marketing poznáním toho, co vyrábět“ (Philip Kotler), nelze si dost dobře představit, že bychom tohoto poznání mohli dosáhnout bez Celý příspěvek →

Prodej
Prodej