Miloš Toman

Ing. Miloš Toman je poradcem a lektorem v oborech marketingu, managementu a komunikace. Je autorem knih Intuitivní marketing, Intuitivní reklama, Řízení změn a Jak zvládnout maloobchod. Dále pak více jak stovky odborných článků publikovaných v Hospodářských novinách, Moderním řízení, Ekonomu, Fresh marketingu, Zisku, Výběru, progressLetteru, Brands & Stories, Hoteliéru, Marketingových novinách a dalších. Je členem nebo spolupracovníkem redakčních rad několika časopisů, přednáší na konferencích a radí významným firmám. Jeho biografie je zařazena v encyklopedii Who is...(v České republice).

Více informací na www.intuitivnimarketing.cz
E-mail: toman@intuitivnimarketing.cz

Marketing
CRM

Koupíme si program?

Když Karel Čapek psal svoji vizi vzbouřených robotů R.U.R., neuměl si je představit jinak, než jako mechanické napodobeniny člověka. Dnešní „dobrý sluha, ale zlý pán“ ovšem vypadá daleko nenápadněji a elegantněji. Celý příspěvek →

Teorie marketingu

Zakládáme marketingový útvar (2.)

S tím, co bylo řečeno o organizaci práce a pravomocích marketingového útvaru, úzce souvisí výběr pracovníků. Jak už bylo řečeno, nemůže se tento tým – a marketing nelze dělat jinak, než jako týmovou práci – skládat jen z obchodních a reklamních pracovníků. Celý příspěvek →

Teorie marketingu
Marketing
Marketing
Marketing