Výsledky vyhledávání pro:

Teorie marketingu

Co maloobchodníci nevědí

V knize Proč nakupujeme se Paco Underhill zabývá výzkumem chování zákazníka v maloobchodě. Uvádíme část, kde autor představuje veličiny, které se dají exaktně měřit. Jsou to míra konverze – počet zákazníků, kteří v obchodě Celý příspěvek →

Teorie marketingu

Životní cyklus produktu (3.)

V prvních dvou dílech bylo podrobně popsáno všech 6 fází životního cyklu produktu. V poslední části o životním cyklu se zaměříme na další aspekty, které je nutno vzít v úvahu při plánování života produktu. Celý příspěvek →

Teorie marketingu

Životní cyklus produktu (2.)

Tento článek je pokračováním teorie Životní cyklus produktu. Jsou zde popsány poslední zbývající fáze – zralost, nasycení trhu a pokles prodeje. Na konci článku je uveden příklad z praxe o úspěšném zvládnutí životního cyklu v automobilce Auto Škoda u vozu Felicia. Celý příspěvek →

Teorie marketingu

Životní cyklus produktu (1.)

Životní cyklus produktu má několik fází. V každé fázi se používané marketingové nástroje liší dle reakce zákazníků, trhu samotného a konkurence. Teorie životního cyklu není složitá, ale její aplikace na určitý výrobek je obtížná, Celý příspěvek →

Teorie marketingu
Teorie marketingu

Marketing a jeho funkce

Jaká je funkce marketingu ? Jaká je marketingově orientovaná firma ?
Tento článek představuje a definuje koncept marketingu jako orientaci k pochopení potřeb a přání zákazníka. Marketingový koncept mění řízení dodání zboží Celý příspěvek →