Výzkum trhu

Ceníková hodnota reklamy vybraných segmentů v letech 2014 a 2015

Pohled na meziroční srovnání monitoringu reklamy AIS společnosti Nielsen Admosphere ukazuje, že z vybraných segmentů v roce 2015 zaznamenal téměř pětinový nárůst z hlediska ceníkové hodnoty reklamy segment nealkoholických nápojů, o více než desetinu vzrostly i segmenty finančních služeb (včetně pojištění) a farmaceutických přípravků.

Naopak propad se projevil u telekomunikačních služeb nebo segmentu čisticích a lešticích prostředků.

Ze srovnání ceníkových hodnot využitého reklamního prostoru v letech 2014 a 2015 vyplývá, že nárůst se v loňském roce projevil hned v několika kategoriích: u nealkoholických nápojů se například ceníková hodnota reklamy meziročně zvýšila o 338 milionů, tedy o necelou pětinu. Navýšení zaznamenal i segment finančních služeb včetně pojištění, který v roce 2015 využil reklamní prostor v ceníkové hodnotě o 749 milionů vyšší než v roce předchozím (13,5 %), dále pak segmenty farmaceutických přípravků (12,4 %), osobních automobilů (o 10 %) a alkoholických nápojů (o 7 %).

Nielsen_reklamy

Naopak meziroční pokles se podle Nielsen Admosphere projevil u kategorií telekomunikačních služeb, u kterých došlo ke snížení ceníkové hodnoty reklamy o 13,3 % z více než 2,5 na 2,2 miliardy korun, a čisticích a lešticích prostředků (-9,1 %). Segmenty osobní hygieny a kosmetiky a potravin se meziročně nijak výrazně nezměnily.

Uvedené segmenty zahrnují pouze inzerci s upřesněním výrobce, tedy nejsou do nich zahrnuty reklamy prodejců, řetězců, zásilkových služeb, internetových distributorů a podobně.

Čtěte také