Výzkum trhu

Content marketing v B2B v ČR a USA

Alespoň některý z nástrojů content marketingu využívá 95% B2B marketérů v ČR. V průměru marketéři využívají 3,4 aktivit content marketingu, přičemž nejvíce je content marketing využívaný v oboru služby pro firmy a relativně nejméně ve strojírenství.

Content marketing

Nejčastěji využívanými nástroji jsou články v časopisech, novinách, tisku, slovní reference klientů a články na Internetu.

Content marketing

Nejpřínosnější jsou slovní reference klientů

Ačkoliv články v časopisech, novinách a tisku jsou nejpoužívanějším nástrojem content marketingu, marketingoví manažeři přiznávají, že nepatří k těm, které by byly v oblasti B2B marketingu nejpřínosnější.

Content marketing

Za nejvíce přínosné považují slovní reference klientů, semináře a články na internetu. K referencím jako nejpřínosnějšímu nástroji pak musíme připočítat také případové studie, které mezi 2 nejpřínosnější nástroje zařadilo 21 % respondentů.

V USA nedávno zveřejnila společnost Content Marketing Institute studii s názvem B2B Content Marketing: 2012 Benchmarks, Budgets and Trends. Podíváme-li se na výsledky za americký B2B trh, vidíme, že situace je tam odlišná od ČR.
Američtí B2B marketéři využívají v průměru 8 aktivit content marketingu a na tyto aktivity vyčleňují v průměru 26% marketingového rozpočtu. Mezi nejpopulárnější tam patří články, sociální sítě, blogy, eNewslettery,case studies a „osobní“ eventy.

Content marketing

Ze sociálních médií je nejčastěji používaný Twitter, LinkedIn a Facebook. Za nejpřínosnější aktivity content marketingu v USA považují „osobní“ eventy, case studies a webináře / webcasts. Content marketing má podle amerických B2B marketérů plnit zejména roli při zvyšování znalosti značky, akvizicích zákazníků, lead generation a udržení stávajících zákazníků.

Článek vychází ze studie společnosti B-inside.

Čtěte také