Marketing

Etnomarketing v pojetí cestovatele M. Zikmunda

V době globalizace a zvyšující se migrace si své místo v marketingu a v marketingové komunikaci získává i etnické hledisko. Proto kolem roku 1998 vznikl nový směr etnomarketing, který se specializuje na marketing etnik žijících v konkrétním teritoriu. Málo kdo ale ví, že jedním ze zakladatelů etnomarketingu svými metodami jsou cestovatelé M. Zikmund a J.Hanzelka.

Dne 14.2.2018 oslavil světoznámý cestovatel a znalec etnografie Miroslav Zikmund úctyhodných 99 let. Již v roce vyšla s předstihem k tomuto datu kniha s názvem „ Století Miroslava Zikmunda“, která mě velmi zaujala a inspirovala k tomu, že uvedený cestovatel byl velkým propagátorem marketingových metod propagace aut a etnomarketingu a jejich realizací. Ten, kdo by chtěl o etnomarketingu se dozvědět vše, by měl otevřít knihu Etnomarketing od nizozemského autora Lamrabat Rachida, kterou vydalo v roce 2016 Uitgeverij Pelckmans, pod ISBN-13: 9789463370196.

Zde by našel zmínku o tom, jak čeští cestovatelé M. Hanzelka aj. Zikmund přispěli k etnomarketingu automobilů. V roce 2000 můj otec napsal knihu etnomarketingu s názvem Marketingové postřehy ze zahraničních cest ( nakl. RADIX) ve které ukázal na marketingové odlišnosti celkem 67 světových teritorií pro obchodování a marketing.

Na svou první zahraniční cestu, kterou v letech 1947–1950 podnikl spolu s J. Hanzelkou do Afriky a Jižní Ameriky si totiž vydělávali oba cestovatelé tím, že jí podnikli jako cestu akvizičně propagační slavnou černou tatrovkou značky Tatra 87. Pro Tatru tak dlouhou cestou přes kopce, hory, písky pouští, po cestách i necestách a dálnicích ukazovali, jak kvalitní bylo toto auto, co všechno a v jakém klimatu dokázalo vydržet, jak snadno se opravuje a…. Všude kam auto přijelo marketingově vzbuzovalo pozornost a otevíralo nové tržní možnosti Tatrovce. Marketingové předvádění auta propagovalo zlaté české ručičky, český design a samozřejmě i firmu, logo a celé Československo. Bohatý archiv a deníky p. Zikmunda svědčí o marketingovém umu obou cestovatelů a s jak obrovským nasazení auta a celé vybavení propagovaly ve světě. Objednávka na auta se jen do Tatrovky hrnuly.

Je třeba si uvědomit že v té době nebyly autosalony a veletrhy aut a že cestovatelské úspěchy byly největší aktivní reklamou i propagací produktu. Kromě toho M. Zikmund byl skvělým fotografem a tak vznikla celá řada památných fotografií, které se dodnes využívají marketingově. Třeba fotografie Tatrovky pod Cheopsovou pyramidou na jejímž vrcholu v roce 1947 oba přenocovali, nebo v Tanganice – Keni v pozadí s Kilimanžárem aj. Fotografie tehdy nahrazovaly reklamní plakáty a také pohledy a vždy byly obrovskou propagací. Po projetí Afriky od severu k jihu se z Kapského města přeplavili lodí do Buenos Aires, v Riu de Janeiru a v každé zemi dokládali, jak se zvyšoval jejich marketingový um a schopnosti. Z cesty dokázali odvysílat 724 reportáží pro český rozhlas a tak lidé i v Československu se dozvídali, jak si jejich Tatrovka 87 vede a co všechno dokáže a lidé kupovali tato auta se značkou „ nezničitelná“.

Součástí etnomarketingu jsou také možnosti využití marketingové komunikace všech typů pro řešení civilizačních problémů, třeba infrazvukové komunikace pro řešení HIV prevence v JAR apod.

Úspěch marketingový cesty Hanzelky a Zikmunda byl jedním slovem skvělý. Druhou cestu, již s doprovodem, podnikli ve dvou upravených nákladních vozech Tatra 805 v letech 1959–1964. Při této výpravě projeli Asii a Oceánii a opět dokázali marketingově prodat tisíce aut a propagovat značku Tatra ve světě horka i ledu. Filmy obou cestovatelů zachycovaly nejenom přírodu, nejenom místní etnika a jejich zajímavosti ale vždy v nich jako herec hrála i jejich Tatrovka a její osudy, schopnosti, dovednosti a tak se filmový marketing skokově dostával o dva řády výše a položil základy marketingu s využitím filmu.

Oba cestovatelé se stali vyslanci marketingu a plnili role celebrit propagujících produkty tak, jak to po nich dnes dělají závodníci formule 1, herci a další celebrity, když vytvářejí reklamu a doporučení že to a to auto je skvělé.

Cestám byla věnována také stálá expozice v Muzeu jihovýchodní Moravy ve zlínském zámku nazvaná S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly, otevřená 30. listopadu 1996. V roce 2013 byla tato expozice přestěhována do bývalého areálu Baťových závodů (Svitu) a nově instalována v budově 14/15 Baťova institutu. Pokud tuto expozici navštívíte právem si uděláte průřezový obrázek vývoje propagace a reklamy na auta od roku 1947 do současnosti. Již jako kluk jsem hltal knížky obou cestovatelů např. Afrika snů a skutečnosti, 1952, Tam za řekou je Argentina, 1956, Přes Kordillery, 1957,Za lovci lebek, 1958, Mezi dvěma oceány, 1959, Obrácený půlměsíc, 196, Tisíc a dvě noci, 1967 Světadíl pod Himalájem, 1969 a když jsem připravoval soubornou studii, jak se dělala reklama a propagace aut v režimu etnomarketingu, byly tyto knížky studnicí poznání. Uvědomil jsem si jak čtenář v nich nachází ve formátu Product placement reklamu, propagaci i popis co jejich auta s nimi jako řidiči dokázala.

Měl jsem pak upřímnou radost, když v monografii Kdo je kdo = Who is who : osobnosti české současnosti : 5000 životopisů / (Michael Třeštík editor). 5. vyd. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2005. 775 s. ISBN 80-902586-9-7. S. 762 jsem našel vedle nich i jméno mého otce jako marketéra, který s nimi opakovaně hovořil a měl je jako své marketingové praktické vzory. V roce 2014 pak česká televize odvysílal seriál Cesta stoletím o těchto cestovatelských osobnostech, kde již je také zaznamenána jejich marketingová, reklamní, propagátorská a prezentační stopa jako lidí, kteří se zapsali nesmazatelně do marketingu aut celého světa. Titulek Miroslav Zikmund – Specialista na marketing v oblasti cestování a propagace aut,který najdete na https://www.guntao.cz/cz/6340-miroslav-zikmund/ tak vystihuje vše.

Málo kdo ale ví, že oba cestovatelé také prováděli marketingový výzkum zaměřený na to, co by si zákazníci aut přáli a tak kopřivnické Tatrovce dávali podněty, čím tatrovky vybavit aby maximálně zvyšovaly svou užitnou hodnotu pro provoz v daném teritoriu. Jejich marketingově cestovatelské postřehy byly úžasně a dodnes k nim sahají i závodníci rellye Paříž Dakar v Africe nebo na dálkových soutěžích na všech kontinentech.

Etnomarketing je dnes běžnou marketingovou disciplínou, která určuje etnické rozdíly, které je třeba při marketingu a obchodování vnímat. Ten, kdo etnomarketing v globalizovaném světě používá, slaví úspěchy s využitím aktivního přesvědčovaní argumenty, které na dané etnikum platí (= persvaze) a to i s přesvědčováním při využitím internetu a sociálních sítí (=kaptologie).

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *