On-line

Evropský parlament odmítl internet založený na příjmech z cílené reklamy

Evropský parlament (EP) včera přijal kontroverzní stanovisko k návrhu nařízení ePrivacy. Těsnou většinou EP rozhodl, že de facto zakáže obchodní model založený na příjmech z cílené reklamy, díky kterým má uživatel přístup k bezplatnému obsahu a službám za předpokladu, že souhlasí s užitím svých dat v rámci reklamního procesu.

Projednávaný návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích neboli nařízení ePrivacy reviduje stávající tzv. směrnici o cookies. Ze stanoviska, které včera EP přijal, vyplývá, že uživatel by měl pokaždé, když si instaluje či prvně použije software umožňující přístup k internetu, nastavit závaznou a vymahatelnou míru ochrany svého soukromí, tedy de facto dát či nedat souhlas s použitím souborů cookies. A to na každém zařízení. Poskytovatelé obsahu a služeb zároveň nesmí přístup ke službám či obsahu podmínit právě souhlasem s užitím údajů o uživateli.

„Data jsou základním stavebním prvkem celého digitálního ekosystému. Jsou nutná pro měření návštěvnosti a uživatelského chování, které je nutné pro získání inzerce, která je nutná pro získání prostředků na výrobu obsahu. Inzerenti i uživatelé navíc dávají přednost reklamě, která vychází vstříc uživatelským preferencím a méně tak obtěžuje. ePrivacy v přijaté podobě tak znamená drastický zásah do financování produkce obsahu pomocí příjmů z reklamy. Lze očekávat, že dramaticky ovlivní už tak složitou ekonomickou situaci řady médií a omezí pestrost obsahu na internetu,“ komentuje aktuální vývoj předseda Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) Ján Simkanič.

V rámci vyjednávacího procesu musí nejprve zaujmout EP i Rada svou vlastní pozici a následně začnou jednat o konečném kompromisním znění nového předpisu. EP včera své stanovisko přijal a zaujmul přitom velmi restriktivní a pro byznys jen těžko akceptovatelný postoj: zákaz tracking walls, privacy by default, souhlas jako prakticky jediný právní titul pro zpracování údajů o chování uživatele v prohlížeči atd. Ohrožena je jak cílená reklama, tak nezávislé měření návštěvnosti.

Stanovisko EP ignoruje principy, na nichž je digitální ekosystém založen, a evropský internet tak místo dynamického rozvoje může čekat velký skok zpět. Vydavatelé nebudou schopni zacílit na své publikum efektivně, nebude možné prokázat, že adresáti reklamu viděli, a taková inzerce ztratí svůj smysl, a tím i hodnotu pro inzerenty. Dojde ke snížení příjmů vydavatelů a dosud snadno dostupný bezplatný obsah, jak ho zná Evropa nyní, bude zásadně ohrožen.

Nařízení ePrivacy ovlivní téměř každý aspekt fungování internetu a digitální ekonomiky. Způsob, jakým vstupují data do obchodního modelu na internetu, není snadno pochopitelný, stejně jako role dat ve zlepšování uživatelské zkušenosti. Nová legislativa tak může v důsledku neznalosti zjednodušovat komplexní procesy do té míry, že ohrozí to, co si uživatelé na internetu cení nejvíce – bezplatný a rozličný obsah, který je jedním z pilířů demokratické společnosti. Stejně tak jsou ohroženy technologické inovace, v nichž by se EU tak ráda dostala na vrchol světového žebříčku.

SPIR bude usilovat o to, aby konstruktivní a podrobná kvalifikovaná debata proběhla alespoň na půdě Rady, kde jsou zastoupeny vlády jednotlivých členských států. SPIR s nadějí doufá, že pozice Rady bude realističtější a že Rada v následujících jednáních EP neustoupí.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *