Marketing

Festival Česká inovace 2015 – Místo, kde se z nápadů stávají obchodní příležitosti

V prostředí Národní technické knihovny v Praze se dne 27. 3. 2015 konal v pořadí již 4. ročník Festivalu Česká inovace, kterého se podle organizátorů zúčastnilo více jak 350 účastníků.

První blok Festivalu s názvem „ Startupy i velcí hráči“ zahájili David Vrba a Libor Kašparovský ze společnosti Česká inovace o.p.s tím, že vysvětlili pojem Česká inovace 1.0 a verze 2.0 a ukázali vývoj hnutí Česká inovace na pozadí 4 ročníků Festivalu česká inovace. Joerg Rheinboldt z Axel Springer Plug and Play následně specifikoval klíčové faktory úspěchu v životě firmy. Na tomto místě je třeba uvést, že státy Eu-28 v letech 2007- 2014 v programu Prosperita měly dotační programy podporující sekvenci kroků k prosperitě po ose: marketing – inovace – vyšší konkurenceschopnost a vyšší prosperita a v programu Strategie Eu 2020 inovace hrají významnou roli na cestě dosažení konkurenčních výhod produktů, které se stávají rozhodujícími motivy pro koupi dále pro zvýšení tržeb a prosperitu produktů i producentů. Richar Brulík obchodní a marketingový ředitel Y Soft pak objasnil, jak se lze z regionálního prostředí s využitím inovací dostat mezi globální tržní hráče v daném oboru.

festival_ceska_inovace

V závěru prvního dopoledního bloku se představili vítězové 5 kategorií soutěží: (1) Inovační nápad, (2) Nadějná inovace, (3)Inovativní firma a (4) Inovace ve veřejné správě. Konkrétně šlo o: Pohybový závitový mechanismus (Jan Grau a Martin Kolář, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení, ČVUT v Praze), Pitná voda a peletky z prasečí kejdy (Michael Carvan, jednatel, Výzkumný Technologický Institut), MAGIC BOX (Jaroslav Veselý, Projektmedia), Piezoelektrický snímač pro měření mechanické odezvy těla (Jan Purkrábek a Vladimír Kolář, firma Linet), Portál jsns.cz (Karel Strachota a Bohumila Beranová, program Jeden svět na školách, Člověk v tísni).

Následoval další dopolední blok s názvem Velká diskuse pro inspiraci a odvahu, jenž moderoval zajímavě M. Dokoupil z Jihomoravského inovačního centra a kde diskutujícími byli: Vojtěch Malina, (vicepresident a obchodní ředitel, Preciosa Lighting), Jiří Peters a Ladislav Eberl (spolumajitelé, Gravelli), Jana Ryšlinková (spoluzakladatelka, Nupharo), Jiří Matela (Co-founder & CEO, Comprimato Systems) a Marta Nováková -zakladatelka U&SLUNO. Diskuse přinesla spoustu podnětů jak na konkrétní inovace vyzrát a jak se nebát je prosazovat na českém a zahraničním trhu s využitím programu EU v sekvenci Marketing – inovace – vyšší konkurenceschopnost – vyšší prosperita – vyšší kvalita brandu produktu, designera a producenta.

Odpoledne bylo věnováno v programu paralelně probíhajícím 9 workshopům:
(1) INOVAČNÍ LEADERSHIP se zabýval spektrem klíčových otázek zaměřených na to: Jak má leader účinně vytěžit inovační potenciál své organizace? Jaké bariéry inovacím leadeři (často nevědomě) vytváří a jak je zbořit? Jak nasměrovat organizaci k inovačnímu severu, jak si poradit s riziky a jak konkrétně jako leader inovace řídit? Jak se jako leader do inovací zapojit – lze je skutečně „jen řídit“.
(2) SPOLUPRÁCE VŠ A BYZNYSU- workshop hodnotil, zda-li se tato spolupráce vyplatí a konstatoval, že obousměrná spolupráce výzkumné a podnikatelské sféry nabízí unikátní synergii, která dává vzniknout konkurenceschopným projektům. Akademické prostředí do plnohodnotného partnerství přináší vědecké poznatky a znalosti, firmy vkládají know-how, technologické zázemí i tržní zkušenost. Jedná se tedy o ideální spojenectví.
(3) TECHNOLOGICKÉ TRENDY – workshop směřoval k odhalování toho, jak inovace nasměrovat do budoucnosti. Zajímal se o problematiku kde hledat informace o trendech, globálních a lokálních a kdo v ČR tvoří trendy? Diskutovalo se o aktuálních trendech a jejich predikci v oblasti technologií a marketingu aj.
(4) INOVUJTE DESIGNEM- workshop soustředil pozornost na design jako na strategickou, konkurenční výhodu inovovaného produktu, která umožňuje dosáhnout pozitivních ekonomických výsledků. Byly představeny příběhy společností, kterým spolupráce s designéry přinesla úspěch ve formě růstu obratu, tržního podílu či otevření nových trhů. Workshop byl doprovázen zajímavou výstavou Design & Prosperita.
(5) FINANCOVÁNÍ INOVACÍ. Workshop otevřel významnou otázku jak financovat a zejména pak ufinancovat inovační aktivity firem. Byly diskutovány formy: Financování z národních či evropských zdrojů, bankovní úvěry, mikrofinancování, business angels, venture kapitálové fondy, peer-to-peer řešení, crowdfunding, atd. Tento workshop se zaměřil na reálné možnosti a typy financování v prostoru ČR a nabídl diskusi, co konkrétně s sebou jednotlivé varianty financování nesou.
(6) VEŘEJNÁ SPRÁVA: ZÁKAZNÍK PRO INOVACE. Workshop konstatoval, že zatímco světem byznysu se valí vlna inovací a chytrých řešení, veřejná správa zůstává zatím spíše stranou. Přitom by se řada inovací mohla velmi dobře uplatnit i ve veřejné správě – tedy mohla by např. zlepšit fungování obcí, krajů a dalších institucí. Většina firem ve svém inovačním úsilí míří výhradně na podnikovou sféru, veřejná správa pro ně zatím není zákazníkem, což je škoda. Veřejná správa jako zákazník má totiž svá nepominutelná specifika.
(7) JAK PROMĚNIT ČESKOU ŠKOLU A VZDĚLÁVAT PRO BUDOUCNOST. Tento workshop konstatoval logicky, že o budoucnosti a přínosech inovací pro život člověka se rozhoduje právě teď ve školních lavicích. Svět se totiž dynamicky mění čím dál rychleji a pokud na to nereaguje pružně školství vzniká problém. Položil si otázku jestli připravuje škola Vaše děti na změny a na úspěšný život v 21. století? Vždyť v řadě škol se musí učit z důvodu nedostatku peněz a kvalifikace pedagogů pomocí metod starých i 200 let…. Změna vzdělávacího systému je totiž i na rodičích a tak prosaďme a pusťme školu do světa a svět technologií do škol!
(8) PERFEKTNÍ BYZNYS – PREZENTACE. Workshop informoval, že vizuálně a obsahově přitažlivá prezentace je extrémně důležitá pro získání zájmu publika i o inovaci produktu nebo služby. Jedná se o důležitý nástroj, který může rozhodnout o úspěchu inovačního projektu, podnikatelského záměru, získat investora, nebo naopak zcela potopit zajímavý nápad.
(9) JAK VNÉST DUCH STARTUPU DO VELKÉ FIRMY. Workshop řešil jak se zachovat, když si lámete hlavu nad tím, jak zvýšit inovativnost Vaší firmy? Tento exkluzivní workshop se zaměřil na to, jak inovovat v tradičních odvětvích a velkých firmách. Workshopem provedl keynote řečník Festivalu Jörg Rheinbold, zkušený konzultant a investor, který nejprve sám vybudoval několik úspěšných startupů (vč. německé eBay), a nyní je součástí vrcholového managementu mediální korporace Axel Springer, kde se stará o rozsáhlý program akcelerace inovací. Bylo velkou škodou, že tyto workshopy běžely paralelně a nebylo v lidských silách jejich zajímavá témata zvládnout v jedné osobě. Celá řada firem proto zakoupila vstupenku minimálně pro 3 až 5 účastníků, aby pokryla plošně workshopy a získala pro firmu maximální užitek z praktických workshopů. Určitě se to těmto firmám vyplatilo.

Zajímavostí Festivalu byla také akce Hodina H, kdy zájemci mohli prezentovat své inovace před odbornou porotou a ta jim k jejich nápadů nabízela své postřehy a kritické připomínky i možná další řešení a aplikace. Skvělým počinem pak bylo do festivalového programu zařazení Inovační kliniky, což umožnilo sdílet myšlenky a know how v plánu a navazovat možné a potenciální kooperace nad konkrétními nápady. Úžasným nápadem pak od organizátorů bylo vytvoření Zony inovátorů, kde se prezentovalo více jak 20 inovací a bylo možné si v době přestávek popovídat přímo s jejich autory, designery, marketery a vlastníky firem, které je prodávají na českých a zahraničních trzích.

Celkově lze hodnotit Festival jako zdařilý a každý si v jeho programu mohl najít tu svou parketu a téma, které jej zajímalo.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *