Výzkum trhu

Internetová reklama hlásí za loňský rok rekordní investice

Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce téměř 20 miliard korun v ceníkových cenách. Oproti roku 2015 jde o 31% nárůst, který je způsoben především zvýšenými investicemi do reklamy ve vyhledávání, v obsahových sítích a nákupem inzertního prostoru formou RTB.

Očekávání na další rok jsou opět optimistická, účastníci výzkumu předpokládají, že online reklama poroste v roce 2017 o 14 % na 22,4 mld. Kč. V celkových reklamních výdajích napříč mediatypy připadá na online reklamu více než pětinový podíl (21 %). Údaje pocházejí z průzkumu inzertního výkonu internetové reklamy, který pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median.

Zadavatelé v roce 2016 využili internetovou reklamu v objemu 19,7 miliard korun, což je o 31 % více než v roce předchozím. “Letošní rok potvrdil rostoucí trend ve využívání online forem inzerce. Česká republika se řadí mezi země, kde je internet druhým nejvýznamnějším mediatypem,” komentuje čerstvá data předseda SPIR Ján Simkanič.

spir_01

graf 1: vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v roce 2008 až 2016 a 2017* v mld. Kč

Největší část internetových inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu (14,2 mld. Kč). Letos poprvé je použita nová struktura výsledků, kdy je do display reklamy započítána i reklama v obsahových sítích (zejména sítě Seznam Sklik, Google AdWords a Facebook), RTB způsobem obchodovaná reklama a nativní reklama. Po display je druhou nejpoužívanější formou reklama ve vyhledávání, do které investovali inzerenti 4,7 mld. Kč v reálných cenách. Pro katalogy a řádkovou inzerci média deklarovala tržby 900 mil. Kč v ceníkových cenách. Za SMS a MMS kampaně, které nezapočítáváme do celkového výkonu internetové inzerce, zadavatelé reklamy zaplatili 114 mil. Kč v ceníkových cenách.

Letos poprvé je možné mnohem přesněji určit výkon videoreklamy, která z celkové display reklamy tvořila 19 % (2,75 mld. Kč). Na nativní reklamu připadl necelý 1% podíl (80 mil. Kč).

spir_02

graf 2: výkon jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v r. 2016 v mil. Kč

Další novinkou stávajícího výzkumu je možnost určit podíl mobilní reklamy nejen ze standardní display reklamy, kterou deklarují média, ale i z reklamních obsahových sítí a RTB způsobem obchodované reklamy. Podíl mobilní reklamy na celkové display reklamě byl 12 % (1,75 mld. Kč).

spir_03

graf 3: rozdělení display reklamy podle formy nákupu v r. 2016

S tím, jak programmatický obchodní model nabývá na důležitosti, přinášíme také pohled na způsob nákupu display reklamy. Z celkových inzertních výdajů do reklamy připadá na programmaticky obchodovanou třetinový podíl (34 %). Pod programmatic řadíme prostor v reklamních obsahových sítích a RTB způsobem nakoupenou reklamu, které mají na display reklamě 47% podíl (6,72 mld. Kč v ceníkových cenách). Na reklamní obsahové sítě připadá 43% podíl (6,11 mld. Kč v ceníkových cenách), na RTB způsobem obchodovanou reklamu 4% podíl (605 mil. Kč v ceníkových cenách).

Podíváme-li se na programaticky obchodovanou display reklamu v roce 2016 v reálných cenách, pak dosáhla objemu 5,84 mld. Kč, z toho měly největší podíl (91 %) reklamní obsahové sítě (5,31 mld. Kč v reálných cenách). Na RTB způsob prodeje reklamy připadá 9% podíl s celkovým objemem 526 mil. Kč v reálných cenách.

Protože jsou letos výsledky poprvé jinak strukturovány, bylo nutné data minulých ročníků průzkumu přepočítat do porovnatelné struktury, aby bylo možné sledovat vývoj jednotlivých forem v delší časové řadě. Dlouhodobý růst je jasně patrný u display reklamy a reklamy ve vyhledávání. U display reklamy je růst způsoben zejména díky programaticky obchodovanému inzertnímu prostoru – reklamním obsahovým sítím a RTB typu prodeje – které byly navíc dopočteny z reálných cen na ceníkové ve výši +15 %.

Pro porovnání velikosti inzerce v celých mediatypech byly použity údaje z monitoringu reklamních investic Nielsen Admosphere. Televize s 42,4 mld. Kč si udržuje dominantní postavení na reklamním trhu (45 %). Na online reklamu připadá 21% podíl (19,7 mld. Kč). Tisková inzerce dosáhla v loňském roce 19 mld. Kč a má 20% podíl na reklamních rozpočtech. Reklama v rádiu se na celkové výši podílí hodnotou 7,0 mld. Kč (8% podíl) a inzerce mimo domov (OOH) utržila v loňském roce 5,2 mld. Kč (6 %). Ceny neobsahují vlastní inzerci (selfpromo). Od roku 2008, kdy se začal SPIR průzkum online inzertních výkonů, je patrný dlouhodobý trend růstu inzertních výdajů do internetové reklamy.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *