Reklama

Írán vede mezi třiceti rozvíjejícími se reklamními trhy

Podle nové zprávy Thirty Rising Media Markets (Třicet rozvíjejících se mediálních trhů), kterou dnes vydala společnost Zenith, přinese Írán v příštích třech letech více peněz vydaných na reklamu než kterákoliv z ostatních zemí, jež zpráva zahrnuje.

Zenith předpovídá, že mezi lety 2017 a 2020 v Íránu vzrostou výdaje na reklamu o 713 milionů dolarů a dosáhnou hodnoty 2,117 miliardy USD.

Odvolání mezinárodních sankcí v lednu 2016 nastartovalo ekonomický růst Íránu a započalo jeho opětovnou integraci do globální ekonomiky. To znamenalo mocný impulz také pro místní reklamní trh. Tento impulz je závislý na pokračujícím růstu obchodu a investic a podléhá politickému riziku – opětovné uvalení sankcí by ho zastavilo.

Druhý největší růst výdajů na reklamu připadne Bangladéši, kde tyto výdaje podle předpovědi mediální agentury Zenith mezi lety 2017 a 2020 vzrostou o 457 milionů USD a dosáhnou hodnoty 1,311 miliardy USD. Ekonomika Bangladéše roste zdravým tempem o 7 % ročně a s více než 160 miliony obyvatel dosahuje podstatného rozmachu. V roce 2020 bude reklamní trh Bangladéše více než dvojnásobný ve srovnání s reklamním trhem Pákistánu, ačkoliv Bangladéš má oproti Pákistánu pouze 80 % obyvatel.

Ve čtvrtletní zprávě Advertising Expenditure Forecasts (Předpověď výdajů na reklamu) Zenith pravidelně sleduje 81 světových reklamních trhů. Pro zprávu Thirty Rising Media Markets agentura se s průzkumem obrátila jiným směrem a identifikovala třicet rychle se rozvíjejících reklamních trhů, které začínají být schopné konkurovat měřítku některých z 81 zavedených trhů. Některé ze sledovaných rozvíjejících se trhů již přilákaly zájem nadnárodních zadavatelů reklamy a globálních agenturních skupin, zatímco jiné se mezinárodní reklamě otevírají vůbec poprvé. Jejich počet obyvatel, rozmanitost ekonomických aktivit a produktivita jsou velmi různorodé, ale ekonomiky všech těchto zemí rostou rychle, alespoň z dlouhodobého hlediska, a jejich reklamní trhy rostou ještě rychleji.

V roce 2017 měly výdaje na reklamu na těchto třiceti trzích celkovou hodnotu 9,7 miliardy USD, tedy o 12,7 % více než v roce 2016, celosvětový reklamní trh jako celek přitom vzrostl o 4,0 %. Zenith očekává, že v příštích třech letech porostou průměrně o 12,4 %, tedy třikrát rychleji, než je průměrné světové tempo růstu s hodnotou 4,1 %. Agentura předpovídá, že do roku 2020 vygenerují sledované rozvíjející se trhy výdaje na reklamu v celkové hodnotě 13,8 miliardy USD, přičemž od roku 2017 tyto výdaje vzrostou o 4,1 miliardy USD. 29 % tohoto růstu bude pocházet z Íránu a Bangladéše.

V procentuálním vyjádření se nejrychleji rostoucí trhy nacházejí v Africe a jižní Asii – v Angole předpovídáme průměrný roční růst o 19 % a v Myanmaru a Etiopii o 18 %. V Tanzanii, Bangladéši, Ghaně a Íránu se očekává roční růst o 15 %.

„Těchto třicet rozvíjejících se reklamních trhů je zatím možná malých, ale díky rychle rostoucí poptávce po spotřebitelském zboží rychle bohatnou,“ uvedl Vittorio Bonori, global brand president společnosti Zenith. „Mají ohromný potenciál pro růst značek prvních nováčků na trhu, kteří mají příležitost zavést se v poměrně malé konkurenci.“

„Zatímco celosvětový reklamní trh se zasekl na čtyřprocentním ročním růstu, tyto trhy rostou dynamicky,“ řekl Jonathan Barnard, head of forecasting a director of global intelligence Zenithu. „Stávají se příliš velkými na to, abychom je mohli ignorovat – do roku 2020 společně předstihnou výdaje na reklamu v Austrálii, což je sedmý největší reklamní trh na světě.“

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *