Výzkum trhu

Jak se chovají zákaznící při nákupu chytrých zařízení

Podle průzkumu společnosti Accenture mohou poskytovatelé omunikačních služeb hrát klíčovou roli v digitalizovaném prostředí Rychlý růst spotřebitelské poptávky po inteligentních zařízeních staví telekomunikační operátory do klíčové pozice v digitálním ekosystému, jak dokazuje nový průzkum společnosti Accenture, který probíhal i v České republice.

V každoročním celosvětovém průzkumu chování zákazníků respondenti jmenovali telekomunikační operátory mezi třemi typy firem, u kterých by si koupili inteligentní zařízení. Čeští respondenti se projevovali velmi konzervativně – u všech typů inteligentních přístrojů uvedli jako první volbu společnost, která se specializuje na výrobu takového zařízení. Další v pořadí skončili výrobci mobilních telefonů a počítačů a telekomunikační operátoři.

Například v případě inteligentních bytových termostatů by respondenti nakupovali v první řadě u výrobce zařízení (globální vzorek 52 %, v ČR až 66 %), telekomunikačního operátora (40 vs. 31 %) nebo výrobce mobilních telefonů a počítačů (39 vs. 9 %). V České republice by inteligentní termostaty nakupovalo 33 % spotřebitelů od svého dodavatele energií a 29 % od stavební společnosti či správy budov. V případě domácích bezpečnostních a sledovacích systémů by upřednostnili opět výrobce zařízení (globálně 55 %, v ČR 56 %), dále výrobce mobilních telefonů a počítačů (39 vs. 10 %) a telekomunikační operátory (38 vs. 32 %). V ČR by 37 % spotřebitelů nakoupilo toto zařízení od soukromé bezpečnostní agentury a 35 % od televizní či kabelové společnosti. Při pořizování zábavných systémů do auta by se respondenti obraceli na výrobce mobilních telefonů a počítačů (globálně 53 %, v ČR 34 %), výrobce zařízení (52 vs. 49 %) a telekomunikační operátory (47 vs. 35 %). Čtyři z pěti (v ČR 74 %) respondentů uvedli, že by jim vyhovovalo mít jednoho poskytovatele, pomocí něhož by spravovali svá řešení pro komunikaci i zábavu.

„Téměř tři čtvrtiny (74 %) českých respondentů uvedlo, že preferují jednoho poskytovatele komunikačních služeb. Specializovaní výrobci inteligentních zařízení často nedokážou svá zařízení navzájem propojit a nabídnout snadnost obsluhy – 70 % českých účastníků průzkumu uvedlo potíže s nastavením a používáním.

Pro naše telekomunikační operátory se tak nabízí významná příležitost sehrát rozhodující roli v digitalizaci české společnosti. Jejich úlohou bude především pomáhat. Pomáhat běžnému zákazníkovi vyznat se v nepřeberné a neustále rostoucí globální nabídce inteligentních zařízení a vybrat a otestovat ta, která opravdu fungují. Operátoři nabídnou zákazníkovi ucelená řešení například pro optimalizaci ovládání domácnosti či sledování osobního zdraví, to vše za férovou cenu a s garancí důvěrnosti osobních údajů,“ říká Michal Novák, manažer analýz telekomunikačního odvětví pro Evropu.

„V současné době je největší změnou na českém telekomunikačním trhu dělení významného operátora na část, která bude obsluhovat spotřebitele a firmy, a část, která bude technicky provozovat pevnou a mobilní síť. Tato změna umožní společnosti více se soustředit na potřeby zákazníků, a to nejen v oblasti volání a internetu. Bude tak moci digitální svět zpřístupnit i lidem, kteří se narodili ještě před nástupem tzv. facebookové generace, pro které jsou technologie přirozeností. Postupné odčlenění sítí do samostatných firem vnímáme jako trend, který se postupně objeví ve více zemích Evropy a mj. umožní operátorům transformovat se na digitální hráče budoucnosti. Umožní tím masové rozšíření chytrých zařízení a vytvoření propojené digitální společnosti,“ říká Alena Sochorová, ředitelka Accenture pro telekomunikační odvětví v České republice.

„Je logické, že spotřebitelé považují poskytovatele komunikačních služeb za pomocníky v oblasti digitalizace,“ říká Tom Loozen, který má ve společnosti Accenture globální odpovědnost za služby klientům z odvětví telekomunikací. „Před několika lety se předpokládalo, že telekomunikační operátoři mohou uspět tím, že budou agresivně prosazovat širší škálu digitálních služeb. Nyní je pro ně příležitostí složitost digitálního ekosystému, která je staví do role pomocníka, který zákazníkům nabídne jednotnou správu jejich řešení, a navíc poskytne zázemí silného lokálního partnera.“

Problémy při orientaci v digitálním ekosystému se odrážejí také ve zkušenostech spotřebitelů s inteligentními zařízeními. Jak bylo zdůrazněno ve zprávě, většina (83 % globálně a 70 % v ČR) spotřebitelů se zkušeností s využíváním některého chytrého přístroje uvedla, že je pro ně složité zařízení nastavit, připojit k internetu a využívat v plné šíři. „Zvládnout svou úlohu v digitálním světě je pro některé uživatele nesnadné,” říká Loozen. „Důvěryhodní poskytovatelé komunikačních služeb, kteří pomohou zákazníkům, aby jejich přístroje efektivně fungovaly, nejen poskytují cenné služby, ale přispívají k masovému přijetí digitálních služeb.”

mobil

Z průzkumu dále vyplynulo, že v oblasti hlasových a datových služeb jsou poskytovatelé komunikačních služeb zákazníky uváděni jako nejlepší volba a důvěryhodný partner. Zároveň jsou spolu s bankami vnímáni jako nejdůvěryhodnější (33 %) ve správě a ochraně jejich osobních údajů. Šedesát procent preferuje telekomunikační operátory jako poskytovatele pevného připojení v oblasti hlasových služeb, 54 % jim dává přednost pro data. V bezdrátovém připojení je upřednostňuje 53 % respondentů pro hlasové služby, 50 % pro přenos dat. V oblasti zábavních služeb dosahují poskytovatelé komunikačních služeb překvapivě téměř stejných hodnot jako klasické televizní vysílání a placené televizní kanály: 37 % respondentů uvedlo televizní vysílání, následují telekomunikační operátoři s 35 %. Pokud se týká videa na vyžádání, 31 % spotřebitelů preferovalo telekomunikační operátory, 25 % výrobce telefonů a počítačů, 24 % klasické televizní kanály.

„Zákazníci chtějí mít jednoho spolehlivého dodavatele, to staví poskytovatele komunikačních služeb do centra jejich zájmu,” říká dále Loozen. „Může to být výraznou výhodou pro telekomunikační operátory. Ti mohou spojit své odborné znalosti v oblasti budování a správy IP sítí se schopností vyvíjet a dodávat nové, zákaznicky orientované služby, které zahrnují analýzy dat jako podklad pro vysoce personalizované služby. To je v digitálním ekosystému staví do velmi silné pozice.”

Čtěte také