banner_left
banner_right
Marketing

Jak se konkurenční výhody stanou marketingovými motivy pro koupi?

V moderním globalizovaném tržním prostředí se firmy a prodejci doslova předhánějí v tom, kdo nabídne zákazníkům lepší produkty a to v kontinuu se službami. Proto své produkty a služby inovují (srov. např. jemnou čokoládu Milka plnou bublinek, sušenky OREO a jejich „omlékování“ nebo indukční nabíječku mobilních telefonů z produkce firmy mkFloria s.r.o aj.).

Všechny tyto inovace produktům dávají nové vlastnosti, nové parametry technické a nové užitky. A proč toto firmy a jejich inovátoři a marketeři specializující se na proces inovačního a inovativního marketingu dělají?

Jednoduše chtějí zákazníkovi nabídnout jedinečný a odlišitelný produkt, respektive častěji kontinuum produkt služby, který by byl lepší v řadě pohledů, parametrech, designu a ceně než nabízí konkurence. Tedy smyslem je produkt inovovat tak, aby disponoval konkurenčními výhodami akceptovatelnými příslušným tržním segmentem. Jinými slovy smyslem je, aby zákazník ony inovace a jejich integraci do konkurenčních výhod (technických, užitných, designu, ceny aj.) vnímal jako motivy pro koupi.

Uvedené myšlenky vytvářejí platformu nové, tzv. konkurenční inteligence (competitive intelligence), která pracuje s využitím marketingové filosofie a 6 základními marketingovými procesy: (1) transakčním marketingem, (2) relačním marketingem, (3) marketingem konkurence a konkurenceschopnosti, (4) inovačním a inovativním marketingem, (5) marketingovým výzkumem a controllingem trhu a (6) marketing managementem. Konkurenční inteligence je o tom, jak z dat získaných marketingovými aktivitami identifikovat potřeby trhu a potenciální inovace, jak je na základě znalostí a schopností pomocí human centered designování strukturovat do nového nebo inovovaného produktu, který by přinášel konkurenční výhody produktu ale také producentovi, pojmenovával z konkurenčních výhod trhem akceptovatelné motivy pro koupi a tyto dokázal s využitím zejména nízkonákladové marketingové komunikace šířit směrem k potenciálním zákazníkům.

Prezentované konkurenční výhody se pak marketingově v rámci persvaze (=přesvědčování marketingovou argumentací o výhodách a užitcích) a kaptologie (= přesvědčování marketingové s využitím sociálních sítí) stávají na straně zákazníků a kupujících motivy pro koupi. Firmy, které se naučí strategicky používat konkurenční inteligenci ve spojení s marketingem se dostávají nejenom na technologickou špičku firem ale také na vůdčí místa v komoditní, odvětvové a regionální konkurenceschopnosti a na výsluní podnikání.

konkurencni inteligence

Konkurenční inteligence navazuje na průnik firemní obchodní inteligence (Business intelligence) a firemní organizační inteligence (Organisational intelligence), jak je ukázáno v obrázku. Při tom je zřejmé, že se současně uplatňuje také marketingová gramotnost respektive marketingová inteligence.

V letech 2007 až 2013 EU-28 v rámci programů prosperita podporovala a podporuje v dobíhajících programech dotacemi řadu: marketing – inovace – vyšší konkurenceschopnost – vyšší prosperita. Pro roky 2014 až 2020 EU-28 v programu Strategie 2020 bude podporovat nové strategie podnikání a trvale udržitelné tvorby hodnot, kde svou pozici má také podpora konkurenční inteligence navazující na marketingovou gramotnost, mediální a finanční gramotnost aj. gramotnosti potřebné pro kvalitní produkci hodnot.

V dubnu 2014 uspořádala Evropská asociace pro konkurenční inteligenci – ECIS v Bad Nauheimu (Německo) ve spolupráci s Institute for Competitive Intelligency (ICI) 4. celoevropskou konferenci (http://conference.competitive-intelligence.com/) o této problematice, kde předmětem bylo shrnutí stávajících trendů a prezentace nových trendů v oblasti konkurenční inteligence. Málo kdo ale ví, že konkurenční inteligence má již i svůj „český směr – českou školu“, který byl nastartován vydáním monografie Marketing konkurenceschopnosti I. (nakladatelství RADIX, r. 2002) a který pokračoval např. i tím, že v roce 2013 se konala 3. evropská konference s tématem Konkurenční inteligence v Praze aj.

kniha Marketing konkurenceschopnosti

Výstupy z těchto konferencí ukazují, že české myšlení a zlaté české ručičky a česká teorie konkurenční inteligence dokáží vytvářet poznatkovou, technologickou a marketingovou platformu pro navrhování nových a inovovaných produktů (srov. soutěž a Festival česká inovace), které disponují kvalitními konkurenčními výhodami, jenž se stávají po jejich odprezentování marketingem na straně zákazníka rozhodujícími motivy pro koupi.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *