Marketing

Jak zvýšit efektivitu reklamních bannerů s využitím marketingového minimalismu

V současné době existují více než dvě desítky formátů a rozměrů bannerů, které jsou používány v marketingové reklamě na internetu, kde zobrazovacím zařízením jsou PC, notebooky, tablety a smartphony až po chytré telefony a mobilní IT zařízení. (O formátech bannerů: http://www.ondesign.cz/format-banneru.html).

Drtivá většina těchto formátů umožňuje používání jak statických forem, tak animovaných forem bannerů. Některé portály např. parlamentnílisty.cz , eurozprávy.cz aj. v honbě za ziskem z reklamy jdou až tak daleko, že po kliknutí zaplní téměř celou obrazovku bannery a vy se musíte nejprve proklikat k obsahu jejich zavíráním – prostě odporné pro návštěvníka těchto stránek, který se nevrátí k jejich sledování.

Tím, že elektronické bannery nahradily v roce 1993 tzv. chytré elektronické vizitky s 5 generacemi chytrosti zobrazování odkazů na zdrojové webové stránky, jsou v podstatě dalším vývojovým stupněm malých formátů, kde na malou plochu je potřeba koncentrovat vysokou informační hodnotu a maximalizovat tak motivaci příjemce informace k tomu, aby neodolal a klikl na příslušný formát v touze po dalších informacích. A právě koncentrace informace do minimalistické podoby textu, obrázku aj. jsou to, co bannery propojuje přímo s marketingovým minimalismem.

Základem pro zvýšení efektivity reklamních bannerů je 1) nalezení optimální komunity, jako potenciálních příjemců reklamní informace, které tato informace bude zajímat a budou jí chtít využít k návštěvě prodejního místa jak kamenného tak elektronického e-shopu a m- shopu a samozřejmě i ke koupi. Nalezení vhodné komunity je alfou a omegou pro cílený minimalistický marketing a zvyšuje efektivitu využití informace o první desítky procent. V případě, že tuto komunitu nehledáte, jde v podstatě o neefektivní PR bannerovou kampaň. Když jsem byl zodpovědný za nábor studentů pro britskou Open university, vytypoval jsem si nejprve užitky, které vzdělání na kvalitní VS člověku přináší , tedy peníze, postavení, kvalitní zaměstnání, ženy toužící po bohatém a vzdělaném člověku aj. Ke každému užitku jsem pak přidal komunitu, tedy osoby, které o tyto užitky jeví maximální zájem. Výsledkem byla klíčová slova spojená s komunitou např. finance –osoby chtějící změnit povolání, peníze – ženy chtějící se seznámit s bohatým člověkem, kvalitní studium – maturanti středních škol atd. Uvedené spojení klíčového slova a komunity je základem cíleného koncentrovaného marketingu efektivní distribuce informací. Výsledkem pak bylo, že reklamní banner o studiu bylo efektivní umístit na portály finance.cz, peníze.cz, job.cz, studenti.cz, vysokéškoly.cz, neboť tyto sledují komunity, které o naše informace o studiu na Open university mají zájem na základě i elektronických vyhledávačů na seznam.cz, google com aj. Pak jen stačilo se správci portálů domluvit umístění banneru a frekvenci jejich opakování v časech, kdy daná komunita nejčastěji portály sleduje. Tyto informace má každý správce portálu a jistě vám je nabídne k využití. Pokud budete chtít bannerem nabízet designersky propracované italské stojany na TV aparatury zn. ,TV stojany Meliconi – modelová řada Ghost Design, pak komunitou budou kupující nových TV, kupující nových domů a bytů aj. sdružených např. na facebooku. Prostě umístění banneru na správné stránce, kterou sleduje daná komunita je základem úspěchu.

Než se dostaneme k banneru samotnému, doporučuji se správcem daného portálu, kde chceme banner umístit prodiskutovat i využití kontextové reklamy ve spojení s reklamou bannerovou. Kontextová reklama je 2) s využitím klíčových slov totiž proklikem vede na zdrojovou stránku stejně jako banner. Klikne-li v textu na portálu finance.cz čtenář např. na slovo vzdělání vede kliknutí ke stránce studia na OPEN UNIVERSITY. Jinými slovy kontextová reklama v textu, jak třeba lidé kteří získají vzdělání dosahují větších výdělků, peněz a mobility financí……je marketingově minimalistickým formátem s velkou efektivitou dosahu. Kombinace kontextové reklamy, kterou čtenář podprahově vnímá ale nemá k ní odpor jako k reklamním bannerům spolu s bannery zvyšuje výrazně efektivitu cílené reklamy o desítky procent. Kontextová reklama léčí i osoby s tzv. banner blindness („bannerovou slepotou“), které ignorují bannerové reklamy ale zajímá je informace cílená na danou komunitu ale bannery považují podle sloganu – banner also die /bannery jsou pro mě mrtvé/. Hlavní přednosti kontextové reklamy můžeme shrnout na tyto: cílení podle kontextu vůči obsahu, cílení podle umístění na konkrétních stránkách, geografické a jazykové cílení, rychlé spuštění a zobrazení kampaně, kontrola nad rozpočtem a detailní statistika.

Nyní se podívejme na to, jaké informace by 3) měl reklamní banner obsahovat, aby motivoval a kaptologicky vedl zájemce netrpícího bannerovou slepotou k tomu, aby na banner kliknul a tím se dostal n zdrojovou webovou stránku brandu produktu nebo služby.

Marketingový minimalismus nabízí motivy ke kliknutí ve formě.
(1) Konkurenčních výhod jako motivů ke koupi
(2) Hodnoty užitků produktu jako motivů pro koupi
(3) Cenových benefitů jako m otivů pro koupi,
(4) Inovace jako motiv pro koupi.

Uvedené je třeba koncentrovat minimalisticky na malou plochu ve formě titulku, textu, obrázku, fotky s využitím barev podmiňujících emoce, story motivujících ke kliku aj. To vše zobrazeno navíc s konverzním prostorem s cenovým bonusem a výzvou klikni na toto místo a dostaneš významnou slevu, dárek aj. bonus. Vtipná a marketingově minimalistická řešení používají principu Call-to-Action, tedy CO má uživatel udělat …..a že to má udělat HNED…… a tím získá…..bonus ve formě slevy, služby navíc, dopravy zdarma aj. Pamatujte také na to, že ačkoli je banner hlavně grafickou minimalistickou reklamou, musí i tak obsahovat motivující koncentrovaný titulek. Dobrý titulek je
80 % úspěchu. Prolistujte internetové stránky a podívejte se, jak tvoří bannery jiní a co jim funguje. Obecně titulky tvořte tak, aby lidem odpovídali na jejich základní otázky – co, proč, jak, co z toho budu mít?

Aby zájemce o sestavení banneru měl zjednodušenu práci a nemusel vynakládat náklady na grafika byla autorovým týmem pro každý typ banneru připravena stavebnice, kde si může zájemce doslova zadovádět a kreativně zařádit a najít tu svou kreativní verzi v jakékoliv kombinaci barev, jak dokládá obr.1.

banner_minimalismus

Zdroj: autor

Uvedenou stavebnici, která má navíc jako vychytávku a inovaci rubovou a lícovou stranu používají jak marketéři tak i studenti v rámci praktických aplikacích.

banner_apotheke

Zdroj: autor

Pokud například chcete udělat minimalistický banner pro výrobce bylinných ekologických čajů můžete jej naformulovat během 10 minut s využitím stavebnice, jak je výše uvedeno pro banner určený na portál http://zena.centrum.cz/ .

V případě, že se rozhodne dát zpracovat několika grafikům třeba banner doporučující udělat si větší ńadra, můžete pak bannery otestovat na www.plasticka-chirurgie.info jak je uvedeno na http://blog.plasticka-chirurgie.info/jak-jsme-zvysili-efektivitu-banneru-o-50 .
Když se na bannery a jejich převzaté vizuály podíváte, zjistíte logicky s využitím marketingového minimalismu, že fotografie jsou super u 1 až 3, text by měl být lépe formulovaný s využitím zásad marketingového minimalismu např. ve formátu Na naší špičkové klinice vám nabídneme nadra jaká si přejete za super cenu. Logo by pak nemuselo mít fotku lékaře ani kontakty.

banner_svoboda

Upraveno s využitím zdroje http://blog.plasticka-chirurgie.info/jak-jsme-zvysili-efektivitu-banneru-o-50

Za to by mělo být uvedeno, že např. Kliknete-li hned a objednáte se dostanete cenový bonus a plavky na léto zdarma podle vlastního výběru. Stejně tak chybí uvedení NOVINKA – Používáme jen kvalitní materiál důkladně testovaný v EU-28.

Podle Kočišové (2014) byl počet zobrazení každého výše uvedeného banneru přibližně stejný a to od 4130 do 4380. Největší počet kliknutí měl banner v pořadí 3 s 22 kliknutími a banner 1 měl 20 kliknutí. Proklikovost CTR (Click-Through Rate) bannerů 1 a 3 byla 1,5 násobně vyšší než u Bannerů 4, 5 a 2. Navržené úpravy autorovým týmem pak zvýšily efektivitu bannerů o 42 procent.

Je statisticky doloženo, že v roce 2014 v ĆR je průměrná úspěšnost reklamních GIF bannerů okolo 0,5 procent, což v podstatě znamená, že je potřeba 200krát zobrazit reklamní banner, aby jeden uživatel klikl na tuto reklamu a dostal se tak hypertextovými cestičkami až k inzerovanému obsahu na webu. Pokud ale využijete marketingové stavebnice bannerů a minimalisticko marketingových zásad banneru pro cílenou komunitu zájemců dostanete se na úspěšnost minimálně 1,2 až 5,1 procenta, což znamená že je potřeba již jen cca 20 zobrazení, aby uživatel klikl na Vaší nabídku produktu nebo služby a dostal se k informacím, které jej kaptologicky vedou k návštěvě prodejny či poskytovatele služby.

Ukázky kvalitních TOP bannerů zájemce najde na http://www.thetopbanners.com/static-banners/ . Z uvedeného vyplývá, že v českém prostředí banner s cenovým bonusem je efektivnější než bez něj, banner který obsahuje text strukturovaný podle minimalistických zásad je efektivnější než banner s běžným textem, který nezdůrazňuje konkurenční výhody, hodnoty pro člověka, inovace a super kvalitu. Dobrý banner pak není ten, který dobře vypadá. Dobrý banner je ten, který dobře funguje.

Další triky pro zvýšení efektivity reklamních bannerů zájemce najde na
http://www.podnikatel.cz/clanky/seznamte-se-s-triky-pro-zvyseni-efektivity-reklamnich-banneru/.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *