Výzkum trhu

Jen desetina lidí je zcela spokojena s tím jak vypadá

Léto už je tu a s ní i plavková sezóna. Společnost GfK se proto zajímala, nakolik jsou spotřebitelé z celého světa spokojeni se svým vzhledem.

Podíváme-li se na průměrná čísla ze všech 22 zemí zařazených do průzkumu, je se svým vzhledem spokojena víc než polovina (55 procent) spotřebitelů starších 15 let, přičemž víc než jedna desetina z nich (12 procent) uvádí, že je spokojena zcela. Nespokojenost s vlastním vzhledem vyjádřilo pouze 16 procent respondentů, z toho 3 procenta nejsou spokojena vůbec. Zbývajících 29 procent hodnotí svůj vzhled neutrálně.

V latinskoamerických zemích je spokojenost nejvyšší
Úplná spokojenost s vlastním vzhledem byla nejčastěji zaznamenána v Latinské Americe. Do první pětice zemí s největším podílem zcela spokojených se dostaly jak Mexiko, tak i Brazílie a Argentina. Pokud kromě úplně spokojených započítáme i ty, kteří jsou spíše spokojeni, zůstává v čele žebříčku Mexiko s téměř třemi čtvrtinami spokojených (74 procent), za nímž těsně následuje Turecko se 71 procenty. Na třetí příčce se umístili Brazilci a Ukrajinci (shodně 65 procent), za nimi pak Španělé se 64 procenty, následování Němci a Argentinci (shodně 62 procent). Nejkritičtější jsou naopak Japonci, z nichž je se svým vzhledem spíše nebo zcela nespokojeno 38 procent. Následují Britové s 20 procenty a poté Rusové, obyvatelé Jižní Koreje, Švédi a Australané, mezi nimiž je shodně po 19 procentech nespokojených.

Tyto klíčové poznatky umožňují podnikům působícím v sektoru módy, kosmetiky a péče o vzhled identifikovat typ komunikace, který bude mít nejlepší odezvu na určitém trhu nebo u určité cílové skupiny. V zemích, jako je Japonsko, Velká Británie a Rusko, bude velká část lidí pozitivně reagovat na reklamu, která zdůrazňuje vylepšení nebo změnu vlastního vzhledu, zatímco spotřebitele v Mexiku a Turecku osloví spíše sdělení zaměřená na kultivaci a udržení příjemného vzhledu.

Teenageři jsou ke svému vzhledu jen mírně kritičtější než ostatní
I když teenageři mají tendenci být ke svému vzhledu sebekritičtější, zdaleka se neodchylují od průměru tak výrazně, jak by se dalo očekávat. Na mírně vyšší nespokojenosti navíc nemají hlavní podíl zcela nespokojení, ale především ti mírně nespokojení. Celkem 16 procent náctiletých ve věku 15–19 let uvádí, že jsou zcela nespokojení se svým vzhledem, zatímco ve věkové skupině 20–59 se toto číslo pohybuje okolo 12–13 procent. Rozdíl prakticky mizí, když se podíváme na respondenty, kteří jsou zcela nespokojeni. Ve všech věkových skupinách se jedná o 3 nebo 4 procenta. Obecně platí, že nejméně sebekritičtí jsou senioři nad 60 let – spíše nespokojeno je jen 9 procent a zcela nespokojena jsou pak 3 procenta.

Podobná situace u žen i mužů
Porovnání odpovědí mužů a žen přináší nový pohled na tvrzení, že ženy jsou ke svému vzhledu kritičtější než muži. Pokud jde o procento těch, kteří vyjádřili spokojenost se svým vzhledem, vedou si obě pohlaví stejně. V obou případech je 43 procent poměrně spokojeno a 12 procent je spokojeno zcela. Muži však častěji než ženy zaujímají k otázce vlastního vzhledu neutrální postoj (31 procent mužů oproti 27 procentům žen). Z hlediska nespokojenosti sice ženy překonávají muže, ale jen o několik procentních bodů. Spíše nespokojeno je 14 procent žen v porovnání s 11 procenty mužů, zcela nespokojena jsou pak 4 procenta žen a 3 procenta mužů.

vzhled

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *