Reklama

Kampaň na podporu pracovních stáží v zahraničí

Na zvýšení povědomí o zahraničních pracovních stážích, pořádaných v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+, a na vybudování komunity z jejich bývalých, současných a potenciálních účastníků se zaměří online kampaň.

Kampaň připravilo Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s agenturou Bílý Medvěd Public Relations. Pro tento účel byl spuštěn speciální webový portál Stážujeme.cz a stejnojmenná facebooková stránka.

Cílem kampaně je rozšířit povědomí o možnosti pracovních stáží v zahraničí, financovaných z nově vzniklého programu Erasmus+, a vysvětlit potenciálním účastníkům, co jim stáž přinese. Zatímco na portálu Stážujeme.cz zájemci zjistí základní informace o stážích, na facebookové stránce se mohou spojit se současnými účastníky a absolventy, poprosit je o radu nebo se nechat inspirovat, kam na stáž vyrazit. Zapojení absolventů zahraničních stáží podpoří také soutěž, v níž mohou sdílet své zážitky a vyhrát iPhone nebo víkendový pobyt v Evropě dle vlastního výběru.

stazujeme.cz_logo_obr

Pracovní stáž je několikadenní až několikaměsíční pracovní pobyt ve vybrané firmě v jedné z programových zemí (mezi které patří členské státy EU a partnerské země), financovaný z programu Erasmus+. Účelem je, spíše než si přivydělat, získat neocenitelné zkušenosti a zvýšit svou kvalifikaci a atraktivitu na pracovním trhu. Proto bývají stáže převážně neplacené, nicméně stážista dostává po dobu pobytu příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí od Evropské unie.

Procvičit a zlepšit své jazykové dovednosti, poznat odlišnou kulturu a pracovní návyky a zvýšit svou kvalifikaci mohou na stážích jak učni a žáci středních a vyšších odborných škol a vysokoškolští studenti, tak absolventi a pracovníci s mládeží a ve vzdělávání. Více na www.stazujeme.cz.

Erasmus+, sedmiletý program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, od ledna 2014 navazuje a zastřešuje dlouholetou tradici programů Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Mládež v akci. Cílem programu Erasmus+ je zlepšit dovednosti a uplatitelnost mladých lidí na trhu práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží.

Finanční podporu na studium, stáž, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí mohou získat 4 miliony osob: 2 miliony vysokoškolských studentů, 650 000 žáků odborných škol a učňů, 800 000 učitelů základních a vysokých škol, mistrů a vychovatelů a pracovníků s mládeží a přes 500 000 lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako dobrovolníci. V programu je na ně vyčleněný rozpočet ve výši 14,7 miliardy EUR, což je o 40 % více než u původních programů.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!