Marketing

Marketing s využitím všech smyslů (část 4. – zrak a vizualizace)

Před 3 roky jsem na konferenci v Singapuru prezentoval koncept podnikatelské vizualizace, který spočívá v tom, že podnikatel ještě před tvorbou podnikatelského záměru specifikuje svůj vizuální koncept podnikání. Podnikatelský záměr jeho vizualizace se následně prokopírovává do vizualizace bussines modelů dále do všech marketingových aktivit.

Vizualizace triády: podnikatelský záměr – business model – marketingové aktivity je inovačním trendem podnikání, který přináší zákazníkům vizuální – zrakový komplexní zážitek. A že jde skutečně o moderní koncept podnikání svědčí i to že na Retail summitu 2017 získala cenu v kategorii Mastercard Obchodník roku 2016 – Nový zákaznický zážitek sýrárna z Litovle – La Formaggeria Gran Moravia. Její majitel pan Brazzale řekl: „ náš úspěch je v tom, že jsme se pokusili vizualizovat pro zákazníky naší lásku k Česku, jeho lidem, historii a kultuře a to mě přivedlo k projektu propojení české a italské kultury tak, aby se z každodenního nákupu potravin stal svátek a vizuální smyslový zážitek pro zákazníky každého věku,“.

A měl a má pravdu. Vždyť smyslový zážitek podpořený vizuálním konceptem je alfou a omegou toho, aby si zákazník oblíbil produkt, prodejní místo, producenta a vracel se kupovat třeba sýry do prodejny, kde se mu líbí a kde jej vizuální koncept oslovuje a je mu příjemný. Ano tato teze je tím, proč je vizuální koncept významný a proč by měl být hned na začátku součástí jakéhokoliv podnikatelského záměru, plánu a business modelu. Hledat jej až při marketingových aktivitách je prostě pozdě.

Vizuální koncept podnikání je marketingovou strategií – ano skutečně marketingovou strategií podnikání, která láká kupující, zákazníky, udržuje jejich loajalitu produktu, značce, producentovi, prodejci a prodejnímu místu.

Jak tedy na to, aby vizuální koncept byl opravdu lákadlem pro zákazníka a kupujícího. Základem je naformulovaná myšlenka a emocionální zážitková vize. Např uvedená sýrárna vsadila na myšlenku stylově zařízených obchodů podporujících smyslový zážitek z netradičního nákupu sýrů. Tato myšlenka je pak v podnikatelském záměru vizualizována. To se dělá tak, že využijete emocionálních apelů jako motivů pro návštěvu prodejny, vyzkoušení produktu a koupi produktu v loajálním režimu.

Použíjte sketchnoting

K tomu se používá sketchnoting, což je jednoduše načáraný emocionální apel, který je 40 000 x rychleji zapamatovatelný a vybavitelný v paměti než cokoliv jiného v lidském myšlení. Sketchnoting začíná barvami vyjadřujícími emocionální apel, což si můžete představit jako barvomluvu či květomluvu, kdy každá barva má svůj emocionální význam. V podstatě jde o psychologické působení barev ve vizualizaci brandu, loga, obalu produktu, prodejního místa, webu, appky aj. každá barva tak je nositelem informace a emocionálního apelu oslovujícího zážitkově kupujícího a zákazníka. Ten kdo by si je chtěl vybrat může využít třeba 42 Polayových apelů, které snadno vygoogluje. Prostě barvomluva ve vizuálním konceptu promlouvá k zákazníkovi, nastoluje pohodu prostředí a vizuální vjem ve formě smyslového zážitku. Sketchnothing pak do barevného pole vkládá emocionální zážitkové informace, které jsou informacemi motivačními ke koupi, k návštěvě k vyzkoušení aj.

Moderní marketingové výzkumy v 27 zemích EU Open university prokázaly, že vizualizace jako emocionální apel je druhým nejvýznamnějším motivem pro koupi a třetím v loajalitě zákazníka vracejícího se k produktu, producentovi, značce a do prodejního místa. Všimněte si prosím také, že vizualizace nabízí nejenom emocionální zážitek, ale také řešení problému, proč zákazník produkt chce si koupit.

Frugaling vizualizace a na něj navazující marketingový minimalismus tato výzkumná data potvrdily a ukázaly, že emocionální apel ve vizualizaci patří mezi tři nejvýznamnější motivátory koupě a loajality – srov. monografii autora Marketingový minimalismus z r. 2016. Jednoduchost a simplicismus ve všech podobách vizualizace směřující až k barevným piktogramům je smyslovým navigátorem i vizualizací, která se jednoduše pamatuje a rychle vybavuje.

Vizualizace barevná v podstatě je zobecnitelná ve formátu Hauselova modelu emocionálních apelů, kdy každá barva má svůj emocionální obsah a také psychologické působení na evoluční části mozku člověka: dinosauří, tygří a lidský, které potom také reagují na emoce. Emocionální apel si tak člověk spojuje nejen s barvou ale také s reakcí na podnět a dokonce s CSR a sociálním působením či ekologickým působením. A chcete příklad?

Tak třeba kolem každého domku se dnes vytvářejí trávníky a čím angličtější trávník je, tím je prý kvalitnější. Ale to není pravda. Moderní trávníky jsou koncipovány jako jedlé a tak si každý člověk může z trávníku pokosit denně čerstvé rostlinky na salát a tak si doma může zlepšit kvalitu stravy, života a dokonce nabízet i sousedům či prodávat. Jednoduchá obyčejná myšlenka a její vizualizace je hitem loňského roku a domácí čerstvý salátek ekologický jedlý trávník je super. Vizualizace, kde monotonní zelenou barvu trávníku nahradí koberec jedlého trávníku s rostlinkami, kde rodina si natrhá vždy čerstvé listy je vizualizací záměru, projektu, business modelu, produktu, užitků a motivátorem ke koupi. Já sám jsem si tuto novinku za pár korun vysadil a i ted v zimě stačí odhrabat sníh a jako z mrazáku si naškubat čerstvé rostlinky mangoldu, kadeřábku, řepy aj. a zpestřit si jídelníček. To je důsledek strategické vizualizace. Vizualizace ale není konečným cílem.

psychologie_barev_1

Zdroj: lepsimarketing.cz

Smyslem vizualizace je její snadné sdílení ve formě zážitkové informace

V moderním podnikatelském prostředí se pro sdílení vizualizace na všech formátech a formách používá teorie nízkonákladové vícevrstevnaté komunikace a teorie nízkonákladové vícevrstevnaté marketingové komunikace, která vizualizaci navrhuje, prezentuje a sdílí ve vrstvách s co nejnižšími náklady. Tyto náklady eliminuje využívání vizualizačních stavebnic vyvinutých autorem a dále vrstevnatost, kdy od první vrstvy sdílí vizualizaci sami zákazníci a kupující protože to prostě pokládají za zajímavé. Tím se šetří až 85% nákladů na vizualizaci a komunikaci a o 235% zvyšuje efektivita komunikace sdílené vizualizace a to je přece super součást podnikatelských business modelů.

Podívejme se, jak tento typ sdílené vizualizace funguje. S využitím marketingového minimalismu strukturujeme třeba vizuál jedlého trávníku v první vrstvě (třeba bilboard). Ve druhé vrstvě o tom debatují spolujezdci v autě šeptandou WOM šeptandou míjející bilboard, ve třetí ve formátu buzzu spolujezdci doma šíří zajímavý vizuál již s komentářem o výhodách jedlého trávníku rodině a přátelům, ve čtvrté vrstvě se sdílejí reference a zkušenosti na facebooku a sociálních sítích s využitím vizuálu jedlého trávníku s odkazem na webové stránky a v páté vrstvě youtubeři a vlogeři píší o jedlých trávnících a používají k tomu daný vizuál. A zase je zde podnět pro spontánní komunikaci a její lavinovité šíření do n-té vrstvy.

Vizualizace zážitková zaměřená na cílové skupiny je vysloveně motivační k:

  • návštěvě prodejního místa
  • vyzkoušení produktu
  • koupi
  • opakované koupi
  • sdílení informací jako apelů emocionálních a informačních
  • zpracování a sdílení referencí
  • prezentaci doporučení aj.

podnet_ke_komunikaci

zdroj: Autor

V příští části článku budu pokračovat v tématu prezentováním vizuálních stavebnic, kdy snadno každý během pár minut si vytvoří svou vizualizaci bilboardu, plakátu, banneru, webu daného produktu tak aby emocionální zrakový vjem byl co nejzajímavější a evokoval motivy pro koupi a využití produktu. Ani tím však nebude konec. Následovat budou komunikační modely včetně virtuální reality, holografie aj. vizualizačních metod, které v další části budou doslova šimrat a podněcovat zážitkové zrakové vjemy.

První část článku: Marketing s využitím všech smyslů (část 1. – vůně)
Druhá část článku: Marketing s využitím všech smyslů (část 2.- sluch)
Třetí část článku: Marketing s využitím všech smyslů (část 3. – chuť)

Čtěte také