banner_left
Marketing

Marketing typu go-to 5V pro praxi

Marketing go-to typu je založen na prezentaci konkurenčních výhod produktu zákazníkovi a s nimi kontinuálně propojených služeb jako motivů pro koupi.

Konkurenční výhody v hodnotovém pojetí představují pro zákazníka v tomto případě rozhodující důvod, proč je pro něj výhodné si produkt v daném čase koupit a využít k němu nabízené služby.

Konkurenční výhody musí být zřetelně a srozumitelně deklarovány a prezentovány. Snad nejlépe to umí marketingový minimalismus, který konkurenční výhody prezentuje jako:

a/ emocionální apel,
b/ informační apel,
c/ důraz na cenu výhodnou pro zákazníka včetně slev a bonusů,
d/ jako motiv pro koupi,
e/ jako konkurenční neodolatelnou výhodu.

Konkurenční výhody jsou motivem ke koupi tehdy, pokud emocionálně a informačně vyčnívají z marketingové informace na nejrůznějších nosičích a je v podstatě jedno, jedná-li se o katalog, prospekt, akční leták, post na Facebooku nebo sdělení na Twitteru či informaci na dalších sociálních sítích nebo v marketingových nadlinkových, linkových a podlinkových mediích.

Marketing go-to 5V pracuje s informacemi o konkurenčních hodnotách tak, že je meziproduktově a mezi producentsky neporovnává ale zdůrazňuje, v čem produkt od konkrétního producenta vyniká, v čem je jedinečný a v čem přináší produkt a kontinuum na něj navázaných služeb zákazníkovi hodnoty, které stojí za to si prostě a jednoduše koupit. Určitě stojí za to se seznámit se strukturou konkurenčních výhod a jejích tříděním podle knih: a/ Marketingu konkurenceschopnosti a také s tím, jak b/ konkurenční výhody jsou zdrojem výkonnosti firmy (obrázky knih viz níže)

Často se můžeme setkat v go-to 5V marketingu s přívlastky typu, nejlepší, nejkvalitnější a přitom nejlevnější, nejčerstvější, jedinečný, unikátní, patentový apod., které na zákazníky prostě zabírají. Věděli jste třeba, že v ČR byla patentována nanotechnologie ve formě nanoobalu, kdy jej stačí třeba na přepravované auto po železnici, vlakem nebo návěsem snadno nastříkat a auto je jako ve vatičce zabaleno a při převozu na dovolenou třeba k moři nebo ke koncovému kupujícímu se nepoškodí ani jej nepoškodí žádný vandal, ač se snaží o to sebe více.

Go-to marketing používají hlavně prodejci a go-to marketéři. Ti používají při prodeji jak racionální marketingový minimalismus, tak go-to 5V strategie. Strategie go-to-market (někdy též označovaná jako Strategie GTM) je ve své podstatě akční plán, který specifikuje, jak společnost a její prodejce osloví zákazníky v daném čase a jakou metodou tak, aby získali a prezentovali konkurenční výhodu produktu nebo producenta. Cílem strategie GTM je poskytnout ve formátu emocionálního a informačního apelu konkurenční výhodu jako rozhodující hodnotný motiv pro koupi. GTM strategie je zaměřená vysloveně na zákazníka, kterému nabízí konkurenční výhody jako formáty, které dokáží plnit jeho potřeby požadavky a přání a vytvářet optimalizované vztahy VCRM a ITVCRM mezi prodejcem a zákazníkem. Stejně tak GTM strategie navrhuje a prezentuje řešení zákazníkem komunikovaného problému který akčně řeší s důrazem na poměr cena – výkon – konkurenční výhoda – koupená hodnota pro zákazníka

Čím se tedy liší obchod typu go-to a obchod běžný? Obchod běžný nabízí sortiment a produkty v konkrétní skladbě a prezentuje jejich akční slevy, bonusy a zákaznické programy a je na zákazníkovi, aby se v uvedeném zorientoval a vybral si vše co pro svou potřebu potřebuje koupit. Go – to obchod nabízí kromě produktů také jejich konkurenční výhody jako motivy pro koupi. Tím motivem je emocionálně a informačně zdůrazněný apel na konkurenční výhody, kvalitu, cenu, slevy a promo akce či sampling a názorné testování před zákazníkem, proč se vyplatí jako hodnotu produktu koupit na základě prezentovaných motivů. Pokud se nad uvedeným zamyslíte, zjistíte, že jde skutečně o jiný typ marketu a jiný typ marketingu – jde o typ go-to 5V marketing, který ve své nabídce produktů a služeb používá k nalákání zákazníků. Marketingový minimalismus pracující s go-to marketingem je dramaticky rozšířený zejména v Itálii, Belgii a Německu, kde již zákazníci poznali, že stačí jim prostudovat konkurenční výhody v marketingových prospektech a získat emocionální a informační apel jako motiv pro koupi z těchto textů. Prostě šetří čas, energii a marketingové náklady v duchu marketingu 5V.

Proces go-to marketingu pracuje se třemi základními subprocesy:

(1) Marketingovým výzkumem zaměřeným na identifikaci a ocenění konkurentů a konkurenčních produktů jako motivů pro koupi (= tzv. marketing konkurence a konkurenceschopnosti),
(2) Prezentací vlastních konkurenčních výhod srozumitelně a jednoduše s využitím marketingového minimalismu, tedy s prezentací emocionálních a informačních apelů vlastních konkurenčních výhod jako motivů pro koupi (=tzv. marketingový minimalismus),
(3) Prezentací uvedených poznatků na rozhodujících marketingových mediích pro danou cílovou skupinu zákazníků aj.

V podstatě ten, kdo používá go-to 5V marketing, šetří dramaticky zdroje a svou energii, protože prezentuje rozhodující motivy pro koupi v režimu marketingového minimalismu a prezentuje jen to nejdůležitější tedy motivy pro koupi. Vždyť kupující nechce číst marketingové dlouhé květnaté texty ale jen to, co vypíchnuto pro něj je v kupním chování a rozhodování to nejdůležitější. A co je podstatné prezentované konkurenční výhody jako zkušenostní okomentovaná lavina influencerů i běžných kupujících jako své zkušenosti s doporučením a šíří je na sítích youtubery, blogery, vlogery a influencery, protože ti si všímají toho, když někdo marketingově minimalisticky dokáže vypíchnout jednoduše a stručně to, proč stojí za to si daný produkt koupit…. Jde prostě o vítězné informační a emocionální apely a zkušenosti, které se virálně šíří na internetu a to na náklady sdělovatelů a ne na náklady marketingové firmy tedy producenta, distributora a prodejce.

Skvělým příkladem go-to 5V marketingu v praxi je třeba katalog firmy Starkl pro internetový obchod a zasilatelskou službu rostlin, který stojí na konkurenčních výhodách nabídky rostlin v skvěle zobrazeném emocionálním a informačním panelu nebo katalog výrobce laminátových podlah Egger home a Egger basic aj. Podobně skvě má go-to 5V marketing zvládnutý značka UGO nebo Frutissimo aj nabízející zdravá a zákazníky vyhledávaná občerstvení nebo OC Flora či Ovocný světozor. Všichni kdo vyzkoušeli strategii go-to 5V marketingu v praxi konstatují podle provedených marketingových výzkumů na TOP 200 značek v ČR že se jim obrat zvýšil až o 40%, zákazníci z 87% ocenili úsporu času při nákupu, protože TOP informace za ně zpracoval prodejce a výrobce do formátu konkurenčních výhod jako motivů pro koupi a navíc při tom o 38% snížili náklady na zbytečný marketing, který nepřináší kýžené efekty. Monografie otce Konkurenční výhoda – zdroj efektivity firmy toto jednoznačně dokládá na příkladech z praxe a mění nejenom strukturu kupního procesu, strukturu motivů pro koupi ale také prodejní strategie a taktiky směrem k go-to 5V.

Vyzkoušejte tedy i Vy strategii go-to 5V marketing v rámci go-to obchodu kamenného nebo internetového a uvidíte, že se zařadíte do skupiny firem a prodejců, kteří poznali, že konkurenční výhoda je nejenom motivem pro koupi ale také vysoce ceněnou hodnotou na základě které se buduje efektivity firmy.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *