Management

Světový automobilový průmysl v nejistotě

Z nejnovější ankety KPMG, v jejímž rámci bylo dotazováno 100 manažerů předních automobilových firem, vyplývá, že automobilový trh prožívá nejtěžší období za posledních pět let. Na rozdíl od předchozí stagnace se zdá, že toto období urychlí změny probíhající v současné době. Celosvětově se situace v automobilovém průmyslu bude možná za pár let od dnešní konstelace konkurentů zásadně lišit.

Pořadí šesti faktorů, které manažeři automobilového průmyslu považují za velmi důležité, bylo následující: i nadále zůstávají na prvním místě úsporná opatření. Nové technologie klesly v porovnání s uplynulým rokem ze druhého místa na čtvrté, preference zákazníků se dostaly ze třetího místa na druhé a pracovní vztahy ze čtvrtého místa na třetí. Otázky životního prostředí získaly přibližně stejný počet hlasů, ale postoupily na páté místo, zatímco téma regulatorního prostředí kleslo na místo poslední.

Andrew Sutherland, partner zodpovědný za automobilový sektor v KPMG Česká republika, vysvětluje: “Manažeři automobilového průmyslu jsou podstatně skeptičtější v otázkách budoucí ziskovosti. Loni si 36 % manažerů myslelo, že rok 2003 bude z let 2000 až 2005 nejziskovější, kdežto v letošní anketě tento názor zastávala pouhá 4 % dotázaných, přičemž 30 % si myslí, že ziskový bude až rok 2005. Loni se pouhá 3 % respondentů domnívala, že rok 2003 bude nejméně ziskový, ale v této anketě tak odpovědělo 30 % dotázaných.”

79 % manažerů si myslí, že asijští výrobci budou i nadále získávat podíl na světovém trhu na úkor výrobců ze severní Ameriky. Očekává se, že podíl evropských značek zůstane na zhruba stejné úrovni – 47 % respondentů se domnívá, že evropský podíl na trhu vzroste, pouze 9 % dotázaných očekává pokles.

Hlavní oblasti snižování nákladů se od loňského roku výrazně změnily. Na prvním místě zůstává počítačové modelování. Inovace při montáži si ve srovnání s rokem 2001 velmi polepšily a dostaly se na úroveň počítačového modelování (z 45 % na 65 %), vzrostl i význam outsourcingu (z 50 % na 61 %). Preference komunikace od roku 2001 výrazně poklesly (z 56 % na 39 %). Úspory nákladů se nepředpokládají v oblasti pracovní síly.

Tři ze čtyř respondentů (74 %) odpověděli, že společné podnikání bude v budoucnosti důležitější než fúze a akvizice, ačkoliv v porovnání s uplynulým rokem se jedná o pokles z 83 %.

Většina dotázaných (95 %) odpověděla, že nejvíce vzrostou investice do nových modelů. Následovaly nové technologie s 88 %. 52 % dotázaných se domnívá, že zvýšené investice budou proudit v blízké budoucnosti i do oblasti marketingu.

Podobně jako v roce 2001 se respondenti domnívají, že rozhodnutí, které auto si koupit, ovlivňují tři hlavní faktory: kvalita, cenová dostupnost a bezpečnost. Speciální prodejní akce se umístily na čtvrtém místě (70 % dotázaných). Další výraznou změnou je, že počet zákazníků preferujících luxusní vozy vzrostl z 38 % na 47 % a počet zákazníků preferujících bezdrátovou komunikaci klesl z 35 % na 21 %. Tato technologie se totiž stává natolik běžnou záležitostí, že ji výrobci nemohou v takové míře využívat k odlišení svých nabídek

Zákazníci se stále častěji spoléhají na to, že získají zboží za dobrou cenu. Manažeři si však myslí, že strategie firmy založená pouze na udržení ceny je nereálná. Spotřebitelé očekávají slevy, zvláštní ceny, různé formy financování atd. Situace by se však mohla změnit: pouze polovina respondentů (48 %) si myslí, že v příštích pěti letech se budou více využívat speciální prodejní akce, což je ve srovnání s rokem 2001 (63 %) výrazný pokles.. Přímým důsledkem obchodnického smýšlení je podle respondentů snížená loajalita spotřebitelů ke značkám (pokles z 33 % na 19 % v roce 2002) a – ještě výrazněji – k dealerům (pokles z 20 % na 12 %).

Velká část nových modelů bude multifunkční. Ačkoliv se očekává, že prodej většiny druhů automobilů zůstane na stejné úrovni, podle 88 % severoamerických manažerů prodej vozů s multifunkčním designem vzroste. Velké ztráty pravděpodobně utrpí malý dodávkový automobil; většina respondentů (91 %) se domnívá, že jeho podíl na trhu se sníží. V Evropě je situace odlišná. Evropští manažeři očekávají, že se prodej malého dodávkového automobilu zvýší, ale růst pravděpodobně nebude tak výrazný jako u vozů sportovně užitkové kategorie. Manažeři automobilového průmyslu očekávají výrazný nárůst počtu typů a nových modelů, což potvrzuje trend zaměřený na okrajové segmenty trhu.

Manažeři se stále domnívají, že zlepšování je klíčem k budoucí prosperitě automobilového průmyslu, ovšem došlo k výraznému posunu směrem k technologiím, které přinášejí spotřebitelům hmotné výhody. Nejvýše se opět umístila bezpečnost automobilů (nárůst z 68 % na 73 %). Na druhém místě následovaly systémy motor-managementu (nárůst z 30 % na 57 %) – jedna z největších změn v průzkumu. Za nimi se umístily systémy pohonu s palivovými články (pokles z 64 % na 55%). Na čtvrtém místě je (pokles z 50 % na 39 %) ovládání „drive-by-wire“. Na pátém a šestém místě, bez percentuální změny v porovnání s uplynulými lety, se umístila telematika (42 %) a 42-voltové systémy (34 %).

Stejně jako v jiných oblastech ekonomiky se zredukovala očekávání spojená s elektronickým obchodem. 69 % respondentů se domnívá, že e-obchod bude velmi významný pro dodavatele (zhruba stejný počet jako v roce 2001), 54 % si myslí, že bude významný pro dealery (loni 45 %), a 54 % se domnívá, že bude významný pro spotřebitele (přibližně stejný počet jako v roce 2001). Uživatelsky příjemný internetový prodej je poněkud jinou záležitostí. Počet respondentů, kteří předpovídají nárůst prodeje automobilů přes internet, vzrostl z 57 % na 63 %.

A. Sutherland věří, že český automobilový trh bude prosperovat lépe než trhy v západní Evropě, navzdory současným ekonomickým nejistotám a aktuálním statistikám, které za jedenáct měsíců do listopadu 2002 uvádějí pokles prodeje o 4 %. Růstu českého trhu napomáhá leasing, na který je v současnosti nakupováno 60 % automobilů.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *