Internet

Měsíční zpráva o českém internetu – Duben 2011

1) Vývoj návštěvnosti:
Podle výzkumu NetMonitor navštívilo stránky zapojené do projektu NetMonitor v dubnu celkem 5.941.812 reálných uživatelů z ČR (10+), o 0,4 % méně než v předchozím měsíci. Online čtenáři si zobrazili 6,91 mld. stránek, o 12,1 % méně než v březnu. Průměrně si každý návštěvník internetu zobrazil 1.162 stran.

Průměrný uživatel věnoval online 24 hodin a 58 minut, o 3 hodiny a 46 minut méně než předchozí měsíc. V meziročním srovnání strávil uživatel na internetu v průměru o 30 minut a 52 sekund méně než v dubnu 2010.

Online TOP

V dubnu vypadala situace na TOP pozicích následovně:
Celkový trh vykázal meziměsíční 0,4% pokles a 6% růst ve srovnání s dubnem 2010. Téměř u všech médií v dubnové TOP 20 došlo k poklesu návštěvnosti. Z TOP 20 zaznamenaly nárůst návštěvnosti pouze servery blesk.cz (+ 2,61%) a pocasi.cz (+10,47%), které jsou tento měsíc v TOPce nově.

V TOP 20 se v měsíci dubnu až na dva již zmíněné nováčky umístily stejné servery jako v předchozím měsíci. Na prvních místech zůstávají silní hráči na trhu – seznam.cz, novinky.cz, idnes.cz a centrum.cz, u nichž poklesla návštěvnost o 1 % – 6 %. Pozice v žebříčku si vyměnily servery mapy.cz a firmy.cz (7. a 8. místo), sport.cz a zboží.cz (9. a 11.místo) a na 13. a 14. místě nova.cz a stránky.cz.

2) Sociodemografie

V aktuální měsíční zprávě se podíváme na skupinu uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi. Jaké servery daná cílová skupina nejvíce navštěvuje a jak vypadá jejich profil?

Lidí řadících se do skupiny uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi je na internetu v průměru 32,73 %, 17,70 % tvoří muži a 15,03 % ženy.

Jaké pravidelné aktivity na internetu provozují? Ze všech aktivit, které uživatelé internetu s nadstandardními IT znalostmi na internetu provozují je ze 32 % získávání informací o produktech a službách, z 25 % diskutují na chatech – ICQ, AOL, z 31 % vyhledávají odborné informace pro studijní a pracovní účely a v menší míře poslouchají online rádia (7 %) a navštěvují seznamky (3 %).

Pravidelné aktivity na internetu – podíl aktivit v rámci cílové skupiny uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi:

Věková skladba cílové skupiny uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi:

Rodinný stav v rámci cílové skupiny uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi:

U uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi převažuje podíl svobodných (57 %). 37 % z nich je ženatých či vdaných a jen menší část rozvedených (5 %) či ovdovělých (1 %).

Způsob připojení doma – podíl uživatelů v rámci cílové skupiny uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi:

Z pohledu typu připojení z domácnosti převažuje u skupiny uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi výrazně broadbandové připojení (75 %). Přes mobil se k internetu připojují 2 % těchto uživatelů. Vytáčené připojení z domácnosti používá u námi sledované cílové skupiny 8 % uživatelů.

Četnost užívání internetu – podíl uživatelů v rámci cílové skupiny uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi:

Uživatelé internetu s nadstandardními IT znalostmi jsou internetově aktivní. Většina z nich navštěvuje pravidelně internetové stránky. Největší podíl ze sledované skupiny tvoří uživatelé, kteří se k internetu připojují 21 a více dní v měsíci (32 %) a 1 – 5 dní v měsíci (26 %). Podíly ostatních skupin dle četnosti dosahují 12 % až 15 %.

Nejvyšší dosažené vzdělání v rámci cílové skupiny uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi:

Nejvíce uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi má středoškolské vzdělání s maturitou (39 %). 24 % dosáhlo vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání, 14 % má dokončené základní vzdělání a 10 % z nich je vyučeno bez maturity. Základní vzdělání neukončilo 13 % lidí s nadstandardními IT znalostmi.

TOP servery dle afinity k cílové skupině uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi:

Nejvyšší afinita cílové skupiny uživatelů internetu s nadstandardními IT znalostmi je na serverech outdoorforum.cz, golf.cz a vseborec.cz.

3) Reklamní online investice

V dubnu zadavatelé za internetovou reklamu zaplatili 328,2 milionů Kč (v hrubých cenách). Na online médiích TOP hráčů (Seznam.cz, Centrum Holdings a MAFRA) skončilo 72,8 % těchto rozpočtů.

Celkový objem investic meziměsíčně klesl o 3,8 %, inzerenti za reklamu vydali o 12,9 miliónů méně než v březnu. V meziročním vyjádření (duben 2010 vs. duben 2011) došlo k poklesu o 3,1 %.

Podle produktové segmentace byly v dubnu nejaktivnější následující sektory zadavatelů:

1) Z.100.3. Široký sortiment (7,31 %)
2) E.29.1.1.2. Nižší střední, střední a vyšší střední automobily(6,33 %)
3) M.64.1.2.4. Úvěry, obchodní úvěry (3,20%)
4) L.61.1.2. Poskytování přístupu k internetu(3,18 %)
5) M.64.1.2.5. Hypotéky (2,94%)

V minulém měsíci táhly internetovou reklamu nejvíce produktové kategorie: Široký sortiment; Nižší střední, střední a vyšší střední automobily a Dražby, aukce.

Top produktového segmentu (v mio. Kč)

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *