Výzkum trhu

Angažovaných zaměstnanců je v Česku zoufale málo, zvlášť těch mladých

Mladým zaměstnancům po celém světě chybí angažovanost a nejhůř vnímají tlaky, které jsou s prací spojené. To způsobuje firmám, organizacím i zemím problémy s řízením lidí a dlouhodobou retencí. Česká republika je na tom z hodnocených zemí prakticky nejhůř.

V globálním měřítku je zjevně patrná polarizace mezi deziluzí trpícími mladými lidmi (18 – 29 let) a jejich staršími, možná rezignovanějšími protějšky. Přestože mladí zaměstnanci nejméně často nesou v práci velkou odpovědnost, největší procento z nich „často“ nebo „prakticky stále“ znepokojuje rovnováha mezi prací a soukromým životem, tlak pracovat přes čas a vlastní zdraví.

„Na protilehlých koncích osy proti sobě stojí pouhých 21 % vysoce angažovaných mladých (18 – 29 let) zaměstnanců a 31 % zaměstnanců – šedesátníků,“ říká ke studii Richard Hospodský, Expert Services Director, GfK Czech. „Tato desetibodová mezera mezi mladými „pracanty“ a těmi, kteří zastávají seniorní pozice, představuje reálný problém pro firmy po celém světě, neboť hrozí rozdělovat pracovní prostředí, vytvářet mezigenerační neshody a může i bránit v rekrutaci, motivaci a pohybu kvalifikovaných mladých talentů,“ dodává Richard Hospodský.

Česko patří k zemím, kde je podíl vysoce angažovaných zaměstnanců velmi nízký (10 %). Lepší skóre v ČR zaznamenaly tzv. bílé límečky (16 %) než modré límečky (7 %). Hůř je na tom z vyspělých zemí už jen Nizozemí (8 %). Na Slovensku je vysoce angažovaných zaměstnanců 14 %, v Polsku 12 %. Mezi vyspělými zeměmi je vysoký podíl velmi angažovaných zaměstnanců v Izraeli (29 %), v USA (28 %), v Kanadě (24 %) a ve Švýcarsku (22 %).

„Hodně o pozici zaměstnání na hodnotovém žebříčku Čechů vypovídá i skutečnost, že pouze 9 % zaměstnanců v České republice by se chtělo za lepším zaměstnáním přestěhovat do zahraničí,“ podotýká Richard Hospodský, Expert Services Director, GfK Czech. „To je nejméně ze všech sledovaných zemí,“ dodává Richard Hospodský.

Podíl

Graf 1: Podíl velmi angažovaných zaměstnanců v procentech (uvedeny jsou srovnatelné vyspělé státy). Úroveň angažovanosti ukazuje průměrné skóre z 5 otázek zaměřených na úroveň angažovanosti zaměstnanců. Vyjadřuje v procentech podíl velmi angažovaných, spíše angažovaných, neutrálních a neangažovaných zaměstnanců.

Podíl

Graf 2: Přestože mezi mladými lidmi ve věku 18 – 29 let je ve světě obecně podíl těch nejangažovanějších nejnižší, v mezinárodním srovnání i v tomto ohledu Česká republika výrazně zaostává.

Procento

Graf 3: Jediný parametr, v němž se Česká republika nedrží na chvostu, je procento zaměstnanců, kteří hledají jinou práci.

Studii s názvem „GfK International Employee Engagement Survey“ realizoval GfK Custom Research. Zahrnuje názory 30 556 pracujících dospělých lidí z 29 zemí světa, kteří byli dotazováni v době mezi 8. únorem a 4. dubnem 2011. V České republice bylo formou osobního dotazování po celém území ČR osloveno 488 zaměstnanců.

Data byla vážena tak, aby reprezentovala demografické složení (odvětví, pohlaví a věk) každé země. Pro souhrnné globální statistiky byla data pro každou zemi rovněž převážena přes HDP.
Dotazník připravil mezinárodní tým odborníků na Employee Engagement, podíleli se na něm zástupci všech 29 zemí.

Země, v nichž studie proběhla: Argentina, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Filipíny, Francie, Izrael, Kanada, Kolumbie, Makedonie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie.

Definice GfK Employees Engagement (GfK Angažovanost zaměstnanců) vyjadřuje identifikaci zaměstnance s úspěchem společnosti, jeho oddanost a ochotu u zaměstnavatele zůstat.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *