Branding

Český statistický úřad se prezentuje novým logem

Český statistický úřad (ČSÚ) mění od nového roku své logo a celou vizuální identitu. Tu pro nejvýznamnějšího zpracovatele statistických dat v České republice navrhlo grafické studio Toman Graphic Design. Nový logotyp vychází ze samotné činnosti Českého statistického úřadu. „Statistika odráží realitu a pomáhá skládat ucelený a čitelný obraz její mnohovrstevnatosti. I proto jsme v našem návrhu využili symbol grafu, který přesně zrcadlí obrazec názvu,“ představil nový znak jeho tvůrce Jiří Toman.

Veřejnost se bude s novou prezentací Českého statistického úřadu potkávat od začátku příštího roku. „Kromě samotného loga, které velice jednoduchým a čistým způsobem představuje to, čím se náš úřad zabývá, se nový vizuální styl úřadu postupně objeví také na všech tiskovinách, materiálech a informačních systémech, s nimiž přichází široká i odborná veřejnost do kontaktu,“ uvedl ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ Michal Novotný. Do základního motivu pruhů, jež vyjadřují graf s plusovými i mínusovými hodnotami, budou vkládány fotografie, texty či vysekávané motivy. „Na všech materiálech se snažíme zdůraznit a dále rozvíjet hlavní myšlenku podporující poslání úřadu – získávat a zpracovávat údaje pro statistické účely,“ vysvětlil Toman z Toman Graphic Design.

Podle slov Tomana obě části nového znaku – graf i název, spolu velice těsně souvisejí. Jsou vlastními zrcadlovými odrazy tvořícími přísně symetrický obraz. V aplikacích je však tato symetrie záměrně a systematicky nabourávána tím, že název doplňující pruhy je zarovnáván vždy na levou hranu textového pole logotypu. To zajišťuje dynamiku projevu a větší variabilitu pro budoucí použití. V novém logotypu je využito písmo Futura od Paula Rennera z roku 1927. Svojí jednoduchostí a elegancí pomáhá podtrhnout kultivovanou racionalitu značky.

Na některých základních tiskovinách se princip zrcadlení znaku přenese na dvě strany papíru. Graf je pak na jedné straně a název na druhé. Podobným způsobem může být řešeno umístění značky na budovu úřadu. Logotyp je umístěn na rohu budovy tak, že symbol grafu je na levé stěně a název na druhé straně rohové fasády. Označení je tak viditelné ze dvou úhlů.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *