Marketing

Multilevel Marketing – ano či ne?

Uplynulo výročí Listopadu 1989, kdy do našich poklidných „centrálně řízených“ vod vtrhla „neřízená ruka trhu“. A s ní i mnoho nových způsobů, jak si vydělat peníze, popřípadě jak o ně přijít. Jedním z „kontroverzních“ způsobů byl (a je) MLM, tedy multi (více) level (úrovňový) marketing. O co přesně jde a jaké jsou jeho specifika, to se pokusím v tomto textu stručně nastínit.

MLM má dvě krajní podoby. Buď jde o „letadlo“ či „pyramidu“ = nelegální způsob, jak zbohatnout na ostatních, nebo o seriózní metodu prodeje a generování zisku (což je pro marketing hlavní náplní).
Obě podoby mají společné jedno: založím si obchod (síť), do které budu přijímat další členy, kteří na mě budou vydělávat. Postupně bude narůstat počet členů (v různých „levelech“) a já + další „nahoře“ z toho budu výrazně profitovat. Zásadní rozdíl však je, zda bude můj profit postaven na prodeji (distribuci) nějakého konkrétního zboží, nebo zda budu profitovat například jen ze „vstupních“ poplatků nových členů.

Vraťme se však k legální podobě MLM, to jest fungující prodejní síti. Jejím principem je z hlediska marketingu minimalizace nákladů a maximalizace zisku, která je postavena z větší části na tzv. přímém prodeji. Z hlediska klasického marketingového modelu 4P pak odpadá několik momentů, při kterých se zisky „ztrácejí“. Především jde právě o výhodu v přímé cestě k zákazníkovi, dále o maximální zainteresovanost prodejců (dealerů) a nakonec v jednotném (globálně funkčním) systému dané společnosti, což také výrazně šetří náklady. Zde se nabízí podobnost s tzv. franšízingem, tedy „pronájmem nějakého podnikatelského konceptu.“ Takto fungují například společnosti: McDonald’s, KFC, Starbucks a další.

Mezi nejznámější MLM společnosti u nás se řadí: Amway, Avon, Oriflame nebo Herbalife. Jak je patrné, jde o společnosti, které prodávají produkty zdravé výživy, kosmetiku a drogerii. Tedy produkty, u kterých se osobní prodej přímo nabízí. Z hlediska marketingu zde v hlavní roli vystupuje osobní doporučení, případně spojené s „trendy marketingovým“ jevem zvaným WOM (word-of-mouth marketing – česky „šeptanda“).

A jen pro zajímavost: první využití principu MLM se připisuje americké společnosti California Vitamins (cca 40. léta 20. století). Právě její dva přední distributoři pak založili vlastní firmu Amway Corporation, díky které se multilevel marketing rozšířil po celém světě. Ovšem jest otázkou, zda na „přenesení úkolů na řadové členy a jejich zainteresování na zisku“ nepřišlo nezávisle na sobě v lidských dějinách i mnoho jiných. To je však spíše otázka pro historiky…

Čtěte také