Výzkum trhu

Internet v obecné populaci ČR. Vývoj v posledních pěti letech

Společnost MARKENT, která se systematicky zabývá problematikou výzkumu informačních a komunikačních technologií již od roku 1995, provedla na přelomu ledna a února 2003 JUBILEJNÍ PÁTOU FÁZI komplexního výzkumného šetření mapujícího postoje obyvatelstva České republiky k Internetu. Výsledky výzkumu dále přinášejí údaje o zkušenostech obyvatel s Internetem, o formách jeho používání, postoje k vybraným aspektům používání Internetu a řadu dalších informací.

V rámci tohoto celostátního reprezentativního výzkumu byly zpracovány odpovědi celkem 1.172 obyvatel ČR starších 18 let. Vzhledem k tomu, že podobně koncipovaný výzkum prováděla společnost MARKENT, s.r.o. i v minulých letech, je možné sledovat naprosto unikátní vývojové trendy.

Aktuální podíl obyvatel, kteří mají svou vlastní zkušenost s využíváním Internetu osciloval na počátku roku 2003 na hranici jedné třetiny (konkrétně činí 34%). V současné době tedy již téměř 2,6 mil. obyvatel ČR má vlastní zkušenost s používáním Internetu. Přitom přibližně tři pětiny dospělých obyvatel ČR pracují s Internetem intenzivně – tzn. častěji než jednou za týden, zbývající uživatelé pak pracují s Internetem méně často. Závěry výzkumu poukazují na pokles dynamiky růstu Internetové populace v ČR; mezi hlavními důvody je podle odpovědí respondentů třeba vidět zejména neuspokojivou nabídku připojení k Internetu pro domácnosti (během celého roku 2002 se nepodařilo uvést na trh ADSL, dále došlo ke zdražení připojení v sítích kabelových televizí a Wi-Fi technologie prošly v roce 2002 pouze fází několika pilotních projektů). Dalším důvodem relativně nízkého nárůstu počtu Internetových uživatelů je pomalé zavádění elektronického podpisu (se kterým podle odpovědí dotázaných souvisí také poměrně vysoká cena za vystavení certifikátu a velmi omezená nabídka příležitostí pro uplatnění elektronického podpisu). Poslední z významných bariér představují rovněž obavy z „on-line života“; nejčastěji se jedná o obavy z napadení viry, o obavy z narušení soukromí a o obavy z obtížně kontrolovatelného růstu nákladů spojených s používáním Internetu.

Grafy:
Srovnání práce s internetem v letech 1999-2003
Práce s internetem podle dosaženého vzdělání
Počty uživatelů internetu v letech 1999-2003

V rámci skupiny Internetových uživatelů lze již druhým rokem pozorovat převažující podíl tzv. „častých uživatelů“, kteří s Internetem pracují častěji než jednou za týden. Ještě v roce 2001 přitom dominovala druhá část uživatelů, které nazýváme „příležitostní uživatelé“. Získané závěry naznačují, že většina současných uživatelů pracuje s Internetem mnohem intenzivněji než na počátku naší výzkumné pětiletky v roce 1999.

Zdroj: Markent

Čtěte také