Komunikace

Česká republika uspěla v FEIEA Grand Prix Awards 2011

V evropské soutěži zaměřené na interní komunikaci FEIEA Grand Prix Awards 2011 se umístily hned tři české projekty. Do soutěže za Českou republikku putovaly práce oceněné v rámci národní kola pořádaného Institutem interní komunikace.

Hned tři české firmy, přihlášené do soutěže prostřednictvím Institutu interní komunikace, v konečném pořadí zabodovaly. V kategorii „Nejlepší firemní časopis“ zvítězil T-Mobile s časopisem echo, stříbrnou příčku obsadila v kategorii „Nejlepší strategie interní komunikace – jednorázová akce“ společnost KPMG s kampaní PETman Leaving a čestné uznání v kategorii „Nejlepší strategie interní komunikace – mezinárodní projekt“ získala polečnost DHL IT services za svůj mezinárodní koučovací program Value Wheel Survey.

T-Mobile echo – nejlepší tištěný zaměstnanecký magazín v Evropě

Magazín echo (dříve nazývaný PIN) je více než čtyřicetistránkový dvouměsíčník pro všechny zaměstnance společnosti. Vychází pravidelně od roku 1997 a nabízí materiály strategického charakteru, analýzy, rozhovory, profily a cestopisy. Velkou část obsahu tvoří články psané samotnými zaměstnanci o každodenních činnostech, o týmové spolupráci i volnočasových aktivitách a také stálé rubriky, jakými jsou např. rozhovor s některým s ředitelů, profil zaměstnance se zajímavým koníčkem či „Zaměstnanci cestují“.

V roce 2011 prošlo echo kompletním redesignem, a to nejen po grafické, ale i po obsahové a jazykové stránce. Nové echo je zpracováno méně formální a odlehčenou formou, prostor zde našlo více článku od samotných zaměstnanců i objektivní zpětná vazba od zákazníků či aktivity konkurence na trhu.

„echo je jedinečné především tím, že se nejedná o firemní magazín pro zaměstnance, tedy jakousi hlásnou troubu managementu, ale o magazín o zaměstnancích,“ říká Michael Sido, senior manažer komunikace značky a zároveň šéfredaktor echa. „Až doposud jsme se s ním zúčastňovali pouze lokálních soutěží, které však postupem času jaksi pozbyly na významu.

Ocenění FEIEA je pro nás potvrzením, že jsme se letošním redesignem vydali správnou cestou, a zároveň velkým závazkem, abychom nepolevili a pokusili se udržet vysoko nastavenou laťku i do budoucna.“

Value Wheel Survey

Pod názvem „Value Wheel Survey“ se skrývá reprezentativní globální průzkum ve firmě DHL IT services, která působí v Praze, Cyberjayi (Malajsie), Bonnu, Darmstadtu, Tempě (USA) a dalších 25 městech Evropy. Od běžných interních průzkumů se tento zásadně odlišil způsobem provedení: byl založen na coachovacích technikách a veškeré informace získané prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci v poměru 1:1.

„Silnou stránkou projektu je především využití coachovacích technik, díky nimž měly získané informace vyšší hodnověrnost a od zaměstnanců jsme se dozveděli nejen jejich názory, ale také hlubší důvody, na nichž se zakládaly. Při výběru otázek jsme se zamýšleli nad budoucností firmy a na základě odpovědí pak vypracovali 5-letou firemní strategii. Takže to bylo vlastně poprvé, kdy se na její tvorbě podíleli sami zaměstnanci. Celý tento velký projekt jsme navíc zvládli zrealizovat bez externí pomoci, pomáhalo nám pouze několik nadaných studentů,“ říká Dana Poulová, Head of Global Communications, DHL IT Services.

„FEIEA Grand Prix jsme se zúčastnili především proto, že náš tým pracuje na nadnárodních i globálních projektech a my jsme věřili, že je úroveň našich projektů dostatečně vysoká, aby obstála i v evropské konkurenci. Velmi nás těší, že se to potvrdilo! Ocenění je především potvrzením kvalit našeho týmu a skvělé spolupráce. Ač jsme tým z různých zemí, různých národností a tvořený osobnostmi s odlišnými názory, spolu nám to jde. Děkuji všem kolegům za jejich výdrž, energii a skvělé nápady!“

PETman leaving

„Rozkládám se předlouhých 50 až 80 let. Uvědomil jsem si, že jsem velmi, velmi neekologický,“ říká o sobě PETman, postava z plastových lahví v lidské velikosti, která symbolizuje každou lahev, již zakoupíme a po spotřebování obsahu odložíme v lepším případě do tříděného odpadu, v horším rovnou na skládku.

Společnost KPMG se rozhodla nejen zrušit nákup balených vod, ale také podpořit myšlenku využívání vody z kohoutku na úkor zbytečného spotřebovávání neekologických plastových lahví (a tím podporování jejich výroby) i u svých zaměstnanců. A tak dámy a pánové: PETman odchází, TAPwoman, která je šik, zdravá a bez vady, přichází!

„Soutěže jsme se zúčastnili proto, že jsme věřili v úspěch. Interně jsme obdrželi velmi pozitivní zpětnou vazbu a chtěli jsme si ověřit, že i externí veřejnost vnímá náš projekt stejně,“ vysvětluje Kateřina Konečná, Marketing & Communications Manager KPMG.

Obstáli jsme díky kreativitě, propracovanosti a inteligenci celého pojetí tohoto komunikačního projektu. Dali jsme banálni informaci příběh a vtáhli do děje každého zaměstnance. Vtipným způsobem jsme podpořili dobrou věc, to byl náš cíl.“

Spoluzakladatel IIK a člen české i evropské poroty FEIEA Grand Prix Tomáš Poucha: „To, že jsme z ČR poslali 4 práce a hned 3 z nich máme „na bedně“ jen ukazuje, že oblast interní komunikace se u nás dá dělat na skvělé úrovni. Je jen škoda, že jsou mezi společnostmi u nás tak ohromné rozdíly v úrovni i vnímané důležitosti interní komunikace.“

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *