Marketing

10 nejžhavějších spotřebitelských trendů pro rok 2012 (1.)

S blížícím se koncem roku 2011 Ericsson ConsumerLab (oddělení Ericssonu studující chování spotřebitelů) určilo nejžhavější spotřebitelské trendy pro rok 2012 a další léta. Významným zjištěním mimo jiné bylo, že konektivita se stala stejně nezbytnou součástí života, jako silnice a elektřina, že sociální média nově definují oblast zpravodajství a že každý z nás se nyní může stát poskytovatelem služeb.

Ericsson ConsumerLab zjistil, že jakmile si spotřebitelé jednou pořídili připojení k internetu, stal se internet jednou z posledních věcí, které by se byli ochotni vzdát, pokud by museli omezit své výdaje.

Toto oddělení již více než 15 let provádí výzkum hodnot a chování lidí a způsobů, jak lidé přemýšlejí o produktech a službách informačních a komunikačních technologiích. Celosvětový výzkumný program Ericssonu vychází z rozhovorů, které jsou každoročně vedeny se 100 000 respondenty ve více než 40 zemích a více než 10 největších metropolích.

Michael Björn, ředitel výzkumu výše zmíněného oddělení, uvádí: „Spotřebitelé si velmi rychle zvykli na aplikace pro chytré telefony, podobně jako ryba na vodu. Dotykové ovládání a přímý přístup prostřednictvím ikon úspěšně maskují složitost internetových služeb a lidé jsou nyní ochotni zkoumat řadu nových oblastí každodenního života – cokoliv od receptů až po stvrzenky – využívajících výhod konektivity. Právě jsme dokončili studii prováděnou na rozvíjejících se trzích a zjistili, že dokonce i uživatelé, kteří poprvé v životě začali používat mobilní telefon, se velmi rychle stávají uživateli internetu. Konektivita se stává činností, které denně věnují stále více času.“

Zde uvádíme 10 nejžhavějších spotřebitelských trendů:

1. Konektivita vládne

Konektivita se stala stejně nezbytnou potřebou, jako silnice a elektřina. Jakmile si spotřebitelé jednou pořídí připojení k internetu, stává se internet jednou z posledních věcí, které jsou ochotni se vzdát, pokud by museli omezit své výdaje. Připojení k internetu není důležité pouze k tomu, abychom měli přehled o tom, co dělají přátelé, ale ve stále větší míře představuje i přístup k výdělku.

V roce 2010 Ericsson a Artur D. Little zjistili, že každý 10% nárůst počtu uživatelů vysokorychlostního internetu zvyšuje HDP příslušné země o 1 %. Tato studie rovněž ukázala, že každých 1000 nových vysokorychlostních přípojek vytvořilo přibližně 80 nových pracovních míst. Nová studie, kterou společně vypracovali Ericsson, Arthur D. Little a Chalmersova technologická univerzita a která byla uveřejněna ve třetím čtvrtletí roku 2011, zkoumá socioekonomické dopady zvyšování rychlosti připojení a konkrétně vyčísluje z toho plynoucí výhody. Výzkum vedl ke zjištění, že zdvojnásobení rychlosti připojení v konkrétní zemi zvýší její HDP o 0,3 %.

2. Každý se může stát poskytovatelem služeb

K největšímu posunu může ve skutečnosti docházet mimo oblast, kterou tradičně považujeme za informační a komunikační technologie. Tím, že spotřebitelé každý den vyrážejí do ulic a neúnavně se neustále a všude připojují k internetu, vytvářejí nesmírnou poptávku po nových službách. Aby firmy nabízející spotřebitelům zboží a služby zůstaly ve  spojení se svými zákazníky, jsou nuceny stát se poskytovateli mobilních služeb. Jelikož jsou tyto služby často velmi konkrétní, jejich vytvoření není obvykle příliš obtížné. Tím se otevírá příležitost k tomu, aby se sítě velmi malých firem staly komerčně životaschopné a aby sami spotřebitelé vytvářeli služby a aplikace.

Závodu, ve kterém se lze stát poskytovatelem mobilních služeb, se může zúčastnit každý.

3. Sociální média nově definují oblast zpravodajství

Sociální sítě se staly skutečnými mediálními uzly a jsou hnací silou spotřeby obrázků, videoklipů a hudby, která vychází z neustávajícího proudu konverzací a příspěvků.

Nyní také způsobují, že se nově definuje i oblast zpravodajství. Doslechli jsme se o významu Twitteru v oblasti sociálních médií a v nedávném projektu Ericssonu, který se zaměřil na následky zemětřesení a vlny tsunami v Japonsku, nás překvapilo, že prudce vzrostl význam sociálních médií jako jedinečně dostupných a důvěryhodných zdrojů informací. Sociální média se šíří podobně jako viry a podařilo se jim nejen najít si cestu až k obětem v postižených oblastech, ale poskytnout jim i relevantní a klíčové informace v případech, kdy televizní zpravodajství bylo příliš obecné a telefonický kontakt nebyl možný. Sociální média rovněž poskytla nezbytný komentář tehdy, když bylo těžké důvěřovat jiným zdrojům zpráv, popř. vyhodnotit jejich pravost.

V nedávném průzkumu v terénu, který se konal v New Yorku, jsme získali stejnou zkušenost – došlo k zemětřesení a lidé se o něm dozvídali prostřednictvím Facebooku, ne ze CNN.

4. Mobilní telefony hrají významnou roli v každodenním životě

Americký řečník a spisovatel Denis Waitley jednou prohlásil: „Nejprve si vytvoříme zvyky, a poté naše zvyky vytvářejí nás.“ Náš průzkum potvrzuje, že zvyky týkající se dojíždění, nakupování a domácích prací tvoří značnou část našeho života. To může být důvodem, proč spotřebitelé projevují větší zájem o mobilní služby, které přímo souvisí s místy a věcmi v jejich blízkém okolí. Nedávný průzkum zjistil, že 58 % uživatelů chytrých telefonů by chtělo, aby jejich mobilní telefon sloužil i jako předplacená jízdenka, 70 % uživatelů by chtělo mít ve svém telefonu uloženy věrnostní karty a 76 % dotázaných by chtělo používat svůj telefon jako čtečku čárových kódů, aby mohli porovnávat ceny.

Když byli dotázáni, co u sebe nosí mimo domov, 90 % všech uživatelů chytrých telefonů uvedlo, že s sebou vždy nosí svůj telefon a klíče, avšak pouze 80 % uživatelů zmínilo peníze.

5. Transparentnost je častější než soukromí

Lidé budou na internetu sdílet své osobní údaje, pokud budou konkrétní výhody převažovat nad hypotetickými nevýhodami. Lidé toho chování změní pouze tehdy, pokud jejich blízcí utrpí újmu. Přestože byl hackerský útok na síť PlayStation proveden ve velkém měřítku, nebyl dostatečně rozsáhlý, aby se lidí osobně dotkl.

Lidé si zvykli žít více či méně transparentní život. Více než 250 milionů uživatelů Facebooku se připojuje z mobilních zařízení – tito uživatelé jsou dvakrát aktivnější, než uživatelé připojující se ze stolních počítačů, a vytvářejí až polovinu veškerého dění na Facebooku. Samozřejmě rovněž očekávají, že i firmy a jiné organizace budou jednat transparentně. To znamená, že firmy, které nabízejí jasné výhody a nezneužívají svěřenou důvěru, mají velkou šanci, že do nich spotřebitelé vloží své prostředky.

Konec první části.
Druhá část článku zde: 10 nejžhavějších spotřebitelských trendů pro rok 2012 (2.)

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *