Služby

SIMAR novelizoval kvalitativní standardy

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR si klade dlouhodobě za svůj prioritní cíl zabezpečovat vysokou kvalitu výzkumu trhu v České republice a tím i pověst celého oboru.

Jedním z nástrojů je dodržování mezinárodně i národně platných norem, pravidel a standardů výzkumnými agenturami. SIMAR jako oborové sdružení vypracoval již před lety cca 10 kvalitativních standardů výzkumu. Ty jsou závazné pro členské agentury SIMARu, ale respektuje je i řada dalších výzkumných agentur.

Výzkumné postupy a metodiky se mění a zdokonalují, a proto jsme provedli příslušné změny ve standardech. Od letošního února platí novelizované standardy pro telefonické dotazování CATI, databáze SIMARu, dotazování dětí a mládeže, in store výzkumy, kvalitativní výzkum, Mystery shopping a tazatelské sítě.

Novinkou je, že všechny standardy jsou shodně strukturovány a zejména že přímo v každém standardu je kapitola, specifikující způsob možné kontroly dodržování standardu. Zbývající kvalitativní standardy budou novelizovány v nejbližší době.

Ing.JUDr. Stanislav Zahradníček
výkonný ředitel

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *