Knihy

Nová kniha RNDr. L. Čichovského, Csc, MBA: Zajímavosti z trendů moderního marketingu

V minulém týdnu vyšla RNDr. L. Čichovskému, CSc, MBA, dlouholetému autorovi příspěvků pro Marketingové noviny (první příspěvek na se datuje k 30.1. 2006) v pořadí jeho 23. kniha s názvem „Zajímavosti z trendů moderního marketingu“.

Kniha na 200 stranách textu obsahuje celkem 106 krátkých, ale velmi svěžích a čtivých kapitol, přičemž každá kapitola obsahuje popis, význam, využití, výhody a někdy také nevýhody konkrétní marketingové zajímavosti v kontextu s příběhem, kde se zajímavost zrodila. Autor v těchto kapitolách shrnul zajímavosti v marketingové teorii a praxi, které jako lektor, pedagog a člověk zabývající se výzkumem v oblasti marketingu na Vysoké škole ekonomie a managementu a na dalších VŠ v zahraničí poznal v posledních pěti letech. Kniha čtenáře informuje a nabízí mu exkurzi do těch nejzajímavějších a nejtajuplnějších zákoutí a zajímavostí marketingu v ČR, Evropě ale také v dalších státech světa.

Když jsem se zamýšlel nad tím, které z marketingových zajímavostí jsou ty nej… a které na knize nejvíce oceňuji a čtenářům doporučuji, pak to jsou zejména zajímavosti týkající se:

 • uplatnění kauzality v marketingovém přístupu řešení situací, kdy marketer by se neměl spokojit jen s poznáním jevu ale měl by v kauzální smyčce vždy identifikovat jednak příčiny ale souběžně také se pokusit o stanovení jejich důsledků pro sebe, firmu, prostředí a následků pro trendy a perspektivy,
 • relačního marketingu (jistě znáte CRM, SRM aj. zkratky), tedy optimalizace vztahů mezi producentem a subjekty v prostředí, mezi subjektem a prostředími sociálním, demografickým, konkurenčním, etologickým a environmentálním,
 • využitelnost kódování, kódů a QR kódů v marketingu v rámci jeho zjednodušení a zvýšení poutavosti
 • pro sdělení informací, myšlenek, katalogů, turistických zajímavostí apod.
 • využití marketingu na moderních sociálních sítích Facebooku, You Tube, Twitteru a dále využití elektronických medií v marketingu např. Newsletterů, e- Zinů, chytrých vizitek, chytrých vizitkářů atd.
 • využití moderních metod a zajímavých řešení v marketingovém výzkumu a průzkumu jako metody pro získávání levných dat a informací pro strategické rozhodování jako jsou CATI, CAWI, CAPI, komoditní omnibus aj.
 • zpracování 18 pojetí konkurenceschopnosti v rámci marketingu konkurence a konkurenceschopnosti používaných ve světě, při čemž každá se jinak měří, určuje a stanovuje. Autor na tyto zajímavosti následně zpracoval typologii konkurenčních výhod, kterou může podnikatel využít jako katalog, když chce být konkurenceschopnější a na trhu „in“, „ nej“ nebo „jednička“ v komoditě.
 • zpracování marketingu inovací do výstupy typologie inovací produktů a typologie inovací služeb, které opět podnikatel může využít tak, aby jeho inovace akceptovatelné tržním segmentem se staly motivem pro koupi, cestou k vyšší konkurenceschopnosti a prosperitě v souladu s programem EU Prosperita na roky 2007 až 2013,
 • marketingu generických léčiv tedy preparátů, které mají stejný obsah účinné léčivé substance ale tím, že jim již skončila patentová ochrana jsou na trhu až 10x levnější, což lidem i v ČR umožňuje si kupovat levná ale superkvalitní léčiva a léky,
 • marketingu nekorupčních akvizičních nákupních modelů, včetně např. uplatnění bargainingu jako jednoduché metodologie bezkorupčních nákupů pro stát, státní organizace, firmy aj. a výběrových řízení,
 • marketingu nových trendů v reklamě, informačních kampaní a PR, kdy autor popisuje jak přimět stuntem, eventem, buzzem, virálem aj. způsoby veřejnost, potenciální zákazníky a uživatele Vašich produktů o Vás spontánně hovořit, mluvit a šířit informace v beznákladovém nebo nízkonákladovém režimu.

Vybral jsem jen 10 zajímavostí, které ale podnikatelskému subjektu přinesou levně velké a konkurenční výhody. A pokud konkurenční výhody jsou motivem pro koupi v zákazníkově nákupním chování a rozhodování, pak stojí za to si knížku Dr. Čichovského jistě koupit, přečíst a hlavně myšlenky v ní obsažení začít hned efektivně využívat.

Jedním dechem se ale také v knize čtou zajímavosti o marketingu v Kataru, Ománu, Saudské Arábii, Bahrajnu, Maroku, Zimbabwe, Zambii, Středoafrické republice, Tanzánii, JAR, Egyptě, Etiopii, Ghaně, Tunisku, Lybii, Senegalu, Egyptě aj. zemích, kde autor poutavě popisuje zajímavé marketingové situace, které sám a na svou kůži prožil a v těchto zemích a jako marketer řešil. Jestliže kdysi se říkalo a říká, že Češi mají zlaté ručičky a skvělé myšlenky, pak po přečtení některých subkapitol čtenář získá jistě pocit, že čeští marketeři prostě a jednoduše umí kreativně řešit zapeklité marketingové situace a také je vyřešit a tak jsou ve světě vyhledáváni.

Přitom jde o řešená společensky velmi významná témata, např. zdravotnický marketing boje s nemocí AIDS v Etiopii, zavedení marketingového vzdělávání v Kuwaitu, marketing lázeňství pro Saudskou Arábii nebo marketing zdrojů vody ve Středoafrické republice aj. Naproti tomu pak až kuriózně působí marketing na záchranu přímorožců afrických v Ománu, marketing perel na Bahrainu, marketing vína v JAR, kdy vždy je uvedeno nejenom marketingové řešení ale také příběh marketera v dané zemi, někdy hraničící až s příběhem téměř neskutečným. Zajímavosti marketingu a příběhy s nimi spojené autor tak poutavě líčí, že jeho studenti na VŠEM je označují jako „ super marketingové pohádky“ a to proto, že mají zpravidla po dramatické zápletce vyvrcholení dobrým koncem.

Autor knížky je znám tím, že českým marketerům od roku 1996 každé 3 až 5 let nabízí to nejlepší z marketingu v knížkách, v jejichž názvu se objevují vždy tři slova „ moderní trendy v marketingu“. Jen namátkou v roce 2000 nakl. Radix vydalo jeho knihu Marketing na rozhraní dvou tisíciletí, v roce 2003 Open University knihu Moderní trendy v marketingu, v roce 2006 vyšly Moderní trendy marketingu pro praxi v roce 2009 Moderní trendy marketingu pro podnikatele aj.

Knihu s velmi moderním přebalem a se zajímavou grafikou vydal ADART spol. s.r.o. ( www.adart.eu) pod ISBN 978-80-904645-2-0. Kniha v krátkém čase dostane i svou elektronickou verzi.

– az –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *