Marketing

Nízkonákladový marketing pro praxi v době hospodářské recese

Drtivá většina podnikatelů ale i ředitelů malých a středních firem v době hospodářské krize a hospodářské recese přemýšlí o tom, kde a jak ušetřit náklady a jak přitom být na trhu jedinečný se svým produktem nebo službou. Někteří z nich se rozhodnou pod tlakem krize propouštět pracovníky, jiní berou tuto situaci jako příležitost hledat a objevovat nové metody a trendy.

Již v roce 2009 kolektiv pracovníků z katedry marketingu VŠEM se pustil do hledání cesty a způsobu, jak podnikatelům, živnostníkům a firmám nabídnout ke zvládnutí krize a k efektivnímu využití nízkonákladový marketing, který svou účelností, účinnosti a úsporností nahradí standardní, drahý firemní marketing a to s efektivitou několikařádově vyšší…než nabízí marketing standardní, vertikální i laterální.

Nízkonákladový marketing, který již byl odzkoušen u celé řady mikrofirem, podnikatelů, živnostníků, malých, středních a velkých firem synergicky zapadá do konceptů programu „Prosperita“ zahrnující 4 kroky: marketing – inovace – vyšší konkurenceschopnost a vyšší prosperita a dokonce i do programu Prosperita EU-27 do roku 2013 a do navazujícího programu „Strategie EU 2020“ na roky 2014 až 2020.

V čem je podstata nízkonákladového marketingu? Nebojte se, není to o slovech škrtat, likvidovat, propouštět, šetřit, nerealizovat …..ale naopak je to o slovech realizovat jen takové aktivity, které živnostníkovi, firmě i neziskové organizaci vytvářejí tržní či netržní efektivní příležitosti bez jakékoliv korupce, lobbingu a korupčního sponzoringu.

Základem je nízkonákladové získávání informací a zase informací o třech oblastech, tedy o tržních příležitostech, inovacích a konkurenci. Pracovníci katedry marketingu VŠEM vymysleli a ověřili metodu nízkonákladové segmentace a targetingu, kde cílem je získat rozhodující tržní informace o potřebách, požadavcích, přáních a touhách trhů: státních, státních organizací, firemních a spotřebitelských. Dále o hodnotových preferencích, hodnotových prioritách, hodnotových žebříčcích (co koupit a v jakém pořadí), cenových preferencích a akceptaci inovací jako konkurenčních výhod a motivů pro koupi v nákupním chování a rozhodování. „Drahé a předražené ?“ marketingové výzkumy a studie jsou nahrazeny důmyslným propracovaným systémem nízkonákladového marketingu, který chrlí informace a zase potřebné informace pro praxi…. A jak se to dělá?

Studenti se tento systém know how učí v předmětu „ Nizkonákdadový marketing v době krize“ a trénují jej ve cvičeních, SP a ověřují v BP a DP, veřejnosti jsou nabízeny otevřené levné profesní kurzy se stejným názvem ( www.vsem.cz/profesni-kurzy.html) a to proto, aby všichni měli možnost se s metodou seznámit a hlavně jí začít využívat. Vždyť informace a know how dělá z podnikatele učícího se podnikatele a specialistu na…

Nakoukněme na chvilku pod pokličku některých zákoutí nízkonákladového marketingu:

Například preference potenciálních zákazníků k produktům a jejich inovacím a cenám se dají nízkonákladově sledovat, testovat, pretestovat s využitím komoditního omnibusu, kdy rozsáhlý ektronicky propojený desetitisícový statistický soubor vám odpovídá rychle (do 10-14 dní), za malé náklady na Vaší potřebnou otázku a předem navolené odpovědi včetně demografické a sociologické struktury respondentského souboru. Nejrůznější informace o zákaznících se dají také získávat skype mystery callingem, cíleným marketingem na sociálních sítích, např. na facebooku s využitím skupin, přátel, segregace doporučení, identifikací námitek, diskusních fórech, preferenčních fórech apod. Prostě informace lze získat rychle a levně.

Pro podnikatele, živnostníky i ředitele firem katedra připravila unikátní katalogizované typologie inovací produktů a typologie inovací služeb, kde zájemce marketingově jen obrazně „jako rybář“ zaloví v katalogu a najde ten svůj správný a nejlevnější námět (typ inovace) na inovaci produktu, služby nebo ještě lépe kontinua produkt a na něj navázané služby a ten „napasuje“ na svůj produkt. Námět využije u svého produktu a to tak, že zalistuje v katalogu typologie konkurenčních výhod produktu a prostě spojí typ inovace s typem produktu a typem konkurenční výhody. Samozřejmě si ověří pretestem, zda-li zákaznický segment akceptuje tyto nově odvozené inovace jako konkurenční výhodu a motiv pro koupi nebo motiv uživatelský. Šikovný podnikatel ale současně využije i typologii konkurenčních výhod producentů a tak spojí konkurenční výhody produktu a producenta do celku, které „taky marketér“ políčí jako motiv pro koupi na svého zákazníka a zákaznický segment. Moderní marketer ale raději tento proces spoluvytváří se zákazníkem v úzkém partnerství, protože od zákazníka jako partnera se dozví rychle, více a kvalitně informace a jeho potřeby a tak se rodí produkt skoro na přání zákazníka. A hrdý partner si „svůj“ produkt, na kterém spolupracoval, rád bude kupovat opakovaně….

Aby konkurenční výhoda byla skutečně konkurenční výhodou, je třeba poznat konkurenci a její spektrum konkurenčních výhod s využitím třeba mysteryshoppinu, mystery skype callingu, strukturovaného pozorování, které nic nestojí, na komoditních a odvětvových veletrzích, kde konkurence logicky se předvádí s tím nejlepším i novinkami a otevřené školené oči nahradí velké investice do často předražených outsourcovaných marketingových studií a výzkumů. Pozorování na veletrzích komoditních a konferencích „chlubilů z řad konkurence“ bylo v minulosti základem japonského průmyslového boomu, asijských tygrů připravených ke skoku a samozřejmě také je v současnosti zájmem řady např. čínských odvětví, kde se pozoruje a pak jednak kopíruje a kopírované rychle transferuje do ještě lepších inovací a konkurenčních výhod……. Využití polaritního konkurenčního profilu a metodologie sémantického diferenciálu Vám za chvíli identifikuje rozhodující konkurenční výhody konkurentů ale i vaše….

Každý producent chce, aby měl kvalitní reklamu, informační kampaň, reputaci, PR, publicitu, prevenci krizové komunikace aj. na komunikaci navalené aktivity a plusy. Celá řada odborníků na business, marketing a management Vám však řekne a potvrdí, že lze snadno eliminovat milionové, statisícové a desetitisícové náklady na reklamu, lobbing, sponzoring a komunikaci na setiny dosavadních nákladů a přitom se prodejnost dá současně ještě bezproblémově zvýšit a komunikace zefektivnit. Cestou je beznákladová či nízkonákladová komunikace, kdy to chce jen vyprovokovat lidi, aby o Vás a Vašich produktech mluvili spontánně a dobrovolně a na své náklady o nich psali mejlem, volali známým, šeptali kolegům apod. Nabídnete-li lidem kvalitní podnět ke svému produktu ve vazbě na jeho konkurenční výhodu jako motiv pro koupi, stane se snadno rozruchem (buzzem) šířeným jako virus virálním marketingem, šeptandou (WOM) nebo digitálně (DWOM) do okolí s rychlostí zvuku….. Podnětem může být i překvapení (stunt), zážitek (event) nebo pozitivní bulvarizace….. A to vše snadno nahradí drahou reklamu, informační kampaně, PR, zvýší reputaci i publicitu a lidé budou o Vás skutečně mluvit a doporučovat sami ke koupi Vaše produkty. A to je jen začátek, protože vše se rychle rozkřikne na sociálních sítích, doporučující portály a srovnávací servery budou řádit a prezentovat Vaše kvalitní produkty a porovnávat je s konkurencí pro Vás a zadarmo doporučovat a doporučovat… A výsledkem bude, že konkurenční výhody generované z inovací se stanou motivem pro koupi a z koupě se budou transferovat vyšší tržby, vyšší obraty, zisky a logicky vyšší prosperita a konkurenceschopnost.

To, co jsem napsal není žádná utopie, ale 3 roky odzkoušená realita, kterou poznávají studenti VŠEMu v praxi a veřejnost se je dozvídá a může vyzkoušet i v profesních levných kurzech. Nízkonákladový marketing se stal plnohodnotným odvětvím marketingu a moderním trendem, jak i v době krize být „in“ a „Marketerem“ s velkým M a efektivně produkovat hodnoty…. Takže stačí jen této příležitosti využít a získat znalosti a know how pro praxi.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *