banner_left
Marketing

AIDA – pravidlo účinné propagace

Je to právě propagace, chceme-li komunikace se zákazníkem, která zásadně ovlivňuje jeho postoj k firmě a jejím produktům. Aby se na základě propagace – reklamního sdělení – stal z potenciálního zákazníka náš klient, musí si projít myšlenkovými fázemi, které zkracujeme do akronymu AIDA:

  • Attraction – přitažlivost
  • Interrest – zájem
  • Desire – touha
  • Action – akce

Toto pravidlo se stalo všeobecně uznávaným a v praxi hojně používaným. Vyjadřuje skutečnost, že zákazník, aby produkt koupil – vykonal akci – musí nejdříve reklamě věnovat náležitou pozornost (musí jej přitáhnout), následně musí na základě propagace o produkt projevit zájem, zjistit si o něm další informace, a začít po něm toužit. Reklama je tedy účinná jedině, pokud „zůstane v paměti zákazníka“.

Modifikace koncepce AIDA – hra nejen s písmenky

Marketing se neustále vyvíjí. V rámci snah o zefektivnění propagace vymýšlejí marketéři neustále nová pravidla vedoucí k nákupnímu chování zákazníka. Zvýšení efektivity propagace chápejme jako snahu o stav, kdy dojde ke zvýšení rentability propagace, tedy:

  • za stejné peníze investované do reklamy získáme více zákazníků (nákupů), nebo
  • stejně zákazníků (nákupů) získáme levněji

ADAM

Určitou modifikací pravidla AIDA je pravidlo ADAM, kde písmeno M vyjadřuje paměťovou složku (Memory). Cílem firmy je, aby si zákazník po nákupu produkt zapamatoval a svůj nákup opakoval i v budoucnu.

AIDAS, AIDAC, AIDACS

V pojetí AIDAS písmeno S vyjadřuje uspokojení zákazníka (Satisfaction), písmeno C v koncepci AIDAC vyjadřuje přesvědčení zákazníka (Conviction). Přidáním obou písmen vzniká AIDACS. Všechny tři modifikace mají jediný cíl – opakování nákupu zákazníka.

CAB

Koncepce CAB redukuje model AIDA do tří fází, a to:

  1. Cognition – poznání – získání povědomí o produktu
  2. Affect – ovlivnění – získání postoje k produktu, vyvolání zájmu
  3. Behaviour – chování – nákup realizovaný zákazníkem

BOSCH vzorec

BOSCH vzorec je další metodou účinné propagace, poskytuje návod vedoucí k nákupu zákazníka:

  • Be inquisitive – buďte zvídaví, klaďte otevřené otázky
  • Offer solutions – nabízejte řešení, mluvte o výhodách vašeho řešení pro zákazníka
  • Stimulate the senses – povzbuzujte smysly, nechte zákazníka ohmatat si produkt, vyzkoušet jej
  • Cross your sales – nabídněte k produktu vše, co by se zákazníkovi k němu mohlo hodit
  • Hit the closing poin – prodávejte tehdy, když je zákazník připraven nakupovat

Jedině, pokud propagace sleduje linii AIDA (resp. její modifikace), může být úspěšná. Vzhledem k tomu, že není zadarmo, je vhodné se těchto koncepcí držet. Samozřejmě, nejedná se o dogma, každá firma si může vymyslet další modifikace ušité na míru svým klientům.

Jak se zamyslíte nad propagací vašeho podnikání vy?

Ing. Richard Kafoněk
specialista na internetový marketing
MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *