Branding

Česká televize představila nový vizuální styl

Vedení České televize představilo v Centru současného umění DOX nový vizuální styl ČT. Pro modernizaci původního korporátního loga ČT a řešení jeho vazby na nové značení televizních kanálů oslovila Česká televize grafické studio Aleše Najbrta, které má bohaté zkušenosti s velkými projekty pro podobné instituce a subjekty, jakou je Česká televize. Nový vizuální styl je výsledkem společné práce Studia Najbrt a kreativního týmu České televize, jež naplňoval jasné zadání ze strany vedení televize. ČT dále oznámila, že se zavedením nového vizuálu, jež je naplánováno od září, dojde také k přejmenování kanálu ČT4 na ČT Sport. Tiskovou konferencí byla zároveň zahájena výstava Vizuální styl České televize 1963 – 2012, která bude v galerii DOX k vidění do 14. května 2012.

Při změně managementu České televize na podzim roku 2011 vyhlásil její současný generální ředitel Petr Dvořák jako jednu z hlavních priorit svého kandidátského programu návrat k původní značce a modernizaci celého systému vizuální komunikace televize veřejné služby. „Měla by být v souladu se současnými trendy, respektovat formu korporátní identity, která Českou televizi charakterizuje bezmála padesát let a sjednotit její vizuální styl do jednoho logického celku,“ upřesňuje Petr Dvořák a dodává: „Česká televize jako jedna z mála světových vysílatelů nemá na obrazovce své korporátní logo, ale pouze značku daného kanálu. Tato situace není v době postupující digitalizace optimální, proto jsme se rozhodli pro zavedení komplexního vizuálního stylu, který bude odpovídat moderním trendům v oblasti grafické prezentace televizních stanic.“

Nové logo je návratem k původní značce ČT

Ke spolupráci na sjednocení svého vizuálního stylu přizvala Česká televize Studio Najbrt, které má bohaté zkušenosti s velkými projekty pro podobné instituce a subjekty, jakou je Česká televize. „Na rozdíl od situace v roce 2006, kdy požadavkem tehdejšího vedení bylo vytvoření zcela nového loga, šlo nyní o zcela jiné zadání – redesign původní značky České televize, její uzpůsobení dnešním potřebám a vytvoření srozumitelných grafických vazeb na vizuály jednotlivých kanálů,“ vysvětluje Jan Svoboda, ředitel obchodu a marketingu ČT.

TV Sans – zcela nový typ písma na televizních obrazovkách

„Naše práce začala studií možné modernizace současné značky ČT, což byl jednoznačný požadavek vedení televize,“ přibližuje Aleš Najbrt a dále doplňuje: „Prozkoumali jsme mnoho různých cest, než jsme došli k výslednému tvaru, který zachovává princip dvou částí tvaru obrazovky. Už to však nejsou písmena, ale dva abstraktní tvary. Jsme totiž přesvědčeni, že tento symbol není třeba číst, protože jej každý identifikuje a vizuálně si ho ztotožní s původní značkou.“ Vlastní symboly jsou pak doplněny textem „Česká televize“ ze zcela nového typu písma, které bylo vytvořeno speciálně pro potřeby ČT a pojmenováno TV Sans. Písmo je vytvořeno ve dvou verzích Screen a Print a bude doplněno speciální sadou piktogramů využitelných v informační grafice. 

„Čtyřka“ přejmenována na ČT Sport

S „omlazeným“ logem a novým písmem se diváci budou moci na obrazovkách setkat od září, kdy bude naplno zahájena implementace nového grafického stylu. Spolu s jeho zavedením dojde také k přejmenování sportovního kanálu ČT4 na ČT Sport.

Testováno na divácích

Z výzkumu, který si Česká televize nechala zpracovat prostřednictvím agentury TNS Aisa a jehož prostřednictvím zjišťovala, jak lidé novou korporátní identitu České televize vnímají, vyplynulo, že více než polovina lidí si nové logo přímo spojí s Českou televizí nebo s televizní obrazovkou a 20 % dotázaných si s ním asociuje české národní barvy. Naprosté většině lidí (83 % dotázaných) se nové logo líbí, 15 % ho považuje za ucházející a jen 2 % respondentů se domnívá, že nové logo je špatné. Výzkum proběhl face to face metodou formou individuálních rozhovorů s 300 lidmi, oslovenými na základě reprezentativních kritérií pro populaci ČR.

Z historie vizuální prezentace České televize

Značka České televize je jedním z nejstarších symbolů korporátní identity v československé a potažmo české historii. V průběhu let, od vzniku ČT v padesátých letech až do dneška, byl vizuální styl instituce ve vysílání několikrát změněn. Původní logo ČT, jehož autorem byl tehdejší student VŠUP Roman Rogl, však za celou dobu prošlo jen drobnými úpravami a jeho základní ideová linie, tedy spojení písmen „Č“ a „T“ ve výsledný oblý tvar televizní obrazovky, se až do dnešních dnů výrazně neměnila.

Zřejmě nejvýraznější snahou o celkovou změnu vizuálního stylu ČT pak byla veřejná soutěž v roce 2006, z níž vzešel vítězný grafický návrh Štěpána Malovce. Ten logo složil nově, i když stejně jako u původní Roglovy značky z kombinace písmen „Č“ a „T“ a jednotlivé značky programových okruhů na něj navazují v jednoduchém systému vizuální proměny čísel programů, při zachování části korporátního loga. Celý systém se však nerealizoval jako celek, nýbrž takzvanou „evoluční proměnou“ po částech. Ta hlavní část, tedy zavedení nového loga, měla proběhnout až úplně na konci celého procesu digitalizace v roce 2011. K tomuto poslednímu kroku však nedošlo.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *