Knihy

Vyšla nová knížka o inovačním a inovativním marketingu

Pravidelní čtenáři Marketingových novin jistě zaregistrovali, že v poslední době zde vycházely texty Dr. Čichovského zaměřené na inovační a inovativní marketing. Např. Marketingové pojetí a typologie inovací pro firemní konkurenceschopnost a prosperitu nebo příspěvek „Využití typologie kooperací v moderním pojetí marketingu“, jenž se od května 2012 drží na čelním místě sledovanosti na Marketingových novinách.

Ten kdo autora zná, mohl očekávat, že určitě chystá pro odborníky na marketing inovací a obecně na inovace i podnikatele další knižní překvapení.

V tomto týdnu vydalo nakladatelství Adart ( www.adart-reklama.cz) novou knihu s názvem „Moderní pojetí inovací a jejich typologií pro praxi“, kterou napsali pracovníci katedry marketingu VŠEM – Dr. Čichovský, Dr. Boháček a Dr. Urban jako shrnutí jejich 3 letého mezinárodního výzkumného programu zaměřeného na marketing inovací a jak jej využít v každodenní praxi.

Jde především o návodovou knížku, která nejprve prezentuje zcela unikátní typologie produktových inovací, typologie inovací služeb, typologie marketingových inovací a typologie inovací kooperací v takové podobě, aby podnikatel, nebo firma, která chce inovovat si v knížce našla a vybrala ten svůj nejvýhodnější typ inovace produktu , služby, marketingu (z hlediska zaměření, nákladů, využití aj. ) a dokonce i kooperace s dalšími subjekty. Na tuto část navazuje vysvětlení, jak lze uvedené typy inovací z typologií inovací transformovat do konkurenčních výhod produktů, služeb nebo kontinuí produkt – služby. A proč je toto důležité a významné? Odpověď je jednoduchá konkurenční výhody totiž představují v nákupním chování a rozhodování marketingové motivy pro koupi v zákazníkově nákupním chování a rozhodování. Monografie prezentuje také modely, jak se inovační potenciál firmy přeměňuje v potenciál konkurenceschopnosti a dále v marketingový potenciál a v potenciál prosperity firmy a pro zájmové skupiny. To vše je popsáno jasně, logicky a jednoduše tak, aby vše bylo srozumitelné každému.

Marketingová logika od typologií inovací k typologiím konkurenčních výhod ( i ty jsou v monografii typologicky zpracovány) až k motivům pro koupi je doplněna modely inovačního a inovativního marketingu tak, aby je každý mohl v praxi využít.

Odborníci kromě výše uvedeného na monografii oceňují, že problematika obsahuje zcela unikátní pohled psychologický na inovace a jejich typy a inovační marketing, který je rozhodující pro to, aby lidé inovace akceptovali, kupovali a používali, aby je producenti vyráběli a uvědomovali si, že cesta k prosperitě vede po ose marketing – inovace – vyšší konkurenceschopnost a vyšší prosperita a aby marketeři dokázali na tyto inovace nacházet inovativní modely informující o tom, že inovace se dostává na trh.

Velkým přínosem pro uživatele knížky je, že autoři neukončili své texty konstatováním jevu ale využili princip kauzality a sledují inovace z hlediska – příčin ale také důsledků a následků pro danou firmu a podnikatelský subjekt. To vše samozřejmě v kontextu programu Prosperita EU (2008 -2013) a budoucího programu Strategie EU (2014 až 2020).

Knížka v rozsahu 196 str. s řadou příkladů a příloh vychází jak v papírové formě tak ve formě elektronické. Zájemci, kteří by chtěli elektronickou verzi knížky zdarma si o ní mohou napsal na Luluda7@volny.cz .

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *