On-line

MERK.cz – nová online databáze firem na českém trhu

Česká společnost IMPER CZ s.r.o., uvedla na trh unikátní online databázi všech ekonomických subjektů v ČR. Tato online databáze firem se aktualizuje pravidelně každých 24 hodin a uživatelé tak mají vždy k dispozici ověřená a aktualizovaná data.

Systém MERK obsahuje všechny firmy v ČR, sleduje obraty za posledních 10 let, počty zaměstnanců, kontaktní osoby, emaily a mnoho dalších údajů.

Merk.cz představuje revoluční řešení v databázových nástrojích v ČR a nahrazuje stávající offline databáze na CD či v excelu, které v podstatě zastarávají už v době jejich předání klientovi. Databáze je denně aktualizovaná a to díky napojení na veřejně dostupné zdroje, ze kterých čerpá. Neveřejné informace typu e-mailů, kontaktních osob a telefonních kontaktů jsou prověřovány prostřednictvím call center každých 3,5 měsíce.

Systém kromě detailních statistických informací sleduje historicky i vazby mezi subjekty, lze tedy přehledně monitorovat vzájemná propojení firem. Srovnání systému s ostatními databázovými produkty a registraci pro týdenní vyzkoušení databáze zdarma naleznete na stránkách MERK.CZ.

Uvedením databáze MERK společnosti IMPER CZ nabízí další nástroj pro obchodní a marketingové aktivity firem. Prvním byl nástroj Leady.cz, který identifikuje subjekty vstupující na webové stránky firem a který byl oceněný 2. místem v prestižní soutěži Nápad roku 2012.

– red –

Čtěte také