Marketing

Podle aktuálních průzkumů nabízí sektor telekomunikací, médií a technologií silný růstový potenciál

Výsledky nejnovější studie konzultantské společnosti Cap Gemini Ernst & Young a poradenské firmy Ernst & Young v oblasti telekomunikací, médií a technologií ukazují, že většina finančních a generálních ředitelů vidí i ve stávající nejisté ekonomické situaci potenciál pro silný růst v tomto odvětví. Nastolení růstu se ovšem neobejde bez výrazných a leckdy bolestných změn.

V rámci studie, jejímž cílem bylo zjistit výhled na nejbližší vývoj telekomunikačního sektoru, sdělilo své názory 86 nejvyšších představitelů významných společností z celého světa. Za Českou republiku se průzkumu účastnili například pan Terrence Valeski, generální ředitel společnosti Eurotel Praha, či pan Roland Mahler, generální ředitel společnosti RadioMobil. Mimo jiné odpovídali manažeři i na otázky týkající se možností rozvoje telekomunikačních společností v podmínkách stagnující ekonomiky.

Jako klíčové faktory pro úspěch vidí dotazovaní manažeři zejména schopnost společností znovu obnovit důvěru investorů, zajistit finanční stabilitu, zvolit správný podnikatelský model a orientovat se na perspektivní zákaznický segment. Samozřejmou podmínkou pro úspěšný růst je vysoká míra efektivity a schopnost snižovat náklady.

Podle některých manažerů je nutné zredukovat stávající náklady o 30 až 40 % a dosáhnout dvou- až tříprocentního růstu produktivity ročně.

I přes prudký rozvoj moderních technologií ve druhé polovině devadesátých let je stále velký prostor pro poskytování telekomunikačních a IT služeb, a to zejména v rámci Evropy. Zde je prozatím pouze 47 % populace vybaveno telefonní linkou, 56 % mobilním telefonem a 21 % osobním počítačem či připojením k internetu. Naproti tomu v USA a Kanadě je telefonní linkou vybaveno 67 % populace, mobilním telefonem 41 %, počítačem 61 % a připojením k internetu 52 % populace.

Klíčem k využití potenciálu bude podle dotázaných manažerů mimo jiné i personalizace poskytovaných služeb. Oproti konci devadesátých let již nebude cílem poskytovat všechny služby všem zákazníkům, ale různé služby budou poskytovány v závislosti na požadavcích běžným spotřebitelům, malým a středním podnikům, korporacím či vládním institucím.

Velkým problémem je podle dotazovaných manažerů vysoká míra zadluženosti společností v sektoru telekomunikací a následná ztráta důvěry v telekomunikační trh. Proto by měly společnosti v první řadě usilovat o snížení zadluženosti na rozumnou míru a o postupnou změnu finanční politiky – u nových investic pečlivě sledovat jejich návratnost, zkvalitnit risk management, sledovat ziskovost produktů/zákazníků a otevřeně komunikovat s finanční komunitou a akcionáři.

Za největší hrozbu pro úspěšný rozvoj během příštích dvou let považuje 38 procent dotázaných manažerů změny v regulaci odvětví. Dalšími významnými riziky jsou z pohledu respondentů rostoucí konkurence (29 %) a tržní nejistota (18 %).

Studie „Industry Re-Boot: Choosing Your Path to Profitable Growth“ je v pořadí již čtvrtou studií, která je založena na detailním poznání názorů a postojů názorových vůdců – vedoucích představitelů nejvýznamnějších světových společností z oboru telekomunikací, médií a technologií. Od roku 1999 bylo v rámci těchto studií uskutečněno celkem 376 velmi detailních rozhovorů, které jsou díky pečlivě vybranému okruhu respondentů významným informačním zdrojem v tomto sektoru.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *