Výzkum trhu

Podle indexu Nation Brands Index zaznamenávají v roce 2012 dvě třetiny zemí snížení své reputace

Nejuznávanější země jsou v hodnocení globální image stále na předních místech, ale světová ekonomika zmítaná i v letošním roce značnými problémy sehrává svou roli, neboť dvě třetiny zemí zařazených do průzkumu zaznamenaly během posledního roku zhoršení reputace. Tyto země jsou zahrnuty do průzkumu provedeného pomocí metodiky Anholt-GfK Roper Nation Brands Index (NBI). Jedná se o celosvětový průzkum, který v roce 2012 uskutečnila GfK Public Affairs & Corporate Communications, jež je divizí společnosti GfK, společně s předním světovým nezávislým poradcem Simonem Anholtem. Index NBI pro letošní rok, který zjišťuje reputaci 50 zemí, ukazuje, že Spojené státy se již čtvrtým rokem po sobě drží na nejvyšší příčce, jako země s nejlepší celkovou reputací.

„Přestože si nejlépe vnímané země udržují své vynikající pořadí, na obyčejné lidi nedělají cizí státy v době závažných ekonomických, sociálních a ekologických problémů tak velký dojem jako v roce 2011,“ prohlásil Simon Anholt, zakladatel NBI a nezávislý poradce, který pracuje pro vlády více než deseti zemí světa. „Při pohledu na skóre NBI vidíme, že dvě třetiny zemí zaznamenaly v letošním roce různou míru poklesu. Vyspělé země, jež zaujímají prvních 20 příček, až na několik výjimek, vykazují největší snížení počtu bodů. Největší pokles nastal u Japonska a Španělska, jež zabředly do nejvážnějších ekonomických potíží. Jednoduše řečeno – jednotlivé země světa mají okolní svět rády o něco méně než v loňském roce.“

Většina vyspělých zemí po celém světě, včetně Německa a Francie, zaznamenává zhoršení své reputace.

Průzkum NBI pro rok 2012 se uskutečnil od 5. do 24. července ve dvaceti zemích s vyspělou i rozvíjející se ekonomikou, které hrají významnou úlohu z hlediska mezinárodních vztahů, obchodu, byznysu i kulturních a turistických aktivit. 20 378 respondentů hodnotilo 50 zemí pomocí otázek rozdělených do šesti kategorií: export, správa země (režim), kultura, lidé, cestovní ruch a imigrace /investice. Celkové pořadí podle hodnocení NBI je stanoveno na základě průměru těchto šesti skóre.

„Potvrzujeme trend, jenž ukazuje na ´stírání rozdílu´, který byl zaznamenán i v předešlých výzkumech. V  souladu s tímto trendem většina zemí, které zaujímají přední místa v první dvacítce, vykázala pokles bodů, přičemž výrazný pokles vidíme u několika nejvíce obdivovaných zemí,“ uvedla Xiaoyan Zhao, Senior Vice President and Director of the NBI study ze společnosti GfK. „U zemí, jež se netěšily zvláště dobré pověsti, se tento rozdíl i nadále snižuje. Spojené státy jsou de facto jedinou zemí z první desítky, jejíž celkové NBI skóre vzrostlo, a stále si udržuje první místo, které zaujala v roce 2009.“

Většina států, které si svá skóre vylepšily, patří do skupiny zemí s rostoucí ekonomikou, přičemž nejvíce si polepšily Spojené arabské emiráty, Turecko, Keňa a Polsko. „Celková pověst většiny zemí s rostoucí ekonomikou není nikterak valná a podle současného hodnocení se ve skupině 50 zkoumaných zemí řadí relativně nízko. Tudíž významný zisk bodů v určitých konkrétních oblastech zvýší i jejich celkový výsledek. Vedoucí země světa stále vzbuzují značný obdiv, a když nesplní očekávání, jejich reputaci to poškodí mnohem snadněji,“ uvedla Zhao.

V rámci studie odpovídali respondenti také na otázku, co na které zemi obdivují nejvíce. Zde je pět nejčastěji jmenovaných atributů: „demokratičnost, otevřenost a férové zacházení s občany“; „dobrá kvalita života a rovnováha mezi profesním a soukromým životem“; „respekt k přírodě a péče o životní prostředí“; „bezpečná a spořádaná společnost, v níž se lidé chovají slušně“; „vřelost a přátelský přístup lidí“.

Každoročně od roku 2008 zjišťuje společnost GfK Roper pomocí metodiky Anholt-GfK Roper Nation Brands Index image 50 zemí světa. Každým rokem se dotazuje online zhruba 20 000 dospělých osob starších 18 let z 20 zemí s vyspělou i rozvíjející se ekonomikou z celého světa zařazených do panelu.

– red –

Čtěte také