Branding

Služby společností DHL, Euro Express a Danzas budou celosvětově konsolidovány pod novou značku

Společnost Deutsche Post World Net oznámila zahájení rebrandingu expresních a logistických služeb, které bude nadále provozovat pod novou značkou – DHL. Koncem roku 2002 navýšila DPWN svůj podíl v DHL na 100 % a konsolidaci firem DHL, Danzas a Euro Express zahájila spuštěním integračního programu STAR .

Program zavedení nové značky DHL byl zahájen 1. dubna 2003 označením přibližně 44 000 vozů v Evropě novým červeným logem DHL na žlutém pozadí. Integrací tří podniků pod jedinou značku vznikne největší světová logistická společnost s cílem poskytovat zákazníkům nejrozsáhlejší nabídku služeb z jediného zdroje – řešení „one-stop-shop“ (vše pod jednou střechou). Deutsche Post World Net se rozhodla zaměřit na značku DHL pro její globální působnost, spolehlivost a rychlost, které jsou s ní obecně spojovány.

Dr. Klaus Zumwinkel, předseda představenstva společnosti Deutsche Post World Net, k rozhodnutí dodal: „Chápeme DHL jako Coca-Colu logistiky – jednu z nejznámějších značek v sektoru logistických služeb.”

Pod novou značku budou celosvětově konsolidovány kurýrní a expresní služby, dříve DHL, zásilkové služby, dříve Euro Express, a logistické služby, dříve Danzas. Jen v Evropě by měla konsolidace sítí přinést úspory ve výši 130 milionů Euro. Celkem, díky programu tvorby hodnot STAR, zvýší skupina své zisky do roku 2005 o 40 %.

Zákazníkům všech tří společností budou v nejbližší budoucnosti i nadále poskytovány veškeré stávající služby. Všechny shodné produkty, které v současnosti nabízejí jednotlivé podniky, budou časem integrovány do efektivnějšího portfolia. Očekává se, že reorganizace produktů bude dokončena do roku 2005. Bližší informace budou k dispozici aktuálně.

Nová značka DHL se objeví na všech vozidlech, letadlech, budovách, tiskovinách, balících materiálech a firemním oblečení do konce roku 2004. Ke změně loga bude docházet v rámci přirozené obměny věcí a materiálů s minimálním dopadem na životní prostředí. Například u výše zmíněných 44 000 vozidel bude změna značení provedena pomocí lepících etiket, nikoli přelakováním. Předpokládané celkové náklady na proces rebrandingu se pohybují kolem 125 milionů Euro, v České republice pak náklady dosáhnou výše 30 milionů Kč.

Zdroj: DHL

Čtěte také