banner_left
banner_right
Knihy

Kniha „Vedení rychlostí růstu”

Publikace amerických autorek analyzuje tři etapy růstu firmy, počínaje etapami počátečního a rychlého růstu, kdy je nutné soustředit se zvláště na vytváření týmů, plánování, delegování pravomocí či efektivní komunikaci, až po fázi trvalého růstu, v níž je třeba vzdát se řízení každodenního chodu firmy a stát se iniciátorem změn a ochráncem firemní kultury. Každá etapa obsahuje kromě charakteristiky základních činností a odpovídajícího stylu vedení i varovné signály upozorňující na to, že je třeba změnit svou manažerskou roli, abyste firmu úspěšně provedli všemi změnami a etapami růstu. Kniha je obohacena o zkušenosti více než 500 podnikatelů, kteří odhalují tajemství vedení lidí a trvalého růstu svých firem, a odpovídá tak na otázku, jak se musí vedení modifikovat, aby stačilo vývoji firmy, resp. aby jej také dokázalo cílevědomě řídit.

Americké konzultantky a autorky Katherine Catlin a Jana Matthews, spolupracovnice prestižního Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, připravily na základě výsledků dlouhodobého studia činnosti více než pěti set úspěšných podnikatelů, kterým se podařilo překonat zlomová úskalí organizačního a podnikatelského růstu, velice čtivou knihu Vedení rychlostí růstu ( z angl. orig. ji přeložila H. Škapová), jež názorným způsobem zachycuje výzvy spojené s rozvojem podniku a jeho dílčími fázemi (založení podniku – počáteční růst – rychlý růst – trvalý růst).

Na základě bohatého empirického materiálu autorky ukazují, jaké nároky kladou jednotlivé růstové fáze na zakladatele, resp. šéfa podniku a styl jeho práce, aby odpovídal aktuální vývojové etapě podniku, jak se proměňuje jeho vůdčí role i konkrétní odpovědnosti.

Obsah „šéfovské“ role je definován z hlediska vytváření trhů, výrobků a služeb, tvorby a organizace interních procesů (plánování, řízení, realizace pracovních činností, zajišťování infrastruktury pro trvalý rozvoj a růst), vytváření týmů a výběru lidí, budování firemní kultury a pracovního prostředí, které budou motivovat týmy a pracovníky k co nejefektivnější spolupráci, a její součástí je samozřejmě i cílevědomé přizpůsobování vlastního stylu nárokům, které růst firmy přináší.

Součástí každé z klíčových kapitol jsou „zhuštěné“ názorné kontrolní seznamy („návyky, jichž se musíte zbavit“) a shrnutí, která jednotlivé fáze růstu charakterizují se zřetelem k podnikovým cílům, typickým rysům podniku, naléhavým signálům upozorňujícím šéfa, že nastal čas změnit roli, a z hlediska nebezpečí hrozících v případě, že se šéf nezmění, hlavních vůdčích rolí a základních odpovědností šéfa.

Aktuální, svěží, poznatkově bohatá, čtivá a názorná kniha moderním způsobem zdůrazňuje nové cíle firemních strategií a proaktivní politiky k vytváření podnikatelských příležitostí na dosavadních i nových trzích, poskytuje systém hodnocení rizik růstových strategií i nástroje jejich omezování, přináší řadu doporučení i koncepci organizačních a personálních opatření, jak tato doporučení prakticky realizovat.

Kniha je určena především těm perspektivně myslícím podnikatelům a manažerům, kteří chtějí udržovat správné tempo v závodě o podnikatelské přežití a prosperitu – kteří chtějí zvládnout a udržet růst svých organizací s ohledem na jejich vlastní zralost i podmínky podnikatelského okolí.
(e)

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.
Knihu je možné objednat u stejného nakladatelství.

váz., 165 x 235 mm, 152 str.,
doporučená cena 260 Kč, ISBN 80-7261-083-X

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *