Výzkum trhu

Pojištění – produkt s nízkou angažovaností mající vysoký potenciál

Od roku 2000 sleduje GfK průběžně vývoj trhů v bankovním a pojišťovacím sektoru zemí střední a východní Evropy. Od počátku krize v roce 2008 se v bankovním sektoru zemí CEE projevovaly určité negativní rysy. Ale jak je to s pojišťovacími produkty? Byly pojišťovny zasaženy krizí stejně jako banky?

GfK shromažďuje každým rokem klíčové údaje o pojišťovacím trhu zemí střední a východní Evropy a ukládá je do tzv. Insurances Services Database (databáze pojišťovacích služeb). Tyto poznatky pomáhají našim byznys partnerům získávat znalosti o lokálním a regionálním trhu a díky tomu podnikat efektivně i v dnešních nestabilních ekonomických časech.

Dva klíčové ukazatele výkonnosti zůstávají stabilní. Podíl obyvatel, kteří mají sjednáno pojištění majetku (byt, dům, automobil, nemovitost) byl v regionu CEE v roce 2008 41 procent a do roku 2011, kdy činil 42 procent, se významně nezměnil. Velmi podobná situace je také u pojištění osob (životní, úrazové, zdravotní). V roce 2008 mělo 27 procent obyvatel tohoto regionu sjednáno některý z těchto typů pojištění a v roce 2011 jich bylo 26 procent. Vývoj na trhu s pojištěním je však spojen se situací ve finančním sektoru. Aktivity v oblasti finančních služeb v regionu CEE vede regionální ředitel Rastislav Kočan, který řekl: „V nejistých dobách si lidé dávají pozor na to, za co utrácejí. Pojištění představuje produkt s nízkou angažovaností a lidé jsou tudíž ochotni spíše rezignovat právě na pojišťovací produkty. Přesto však tady nacházíme z  hlediska celého regionu CEE značný potenciál, především vezmeme-li v úvahu možnosti soukromého penzijního pojištění.“

Podívejme se zblízka na cílovou skupinu s vysokým prodejním potenciálem: jsou to lidé mladší 30 let. Vidíme, že 26 procent z nich má sjednáno pojištění osob a 39 procent má uzavřenu smlouvu na pojištění majetku. Nejvíce se uzavírají smlouvy na pojištění automobilu. V regionu CEE má každý třetí člověk této věkové kategorie takovéto pojištění. Existující potenciál však není ani zdaleka vyčerpán: s tím, jak se zvyšuje počet majetných lidí a roste počet aut v tomto regionu, poroste rovněž počet smluv na pojištění automobilu.

Pokud jde o spoření a pojištění, obyvatelé regionu CEE se chovají jinak než lidé na západě. Svědčí o tom i počet smluv na životní pojištění a na soukromé penzijní pojištění. Ve střední a východní Evropě má životní pojištění pouze každý osmý obyvatel a jen velmi málo lidí si spoří na vlastní důchod. „Význam určitých typů pojištění v budoucnu rozhodně poroste. Jde o to, aby státní orgány a rovněž poskytovatelé finančních služeb tento význam obyvatelům svých zemí vysvětlovali,“ podotýká Christina Prassdorf, expert na pojišťovací trh ve společnosti GfK.

Jak vypadá trh s pojištěním v ČR?
Český pojišťovací trh je velice vyspělý a má dlouho tradici. Rozšířenost pojistných produktů více než dvojnásobně převyšuje průměr zemí regionu CEE a nadále meziročně roste.

V oblasti pojištění majetku (dům, byt, domácnost, automobil) vlastní nějaký druh pojistky více než 80 procent obyvatel ČR. Největší penetrace dosahuje povinné ručení pro motorová vozidla (60 procent), následované pojištěním domácnosti a domu/bytu (38 procent). Volitelné havarijní (kasko) pojištění využívá jen 12 procent obyvatel, což je s ohledem na negativní rysy motorismu (růst počtu havárií a krádeží) velice nízká úroveň.

Česká republika je velice výrazně nad průměrem regionu CEE i v oblasti osobního pojištění (životní a úrazové pojištění, penzijní připojištění, cestovní pojištění), kdy některý z druhů tohoto pojištění využívají již dvě třetiny obyvatel.  Nejvíce rozšířeným pojistným produktem je v tomto případě úrazové pojištění, které dosahuje penetrace 38 procent, poté následuje životní pojištění s 28 procenty. Ostatní pojištění dosahují penetrace v rozmezí pěti až deseti procent, a je zde tak vysoký potenciál pro další rozšíření (např. kapitálové či investiční pojištění má jen necelých 10 procent obyvatel České republiky). Speciálním případem je cestovní pojištění, které je nárazového charakteru a penetrace osciluje kolem sedmi procent.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *