Služby

Citibank věnovala v roce 2012 téměř 4 miliony korun na společensky odpovědné projekty

Společensky odpovědné aktivity jsou pevnou součástí firemní kultury Citibank a patří k důležitým firemním hodnotám banky. I v letošním roce se tak Citibank aktivně podílela na široké škále projektů, které podpořila částkou dosahující téměř 4 milionů korun. Projekty pokrývají oblasti finančního vzdělávání, sociálního podnikání a součástí je také velké množství charitativních aktivit realizovaných ve spolupráci s neziskovými organizacemi v České republice.

Dlouhodobě se Citibank zaměřuje na oblast finančního vzdělávání, které podporuje prostřednictvím grantů udělovaných z firemní nadace Citi Foundation. Banka již řadu let spolupracuje v této oblasti s vybranými partnery z řad neziskových organizací.

Letos vznikl ve spolupráci Citibank a Masarykovy univerzity pilotní projekt s názvem Program finanční způsobilosti, který navazuje na zjištění loňského výzkumného šetření a závěry konference „Jak správně finančně vzdělávat dospělé“. Vysokoškolští studenti získají v rámci svého studia finanční vzdělávání a dovednosti potřebné k jeho dalšímu šíření.

Již čtyři roky pořádá společnost Prosperita o.p.s. za podpory Citibank vzdělávací kurzy s názvem Naučte se řídit svůj byznys!, které jsou určeny zájemcům o podnikání.

S organizací Junior Achievement spolupracuje Citibank již 15 let, mj. také v oblasti finančního vzdělávání středoškoláků, a to prostřednictvím počítačové soutěže JA Banky v akci.

Citibank podporuje projekty českých neziskových organizací na jednorázové či krátkodobější bázi formou finančních darů z prostředků Zaměstnaneckého charitativního fondu Citibank. Prostředky fondu tvoří příspěvky zaměstnanců navýšené o stejnou částku bankou a jsou rozdělovány dvakrát do roka mezi neziskové organizace působící v České republice, které splní formální náležitosti a zašlou oficiální žádost o příspěvek. Od roku 1996, kdy byl Zaměstnanecký charitativní fond Citibank založen, bylo rozděleno již více než 8 miliónů korun a podpořeno na 300 projektů neziskových organizací.

Své zaměstnance podporuje Citibank také v dobrovolnické činnosti. Každý pracovník má nárok využít jeden den v roce na pomoc v neziskovém sektoru. Každoročně Citibank v České republice organizuje dobrovolnický den „Global Community Day“, kdy mají zaměstnanci Citibank možnost vybrat si z několika dobrovolnických aktivit na území České republiky a pracovat tento den v různých neziskových organizacích. Každoročně se takto zapojí kolem 150 zaměstnanců české Citibank.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *