Průmysl

Střednědobý program koncernu Volkswagen

Dozorčí rada koncernu VOLKSWAGEN AG na svém zasedání v pátek 23. listopadu projednala a odsouhlasila rozvojový plán koncernu pro roky 2002 až 2006. V tomto období hodlá Volkswagen Group investovat přibližně 31 miliard EUR, a to především do další expanze a modernizace produktové palety (21 miliard EUR).

Od ledna roku 2002 dojde ke změně vnitřního organizačního uspořádání Volkswagen Group. Sektor osobních automobilů bude rozdělený na dvě skupiny: Audi Brand Group, kterou budou tvořit automobilky Audi, SEAT a Lamborghini, a Volkswagen Brand Group, tvořenou značkami Volkswagen, Škoda, Bentley a Bugatti.

Pod vedením představenstva VOLKSWAGEN AG budou Audi a Volkswagen celosvětově odpovědné za výsledky svých značkových skupin. Každá značka si podrží svoji specifickou image a bude na trhu působit jako nezávislý subjekt.

Sektor užitkových automobilů koncernu Volkswagen bude řízen společností “Volkswagen Užitková Vozidla“. Společnosti Financial Services a Europcar budou v budoucnu řízeny společně.

Pro teritoriální rozčlenění svých obchodních zájmů a aktivit definovala dozorčí rada koncernu Volkswagen čtyři hlavní oblasti odpovědnosti: Region zemí EU, region severní Ameriky, region jižní Ameriky a jižní Afriky a asijsko-pacifický region.

Čtěte také