Výzkum trhu

Mediatypy v letech 2011 a 2012 pohledem Admosphere

Společnost Admosphere přináší srovnání souhrnné ceníkové hodnoty publikovaných reklamních sdělení ve všech mediatypech v letech 2011 a 2012.

Nejprogresivnějším mediatypem je i v roce 2012 internet, ceníková hodnota využité display reklamy (internet je monitorován v rozsahu projektu AdMonitoring) vzrostla oproti předchozímu roku téměř o třetinu na 5,4 miliard korun. O 3 % vzrostla i souhrnná ceníková hodnota televize, která je z pohledu monitoringu ceníkových hodnot mediatypem nejsilnějším. Celkově zadavatelé v uplynulém roce využili televizní komerci v hodnotě 30 miliard korun.

Ostatní mediatypy mezi roky 2011 a 2012 podle monitoringu Admosphere klesaly. Nejslaběji se pokles projevil u out-of-home medií (-1 %) – celkově v roce 2012 vystavili zadavatelé v outdooru, indooru, instore, OOH TV a v kině reklamu v hodnotě 4 miliardy Kč. O desetinu na 17,6 miliard korun poklesla ceníková hodnota reklamního prostoru v tisku. Největší pokles byl zaznamenán u mediatypu rozhlas, kde se ceníková hodnota odvysílaných reklamních sdělení meziročně snížila o 12%. Jedná se však pouze o celostátní rozhlasové kampaně. Nově od roku 2013 bude společnost Admosphere monitorovat také rozhlasové regionální kampaně.

Celkově trh s reklamou v uplynulém roce stagnoval. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o čtvrt procenta.

Ceníková hodnota reklamního prostoru nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

Srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru v letech 2011 a 2012

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *