Výzkum trhu

TRU report: Mladí lidé jsou odpovědnější… a lépe znají cenu peněz

Aktuální výsledky rozsáhlé syndikované studie TNS AISA zaměřené na hodnoty, životní postoje, názory a chování mladých lidí mezi 12 a 26 lety ukazují, že teenageři i mladí dospělí jsou dnes o něco starostlivější a méně troufalí. Doba si to žádá a ekonomická nálada ve společnosti se odrazila i v postojích mladých lidí. Na cestě od troufalosti k dospělosti hledají především podporu, například v podobě uznání a respektu.

„Přestože už neprožívají mládí tak bezstarostně, stále platí, že ti bezstarostní jsou se svým životem spokojeni nejvíc. Proto u nich vyhrává ten, kdo jim pomůže se tak cítit. To platí pro marketéry stejně, jako pro kohokoli jiného, komu na vztahu s mladými lidmi z nějakého důvodu záleží – pro učitele, vychovatele, rodiče, zaměstnavatele… Pochvala, podpora a taktní přístup nabývá ve srovnání s minulým rokem u mladých na významu,“ říká Dr. Ing. Bronislav Kvasnička, Managing Director TNS AISA.

TRU je jediná syndikovaná studie v České republice, která detailně monitoruje mladé nedospělé (12 – 18 let) a mladé dospělé (19 – 26 let) jako současné a budoucí spotřebitele i apoštoly změn v českých domácnostech. Zaměřuje se na jejich preference v oblasti volného času, konzumace médií, technologií, sleduje online chování, oblibu značek a důvody jejich obliby, hodnoty, životní postoje, společenská témata, trendy, idoly… Umožňuje zachytit nejen aktuální stav, ale i vývoj v čase.

TRU Insights Program pokrývá přes 40 zemí světa, využívají ho firmy jako CocaCola, Nike, MTV, apod. V České republice se do něj zapojila například Česká spořitelna, Komerční banka, T–Mobile, Mattoni, Kofola, Intersnack, TV Nova a řada dalších.

Pro hlubší pochopení mladých Čechů je součástí výstupů TRU i porovnání jejich chování s dospělou populací, a to propojením s ostatními syndikovanými studiemi TNS AISA (Lifestyle 2012, Češi v síti).

Na vzorku 1500 mladých lidí, který respektuje strukturu české populace ve věku 12 – 26 let z hlediska pohlaví, věku a místa bydliště, je v porovnání s loňskými závěry patrný jistý posun:

Ve vztahu k financím jsou dnes mladí opatrnější

Letos je těžší mladé lidi přesvědčit. Už vědí, že musí vynaložit hodně úsilí na to, aby získali peníze, a mají jich méně než loni. Tomu odpovídá i jejich větší rezervovanost ke spotřebě i k reklamě. Je složitější je nadchnout, vše hodnotí průměrněji. Ve srovnání s loňskem jim nic nepřipadá více „in.“

Velké téma jsou pro ně půjčky, zvlášť pro ty starší, nevysokoškoláky.

Dotykáče jsou jejich symbolem

Pro mladé jsou přístroje s dotykovým displejem (smartphony, tablety) již naprostou samozřejmostí a bránou do světa online. Má je už více než polovina mladých. Na internetu se v této věkové skupině nejvíc prezentují ti sebevědomí, kteří jsou pro své vrstevníky vzorem. Pro marketéry je velká šance se od nich inspirovat nebo je podpořit ve vytváření jejich online identity. Anebo, ještě lépe, obojí.

Reklama je baví

Teenageři na reklamu dají. Rádi si o ní povídají, sdílejí ji. Rádi se u reklamy baví, k nejoblíbenějším patří formát „zábavného seriálu.“ Televizi jako médiu věří ti nejmladší, ve věku 12 – 15 let. Ti starší víc důvěřují internetu.

Mají také nové idoly, zatímco loni frčel Nightwork, letos jsou mezi mládeží celebritami číslo jedna Ondřej Sokol a Tomáš Klus.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *