Služby

Tchibo podporuje slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců

Společnost Tchibo Praha právě získala certifikát programu Audit rodina & zaměstnání. Tento tzv. základní certifikát stvrzuje úspěšné zapojení do programu a aktivní prosazování prorodinně orientované personální politiky. Tchibo dlouhodobě podporuje slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců v různých zemích působnosti a zapojení do auditu vnímá jako další logické vyústění své strategie trvale udržitelného rozvoje. Certifikát předala Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí (uprostřed) Lence Šebelkové, Human Resource Manager Tchibo Praha (na fotografii vlevo) a Lence Maškové, Corporate Responsibility Manager Tchibo Praha (vpravo).

„Tchibo je společnost s dlouholetou historií a jedinečným obchodním modelem, propojujícím kávovou expertízu a týdně novou nabídku spotřebního zboží. To klade značné nároky na zaměstnance, jejich schopnosti a dovednosti, a proto je pro nás Audit rodina a zaměstnání vhodným nástrojem k vytváření vstřícného pracovní prostředí a spokojenosti zaměstnanců“, říká Richard Hodul, generální ředitel Tchibo Česká a Slovenská republika.

Mezinárodní program Audit rodina & zaměstnání se zaměřuje na harmonizaci pracovního a rodinného života zaměstnanců komerčních společností, neziskových organizací a veřejné správy. Auditní řízení probíhá ve čtyřech fázích a vedle zástupců společnosti se na něm podílí nezávislý metodik auditu přidělený Ministerstvem práce a sociálních věcí. Program podporuje Evropský sociální fond v ČR, MPSV a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Společnost, která projde auditem a nabídne zaměstnancům širší prostor pro sladění rodiny a zaměstnání, získá tzv. základní certifikát vyjadřující přátelský postoj k rodinným potřebám svých pracovníků. Plný certifikát získá za 18 měsíců v případě, že implementuje navrhovaná opatření a nezávislý hodnotitel potvrdí, že byla dodržena všechna formální i obsahová kritéria Auditu rodina & zaměstnání. Plný certifikát je společnosti propůjčen na jeden rok. Certifikát je známkou společenské odpovědnosti, kterou firma prokazuje ve vztahu k zaměstnancům, a zvyšuje tak prestiž a důvěryhodnost svého nositele.

„V České republice zaměstnáváme více než 80 % žen. Naše úsilí ke zlepšení podmínek právě v oblasti prorodinné politiky je pro ně důležité. Mnohá opatření ke sladění rodiny a zaměstnání již existují delší dobu – především v oblasti pracovní doby, organizace práce a benefitů”, dodává Lenka Šebelková.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!