Marketing

10 tipů pro váš úspěšný marketingový plán 2013

Ačkoli je oblast marketingového plánování v malých firmách stále ještě podceňovaná, s potěšením jsem v posledních měsících zaznamenal zájem o tuto problematiku nejen ze strany marketérů malých firem, ale i OSVČ a podnikatelů pracujících „na volné noze“. Snad se situace přece jen poněkud mění k lepšímu 🙂

Ale abych se vrátil k tématu – zde je 10 slíbených tipů pro váš marketingový plán 2013:

1. Seznamte se s problematikou marketingového plánování malých firem

Je důležité, abyste svůj marketingový plán sestavili metodicky správně. Projděte si články věnované tomuto tématu.

2. Zpracujte harmonogram přípravy marketingového plánu

Příprava dobrého marketingového plánu vyžaduje svůj čas, je tedy velmi důležité promyslet, co kdy uděláte, co všechno budete potřebovat a kdo se bude na přípravě plánu kromě vás podílet.

3. S přípravou plánu začněte ihned

Abyste mohli svůj plán začít realizovat od prvních dnů nového roku 2013, začněte s jeho přípravou co nejdříve. Odhadněte čas na přípravu a raději tento odhad zdvojnásobte, protože při přípravě plánu zcela jistě narazíte na pasáže, které budou vyžadovat další analýzy, diskuze s kolegy a podrobnější rozpracování.

4. Respektujte dlouhodobou strategii

Před přípravou ročního marketingového plánu by vám měly být jasné dlouhodobé cíle a strategie firmy; roční plány musí být s firemními strategickými plány v souladu a vhodně je podporovat.

5. Zpracujte marketingový audit

Působí-li již vaše firma na trhu určitou dobu, zpracujte alespoň základní marketingový audit, který vám odpoví na otázky typu: Jaké jsou naše prodejní výsledky a trendy? Kdo jsou naši zákazníci? Které produkty z našeho sortimentu jsou úspěšné a které ne? Jak dosud fungoval náš marketing? Výsledky auditu pak vhodně začleníte do příslušných kapitol situačních analýz.

6. Posilujte svým marketingem unikátní výhody

Odlišit se od konkurence je pro podnikání malých firem kriticky důležité. Najdete při svých analýzách konkurenční výhodu, která vás dostatečně odlišuje, má pro zákazníky významnou hodnotu a není snadno napodobitelná? Pokud ano, komunikujte ji v maximální míře svým zákazníkům. Pokud ne, zvažte, jakou unikátní výhodu svým zákazníkům nabídnete v budoucnu, a začněte pracovat na její realizaci.

7. Sestavte co nejrychleji úvodní, stručnou verzi plánu

Příprava marketingových plánů je časově dosti náročná a řada připravovaných plánů se „zasekne“ již při zpracování situačních analýz. Vyřešte tento problém tím, že nejprve zpracujete co nejrychleji stručnou, hrubou verzi plánu v rozsahu jedné až dvou stran A4. V této fázi nevěnujte přílišnou pozornost detailům nebo nepřesnostem. Důležité je, abyste získali kompletní plán, ikdyž některé kapitoly budou zatím obsahovat třeba jen jeden odstavec nebo dokonce jen jednu větu. Úvodní plán následně rozšiřujte a upřesňujte.

8. Zvažte několik scénářů vývoje pro rok 2013

Marketingový plán pro rok 2013 budete sestavovat s určitými předpoklady týkajícími se vaší firmy, zákazníků i okolního prostředí. Ale již nyní byste se měli zabývat otázkami typu: „Co budeme dělat, když se objeví nečekaná hrozba nebo naopak zajímavá příležitost?“ Je dobré být připraven i na tyto alternativy a jejich důsledky pro vaši firmu.

9. Nejdůležitější je váš akční plán

Podrobné analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb budou k ničemu, pokud na ně nebudete reagovat konkrétními aktivitami svého marketingového plánu. Ujasněte si, jak využít své silné stránky, eliminovat slabé, jak reagovat na příležitosti a hrozby. Promítněte závěry z analýz do ročních cílů a navrhněte a realizujte konkrétní aktivity.

10. Vytrvejte!

Úspěšný marketing je vždy o soustavné a systematické práci. Každá drobná aktivita – ať již úspěšná, či neúspěšná – posune váš marketing o kousek dále. Pamatujte, že nestačí jedna reklama, aby u vás zákazník nakoupil – oslovujte jej proto opakovaně, systematicky, různými způsoby.

Testujte, co funguje dobře a co hůře. Vyhodnocujte úspěšnost svých aktivit. Marketing není dnes pro malé firmy zbytečnost, ale nutnost, a váš marketingový plán se stane dobrým základem pro řízení marketingu vaší firmy.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *